Aanpassing eis registratie voorovereenkomst of intentieverklaring

Met ingang van 1 januari 2013 is in de Wet elektronische registratie notariële akten de registratie van onderhandse akten bij de Belastingdienst zeer sterk beperkt.

In de volgende 4 besluiten wordt nog de eis gesteld van een geregistreerde voorovereenkomst of intentieverklaring:

  • besluit van 20 februari 2003, nr. CPP 2002/3267M
  • besluit van 16 september 2008, nr. CPP 2008/1626M
  • besluit van 29 september 2008, nr. CPP 2008/1008M
  • besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M

Per 3 januari 2014 kunt u een voorovereenkomst of intentieverklaring niet meer bij de Belastingdienst registreren maar stuurt u deze aangetekend naar de Belastingdiensr. U moet hierbij een Geleideformulier Voorovereenkomst of intentieverklaringmeesturen.

U stuurt de voorovereenkomst of intentieverklaring samen met het geleideformulier aangetekend naar:
Belastingdienst
Postbus 13
6400 AA Heerlen