AOW-franchises per 1 januari 2014 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de hoogte van de AOW-franchises per 1 januari 2014 gepubliceerd. Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit bedrag wordt van het salaris afgetrokken voordat de pensioenpremie berekend wordt.

Er wordt alleen premie betaald en pensioen opgebouwd over het deel van het salaris dat boven de franchise ligt.

Het afkoopbedrag kleine pensioenen voor 2014, als bedoeld in artikel 66 Pensioenwet, is vastgesteld op € 458,06.