UWV zet ZW-(flex)uitkeringen 2013 op een rij

In januari stuurt UWV u mogelijk een overzicht van de ZW-uitkeringen die de instantie in de eerste helft van 2013 verstrekte aan werknemers die ziek bij u uit dienst gingen. Deze ZW-(flex)uitkeringen bepalen de hoogte die u volgend jaar betaalt voor het ZW-flexdeel van de premie Werkhervattingskas (Whk). Aan de hand van het overzicht kunt u kopieën opvragen van de individuele beslissingen die UWV aan uw ex-werknemers stuurde.

Sinds 1 januari 2014 moeten middelgrote en grote werkgevers ook een (gedeeltelijk) gedifferentieerde premie betalen voor werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst zijn gegaan en een uitkering ontvangen van UWV. Dit is een onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (pdf), ook wel bekend als de modernisering van de Ziektewet. De gedifferentieerde premie voor deze werknemers met een tijdelijk contract bestaat uit een WGA-flexdeel en een ZW-flexdeel. Daarnaast bestaat de premie WGA-vast voor de WGA-uitkeringen aan vast personeel. De drie premies zijn gebundeld in de premie Whk. Graag ontvangen wij een kopie van deze beschikking zodat wij deze voor u kunnen controleren.

Start met re-integratie van zieke ex-werknemers

Zijn er in de eerste helft van 2013 werknemers van uw organisatie ziek uit dienst gegaan, dan ontvangt u  deze maand u een overzicht van de ZW-uitkeringen die UWV aan uw ex-werknemers verstrekte. De uitkeringen in 2013 zijn van invloed op de premie die u in 2015 betaalt voor het ZW-flexdeel van de gedifferentieerde premie Whk. U kunt het overzicht gebruiken om bij UWV kopieën op te vragen van de beslissingen die de instantie heeft gestuurd aan uw ex-werknemers. Dat is bijvoorbeeld handig als uw ex-werknemer nog steeds ziek is. Door te starten met re-integratie kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat de werknemer straks een beroep doet op een WGA-(flex)uitkering. U ziet dezelfde ex-werknemer dan niet later terug in de premieberekening voor het WGA-flexdeel van de premie Whk. Houd er rekening mee dat UWV bij de premievaststelling ook kijkt naar een ex-werknemer die ziek werd binnen vier weken na het einde van het dienstverband. Dit wordt nawerking genoemd.

Betaalt uw organisatie een vaste sectorpremie of een (deels) gedifferentieerde premie?

Heeft UWV in 2013 geen uitkeringen verstrekt aan uw ex-werknemers, dan betaalt u als grote werkgever alleen de minimumpremie van 0,14% (2014). Voor kleine werkgevers met een loonsom tot tien maal de gemiddelde loonsom geldt overigens dat zij geen gedifferentieerde premie betalen, maar een vaste sectorpremie. Middelgrote werkgevers betalen zowel een sectorpremie als een gedifferentieerde premie. De gemiddelde loonsom bedraagt in 2014 € 30.700. Meer informatie over de gedifferentieerde premie voor de WGA en ZW vindt u in de brochure ‘Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014’. In het najaar van 2014 informeert de Belastingdienst werkgevers over de precieze hoogte van de premie Whk.