Premiepercentages 2014 in Staatscourant gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor het jaar 2014 de premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag vastgesteld. Ook het maximumpremieloon is vastgesteld. De regeling is op 3 december in de Staatscourant gepubliceerd.

De AWf-premie is verhoogd naar 2,15%. De vervangende premie voor de sectorfondsen (gemiddelde premiepercentage) wordt vastgesteld op 2,04%. De Ufo-premie blijft 0,78%. De basispremie Arbeidsongeschiktheidfonds wordt 4,95%. Het maximumpremieloon is € 51.414 per jaar. De premie algemene ouderdomsverzekering blijft 17,90%. Die voor de nabestaandenverzekering 0,60%. Tenslotte wordt de opslag kosten kinderopvangtoeslag vastgesteld op 0,50%.