Nieuw betalingsuitstel voor ervende broers en zussen

Per 1 januari 2014 is er een nieuwe uitstelregeling voor erfbelasting in situaties dat twee of meer zussen of broers met elkaar in de voormalige ouderlijke woning wonen en bij overlijden van een van hen de verkrijging van de andere zussen of broers grotendeels bestaat uit die woning.

Dat staat in de gewijzigde Leidraad Invordering 2008. Deze wijziging is geregeld in een besluit van de staatssecretaris van Financiën (18 december 2013 nr. BLKB2013/2292M, Stcrt. 2013, 36676).

De uitstelfaciliteit regelt dat onder voorwaarden de erfgenamen op verzoek betalingsuitstel kunnen krijgen voor vijf jaar. De uitstel is rentedragend en er moet zekerheid worden gesteld.