Weekers over gebruik btw-nummer door zzp-er

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Oosenburg en Mei Li Vos over het gebruik van het btw-nummer door zzp-ers. De twee PvdA’ers hadden onder meer vragen gesteld over de warrige voorlichting over dit onderwerp door de overheid eerder dit jaar.

Weekers deelt mee dat er op grond van de fiscale regelgeving voor ondernemers geen verplichting bestaat om hun btw-identificatienummer op een website te vermelden. Uit bepaalde regelgeving uit het BW volgt dat het kenbaar maken van het btw-identificatienummer van toepassing is voor zover een ondernemer via zijn website goederen of diensten te koop aanbiedt en het mogelijk is om via die website een overeenkomst te sluiten. Het BW schrijft echter niet voor op welke wijze dit kenbaar maken dient te geschieden. Het ligt voor de hand dat dit gebeurt door middel van een vermelding op de website maar van een dwingende verplichting daartoe is geen sprake, mits het btw-identificatienummer dan op een andere wijze gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk kenbaar wordt gemaakt.

Daarnaast zijn er ook artikelen in het BW die betrekking hebben op de informatieverplichtingen van dienstverrichters in het algemeen. Eén van die verplichtingen betreft het door de dienstverrichter aan zijn afnemer ter beschikking stellen van zijn btw-identificatienummer. De dienstverrichter kan daartoe kiezen uit vier mogelijkheden, onder andere het ‘gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van te voren medegedeeld elektronisch adres’.