In 2014 kunt u profiteren van een premiekorting voor jongeren

U kon als werkgever al korting op de premies werknemersverzekeringen krijgen bij het in dienst nemen van ouderen of arbeidsgehandicapten. Vanaf 2014 kun je ook premiekorting krijgen voor jongeren. Er is namelijk besloten om de premiekorting ook voor jongeren toe te passen (pdf). Hierdoor heeft u straks ook recht op premiekorting als uw onderneming jonge uitkeringsgerechtigden in dienst neemt.

In het begrotingsakkoord dat het kabinet sloot met de oppositiepartijen stond het voornemen om de premiekorting ook voor jongeren in te stellen. De politieke partijen willen u hiermee aanmoedigen om jongeren met een uitkering in dienst te nemen. Het kabinet heeft deze plannen nu uitgewerkt in de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2014.

Tot twee jaar premiekorting

De premiekorting gaat gelden voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar die een WW- (Werkloosheidswet) of bijstandsuitkering ontvangen. Het is een tijdelijke regeling die zich richt op nieuwe banen en geldt voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Neemt uw bv in die periode een jonge uitkeringsgerechtigde in dienst, dan mag u zolang de dienstbetrekking duurt, maar maximaal twee jaar, premiekorting toepassen. In 2014 is sprake van een in groeipad. Werkgevers die in 2015 een jongere uit de doelgroep aannemen hebben in 2015, in 2016 en een klein gedeelte in 2017 recht op een korting. Werkgevers die per 1 januari 2014 een uitkeringsgerechtigde aannemen, kunnen de korting vanaf 1 juli 2014 maximaal twee jaar toepassen.

Minimaal zes maanden, 32 uur

Wel moet het gaan om een baan van minstens 32 uur per week. Daarnaast moet de werknemer een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden krijgen. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 heeft uw bv recht op € 1.750 premiekorting. U heeft daarna recht op € 3.500 premiekorting per jaar. Omdat u de premiekorting maximaal twee jaar mag toepassen, kan dit oplopen tot een totaal van € 7.000 premiekorting in twee jaar.