Elektrische auto in 2013 en 2014

De elektrische auto is onder ondernemers extreem populair dankzij een keur aan fiscale voordelen. Er zijn hiervoor tal van fiscale aftrekposten. Er geldt geen bijtelling voor privégebruik als de auto nog in 2013 in gebruik wordt genomen. Verder kan worden gewezen op de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. De Mitsubishi Outlander en de Volvo V60 Plug-in zijn dit jaar al niet meer te krijgen. De belangrijkste reden waarom iedereen de elektische auto per se in 2013 schijnt te willen aanschaffen, is dat de fiscale voordelen worden afgebouwd. Zo geldt er voor de plug-in die in 2014 in gebruik wordt genomen een bijtelling van 7%. Onlangs is bekend geworden dat twee aftrekposten in 2014 sneuvelen. Vanaf 2014 geldt namelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek niet meer voor (elektrische) auto’s en aan de willkeurige afschrijving van 75% komt een einde.

Er zijn overigens drie typen van ‘elektrische’ auto’s. Allereerst de 100% elektrische auto zoals de Tesla.  Deze auto’s worden uitsluitend door een elektromotor aangedreven. Pas sinds kort is het bereik van dergelijke auto’s dusdanig dat zij een reële optie vormen. De bijtelling voor deze auto’s bedraagt bij aanschaf in 2014 4%. Vervolgens heb je de plug-ins die naast een elektromotor een verbrandingsmotor hebben. Hiervoor bedraagt de bijtelling in 2014 7% als ze in dat jaar worden aangeschaft. Vervolgens heb je de zogenoemde 14%-auto’s, zoals de in 2006 geïntroduceerde Toyota Prius. Deze hebben een lage CO2-uitstoot, maar geen via het elektriciteitsnet op te laden elektromotor. Voor deze categorie bedraagt de bijtelling in 2014 evenals in 2013 14%. Het voorgaande verklaart de run op milieuvriendelijke auto’s aan het einde van het jaar.

Daarnaast worden de CO2-grenzen aangescherpt. Maar het is gelukkig niet zo dat iemand die in 2013 een milieuvriendelijke auto heeft aangeschaft, in 2014 opeens wordt geconfronteerd met een hogere bijtelling. Een gunstige bijtelling geldt op grond van overgangsrecht gedurende een periode van 60 maanden te rekenen vanaf de eerste tenaamstelling.

Dit artikel sluit af met een waarschuwing. Stel u maakt voor de auto van de zaak gebruik van een verklaring geen privégebruik. In november gaat u over naar een plug-in auto. Omdat de bijtelling hiervoor nihil bedraagt, gaat u in deze auto vrolijk privé rijden. Dat is echter niet handig. Dat komt doordat een bijtelling alleen dan niet van toepassing is als op jaarbasis maximaal 500 kilometer privé is gereden. Dit betekent dat de bijtelling voor het hele jaar geldt, dus ook voor de maanden tot november. U zult dus met privéritten moeten wachten tot 2014.

Bron: Auto en fiscus