Weekers zet voorwaarden afbakening bestaand stamrecht op een rij

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de voorwaarden voor afbakening van een op 31 december 2013 bestaand stamrecht uiteengezet. Aanspraken die aan drie voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor toepassing van het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling.

Ten eerste dient de stamrechtovereenkomst vóór 1 januari 2014 getekend te zijn. Ten tweede dient uit die overeenkomst te blijken dat het bedrag ter financiering van de aanspraak bij een in de wet aangewezen aanbieder wordt ondergebracht. Ten derde dient op 31 december 2013 de ontslagdatum vast te staan. Het ontslag moet zijn aangezegd vóór 1 januari 2014 en binnen een korte termijn uitgevoerd te worden.

Om gebruik te kunnen maken van de 80%-regeling in 2014 geldt nog de aanvulling dat het bedrag vóór 15 november 2013 door de werkgever moet zijn overgemaakt.

Ook gaat de staatssecretaris in de brief in op de situatie dat één van de echtgenoten een schenking van € 100.000 krijgt die bestemd is voor aflossing van de eigenwoningschuld maar waaraan een uitsluitingsclausule verbonden is. Als er een gemeenschap van goederen is kan bij echtscheiding een eigenwoningreserve ontstaan voor elk van de echtgenoten. Met de vergoedingsvordering van de begiftigde echtgenoot op de huwelijksgemeenschap wordt fiscaal geen rekening gehouden.

Verder gaat Weekers uitgebreid in op vragen over de energiebelastingen en de leidingwaterbelasting. Tenslotte reageert hij op vragen over de wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2014 en Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit.