Nieuwe belastingregeling Nederland Curaçao gereed

Staatssecretaris Frans Weekers en de Curaçaose minister van Financiën José Jardim hebben een akkoord bereikt over de nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Curaçao. Beide bewindslieden zullen de rijkswet begin volgend jaar samen indienen in de Rijksministerraad. Ze tekenden daartoe vandaag in Willemstad een intentieverklaring. Ook besloten Weekers en Jardim dat Nederland Curaçao gaat ondersteunen bij haar informatie-uitwisseling conform de internationale standaard zoals die door de OESO en de EU wordt ontwikkeld.

Beide bewindspersonen tonen zich tevreden over de regeling. Minister Jardim: “De regeling biedt stabiliteit en toekomstperspectief voor de financiële sector op Curaçao.” Staatssecretaris Weekers noemt de regeling daarnaast ook belangrijk voor de internationale strijd tegen belastingontwijking. “Ik vind het heel goed dat Curaçao aan de automatische informatie-uitwisseling mee gaat doen.” 

Een belangrijk onderdeel in de regeling voor Nederland is de nieuwe verdeling van heffingsrechten ten aanzien van pensioenuitkeringen. “Op basis van deze nieuwe overeenkomst kan Nederland bronbelasting heffen over uitkeringen uit in Nederland opgebouwd pensioen, die na emigratie naar Curaçao worden ontvangen. Nederland kan tot vijf jaar na emigratie vanuit Nederland naar Curaçao schenk- en erfbelasting heffen”, aldus Weekers. Voor Curaçao is het afzien van bronbelastingen op deelnemingsdividenden een belangrijke bepaling. Om ongewenst gebruik hiervan te voorkomen, worden extra eisen gesteld aan de aandeelhouder die de dividenden ontvangt.

“Voor de Internationale Financiële Sector op Curaçao is het tevens belangrijk dat met deze nieuwe regeling de band met de internationale markt nog altijd gevonden kan worden”, aldus Jardim. “De nieuwe regeling ziet erop toe dat deze economische banden voldoen aan de mondiale eisen welke geldende zijn in het huidige tijdsgewricht.”

De beoogde inwerkingtreding van de belastingregeling Nederland Curaçao is 1 januari 2015. Er is voorzien in een eerbiedigende werking voor bestaande gevallen. De regeling zal de bestaande regeling uit 1964 tussen beide landen vervangen. Nederland bereidt ook met Aruba en Sint Maarten een nieuwe belastingregeling voor.