Gedifferentieerde premies Whk vanaf 18 december

De Belastingdienst verstuurt tussen 18 en 24 december 2013 de brieven met het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014. Graag ontvangen wij hier een kopie van.

Het premiepercentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) gebruikt u voor uw aangifte loonheffingen.

De gedifferentieerde premie WGA en ZW voor de Werkhervattingskas is een gevolg van de wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava). Vanaf 1 januari 2014 betalen werkgevers via de Werkhervattingskas niet alleen voor het WGA- en ZW-risico van hun vaste werknemers, maar ook voor dat van hun tijdelijke werknemers.

Wat er wijzigt

Per 1 januari 2014 treedt het onderdeel premiedifferentiatie van Bezava in werking. Hiermee gaat de systematiek van premiedifferentiatie die nu al geldt voor het WGA-vast risico, ook gelden voor het WGA-flex risico en het ZW-flex risico. Met ‘risico’ wordt bedoeld: de uitkeringslasten die kunnen worden toegerekend aan een publiek verzekerde werkgever, gerelateerd aan zijn loonsom.

Nieuw is ook dat de mate van individuele premiedifferentiatie gaat verschillen naar werkgevergrootte. Voor grote werkgevers (loonsom > 100 maal de gemiddelde loonsom) gaat individuele premiedifferentiatie gelden en kleine werkgevers (loonsom ≤ 10 maal de gemiddelde loonsom) gaan een sectorale premie betalen. Voor middelgrote werkgevers (loonsom tussen 10 en 100 maal de gemiddelde loonsom) wordt de premie deels sectoraal en deels individueel bepaald. Dit gebeurt door middel van een glijdende schaal: middelgrote werkgevers met een loonsom dichtbij de grens van 10 maal de gemiddelde loonsom betalen grotendeels een sectorale premie en voor een klein deel individuele premie en middelgrote werkgevers met een loonsom dichtbij de grens van 100 maal de gemiddelde loonsom betalen grotendeels een individuele premie en voor een klein deel een sectorale premie. De systematiek voor kleine, middelgrote en grote werkgevers gaat gelden voor zowel het ZW-flex-risico als de WGA-risico’s (vast en flex)

Meer over premies voor de Werkhervattingskas vindt u in de nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014. Ook kunt u op uwv.nl/premiewijzer al een schatting maken van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2014.