Informatie Belastingdienst over overgangsrecht stamrechtvrijstelling

Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. Voor stamrechten die zijn toegekend vóór 1 januari 2014 en waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing is, geldt overgangsrecht, zo laat de Belastingdienst begin november weten.

Deze stamrechten blijven bestaan onder de huidige voorwaarden. Belastingdienst: ‘Daarnaast mag u in 2014 deze stamrechten in de volgende 2 situaties in 1 keer uitkeren, waarbij u loonheffingen inhoudt over 80% van de uitkering:

  • U stort de uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon (bijvoorbeeld een ontslaguitkering) vóór 15 november 2013 op de rekening van de stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar.
  • U bent werkgever en treedt zelf op als verzekeraar van het stamrecht. Ook verplicht u uzelf vóór 15 november 2013 het stamrecht te verzekeren.’

Meer informatie over het vervallen van de stamrechtvrijstelling en de mogelijkheid tot een eenmalige uitkering is te vinden in de 2e uitgave van de ‘Nieuwsbrief loonheffingen 2014’, die begin december verschijnt.