Afdrachtvermindering onderwijs vervalt per 1 januari 2014

De afdrachtvermindering onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Vanaf die datum geldt de Subsidieregeling Praktijkleren. De Belastingdienst controleert of de afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 goed is toegepast.

Subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgevoerd door Agentschap.nl. De subsidie is een tegemoetkoming voor werkgevers in kosten die zij maken voor de begeleiding van leerlingen, deelnemers of studenten. Daarnaast is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding

De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en wordt achteraf ingediend. Als de begeleiding eerder stopt dan in de overeenkomst is aangegeven, dan moet dit blijken uit het aanvraagformulier.

Bijvoorbeeld voor een regulier jaar: een werkgever heeft met een deelnemer in het mbo, een kenniscentrum en een onderwijsinstelling een praktijkleerovereenkomst gesloten, waarbij is overeengekomen dat de deelnemer 20 weken onderricht in de praktijk krijgt bij de werkgever. De deelnemer stop na 10 weken begeleiding bij de werkgever met de opleiding.  De werkgever kan dan na afloop van dat studiejaar voor 10/40 van de gerealiseerde praktijkleerplaats subsidie ontvangen.

Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij controle kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd.

Overzicht schema

Doel Het bieden van praktijkleerplaatsen en   werkleerplaatsen
Aanvraag Per studiejaar, achteraf na de geboden begeleiding
Studiejaar 2014 VMBO en MBO: 1 januari 2014-31   juli 2014
HBO: 1 januari 2014-31 augustus 2014
Promovendi/toio’s: 1 januari 2014-31 augustus 2014
Tijdvak indiening 2014 2 juni 2014 tot en met 15 september 2014
Deadline indiening UITERLIJK 15 september 2014 tot 17:00uur
Formulieren Digitiaal aanvraagformulier
Indiening Digitaal via e-loket
Besluit en uitbetaling Uiterlijk 15 december 2014 van het jaar van aanvraag

LET OP: De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.De aanvraag moet zijn ingediend uiterlijk om 17 uur op 15 september 2014 van het studiejaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Voor opleidingsbedrijven is een extra facultatieve aanvraagperiode zie Agentschap

Controle

De Belastingdienst zal nog steeds controleren of de afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 goed is toegepast. Het is voor werkgevers dus van belang om de aangiften loonheffingen  te controleren en te corrigeren indien werkgevers ten onrechte afdrachtvermindering onderwijs hebben toegepast. Als werkgevers deze gegevens niet controleren, riskeren zij een verzuim- of vergrijpboete.

Een werkgever moet bijhouden hoeveel afdrachtvermindering hij voor elke werknemer per aangiftetijdvak heeft toegepast. Deze gegevens moet hij bewaren bij de loonadministratie, zodat de Belastingdienst dat achteraf ook kan controleren. Daarnaast moet hij kopieën van bijvoorbeeld de opleidingsovereenkomst bewaren bij zijn loonadministratie

Bron  Rijksoverheid, Belastingdienst en Agentschap.nl