Wijziging btw-heffing in 2015

Vanaf 1 januari 2015 zal de btw-heffing op telecom-, tv en radio omroep, en elektronische diensten wijzigen. Deze diensten worden op dit moment voor Nederlandse dienstverleners met 21% belast.

2015

Per 1 januari 2015 worden de genoemde diensten in het woonland van de consument belast. Ondernemers die dergelijke diensten verkopen aan consumenten in de EU, kunnen door de nieuwe regeling te maken krijgen met 28 btw-tarieven en 28 btw-registraties. Door gebruik te maken van het ”Unie schema” kan dit voorkomen worden.

Unie schema

Door gebruik te maken van het Unie schema, hoeft men zich namelijk niet te registreren in de 28 EU-landen. Het Unie schema houdt in dat men al zijn omzet in Nederland kan aangeven (one stop registratie). De btw kan dus in Nederland aangegeven worden. Daarbij moet echter wel het voor het land geldende btw-tarief berekend worden. Per land moet daarom op de btw-aangifte een specificatie gemaakt worden. Vervolgens zal de Nederlandse Belastingdienst ervoor zorgen dat het geld bij de juiste buitenlandse Belastingdienst terecht komt.

Gevolgen

Deze wijziging die vanaf 2015 zal optreden, heeft tot gevolg dat men juist meer of minder btw verschuldigd zal zijn over de verleende diensten. Dit heeft te maken met het geldende btw-tarief in het land van de consument. Daarnaast moeten de IT-systemen ook worden aangepast.