Kamp stelt percentage Research en Developmentaftrek (RDA) vast op 60

Minister Kamp van Economische Zaken heeft het voor het jaar 2014 te gelden percentage van de Research en Developmentaftrek (RDA) vastgesteld op 60.

In 2013 geldt een percentage van 54. De RDA is een gebudgetteerde regeling. Een RDA-percentage van 60 komt overeen met een nettovoordeel van 15% bij een tarief van de VPB van 25%.