Weekers wil standaardboete bij niet doen IB-aangifte

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) nader tegen het licht gehouden en wil hierin een aantal wijzigingen aanbrengen. Een conceptversie van het Besluit is naar de Tweede Kamer gestuurd. Een van wijzigingen die Weekers voorstelt is het hanteren van een standaardboete voor het niet doen van de aangifte inkomstenbelasting van € 344.

De volgende punten zijn nieuw:

  • Aangifteverzuim inkomstenbelasting in relatie tot toeslagen. De standaardboete voor het niet doen van aangifte inkomstenbelasting wordt gebracht op 7% van het wettelijk maximum van € 4920, zijnde € 344. Een onderscheid tussen een eerste verzuim (thans beboetbaar met € 226) en een tweede verzuim (thans beboetbaar met € 984) wordt niet langer gemaakt. Voor hardnekkige recidivisten is er de ‘uitzonderlijkgevalbepaling’.
  • Losse verzuimboete aanslagbelastingen. In OFM 2013 is geregeld dat een verzuimboete voor het niet doen van aangifte bij een aanslagbelasting (IB en VPB) niet langer gelijktijdig met de aanslag hoeft te worden opgelegd. De boete mag ook voorafgaand aan de aanslag worden opgelegd door middel van een afzonderlijke boetebeschikking. Weekers streeft naar een behoedzame implementatie vanaf belastingjaar 2014.
  • Taakstelling Regeerakkoord over verzuimboete motorrijtuigenbelasting. Weekers handhaaft het huidige coulancebeleid voor eerste verzuimers. Wel verhoogt hij de boete substantieel voor degene die na een keer gewaarschuwd te zijn wederom de fout in gaat. De boete wordt 3% van het wettelijke maximum (€ 4920), dus € 147.
  • Verhoging betalingsverzuimboete aangiftebelastingen; Het standaardboete-percentage wegens een betaalverzuim bij de aangiftebelastingen wordt verhoogd van 2% naar 3%. De coulanceperiode van zeven dagen voor eerste verzuimers blijft gehandhaafd.
  • Het beleid met betrekking tot de vergrijpboete bij strafverzwarende omstandigheden wordt aangescherpt.