Zakelijke auto voor werknemers resulteert niet automatisch in bijtelling priv├ęgebruik

De enkele constatering dat de auto zakelijk is gebruikt brengt niet automatische met zich mee dat de auto aan de werknemers ter beschikking is gesteld. De inspecteur is er niet in geslaagd het daartoe benodigde bewijs te leveren. Aldus oordeelde Rechtbank Noord-Holland onlangs.

Een bv staat aan het hoofd van een groep van vennootschappen die zich bezig houdt met beheer, bemiddeling, exploitatie, handel en ontwikkeling van vastgoed. In de jaren 2007 t/m 2011 staat op naam van de bv een auto geregistreerd, die in die jaren zakelijk is gebruikt en waarvan ter zake van het gebruik geen privégebruik is aangegeven. De bv heeft drie werknemers in dienst. Als de inspecteur de bv naheffingsaanslagen loonheffingen met vergrijpboeten van 50% oplegt in verband met privégebruik van een auto van de zaak door de werknemers, gaat de bv in beroep.

Rechtbank Noord-Holland stelt vast dat werknemers van de bv de auto hebben gebruikt voor werkzaamheden die verband houden met de onderneming van de bv. Deze enkele constatering brengt volgens de rechtbank op zichzelf echter nog niet met zich mee dat de auto door de bv ter beschikking is gesteld aan die werknemers. Uit de jurisprudentie volgt slechts dat als de inspecteur erin slaagt om te bewijzen dat de auto ter beschikking is gesteld het vermoeden geldt dat die auto ook ter beschikking staat voor privédoeleinden.

De rechtbank oordeelt vervolgens dat de inspecteur de terbeschikkingstelling niet aannemelijk heeft gemaakt. Zij neemt daarbij in aanmerking dat de werknemers de auto nooit voor woon-werkverkeer hebben gebruikt, de auto bij het kantoor van de bv achter een afgesloten hek staat geparkeerd en de sleutels van de auto in een kluisje op kantoor werden bewaard bij de sleutels van (bouw)projecten van de bv. Uit signaleringen in weekenden en op ongebruikelijke tijdstippen volgt volgens de rechtbank ook niet dat de auto aan de werknemers ter beschikking is gesteld. De bv heeft voor elke signalering aangeven dat de auto wordt gebruikt in het kader van haar onderneming. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslagen en de boeten.