Onzorgvuldige km-administratie leidt tot bijtelling voor priv├ęgebruik auto

Hof Amsterdam oordeelt dat een werkneemster niet aannemelijk maakt dat zij minder dan 500 km voor privédoeleinden met de auto heeft gereden. De inspecteur heeft dan ook terecht rekening gehouden met het autokostenforfait.

Aan de vrouw is een auto ter beschikking gesteld door haar werkgever. In haar IB-aangifte 2006 brengt zij een bedrag van € 7588 als negatief loon in aftrek in verband met de auto. Volgens de vrouw heeft haar werkgever in de jaaropgaaf namelijk abusievelijk rekening gehouden met het privégebruik van de auto en gebruikt zij de auto niet voor privédoeleinden. De inspecteur houdt wel rekening met een bijtelling voor het privégebruik van de auto en staat de aftrek niet toe. Rechtbank Haarlem oordeelt dat de vrouw niet aannemelijk maakt dat zij minder dan 500 km voor privédoeleinden met de auto heeft gereden, en laat de aanslag in stand.

Hof Amsterdam oordeelt dat de werkneemster moet doen blijken dat zij de auto in 2006 niet voor meer dan 500 km voor privédoeleinden heeft gebruikt. Volgens het hof is de vrouw hier niet in geslaagd. Het hof acht onder andere van belang dat zij geen rittenregistratie per rit heeft aangehouden. Verder wijst het hof er op dat de vrouw volstond met het noteren van de ritten in haar agenda en werden de afgelegde kilometers achteraf globaal genoteerd. Daarnaast gaf zij niet de gereden route aan als deze afweek van de meest gebruikelijke route. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.