Nieuws

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Er is een nieuwe regeling: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). ... Lees meer >

Er is een nieuwe regeling: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.

Als u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen heeft over de TOFA, dan kunt u op werkdagen bellen met UWV Telefoon TOFA via 088 – 898 20 30 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

Voorwaarden voor de tegemoetkoming TOFA

Om de tegemoetkoming TOFA te krijgen, moet u aan al deze voorwaarden voldoen:
– U was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en u had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
– Uw sv-loon over februari 2020 was minimaal € 400.
– Uw sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1.
– Uw sv-loon over april 2020 was maximaal € 550.
– Uw sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020.
– U kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten.
Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heeft u de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.

Welke inkomsten tellen mee voor het sv-loon?
Alle inkomsten waarover u belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt, tellen mee voor uw sv-loon (sociale verzekeringsloon). Meer informatie vindt u bij Wat is sv-loon?

Met welke uitkeringen kunt u geen tegemoetkoming TOFA krijgen?
U kunt geen tegemoetkoming TOFA krijgen als u over april 2020 1 of meer van deze uitkeringen of tegemoetkomingen ontving: bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewet-uitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW, een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie

meer info UWV

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW)... Lees meer >

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarmee worden meer dan 800.000 mensen geholpen.

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten.

De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Voor wie is de Tegemoetkoming Vaste Lasten bedoeld?

De regeling is specifiek gericht op mkb ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Ondernemers die voor de TOGS regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Waaruit bestaat de Tegemoetkoming Vaste Lasten?
Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.
Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.
Deze tegemoetkoming is voor 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.
De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen?

U kunt de tegemoetkoming vanaf medio juni 2020 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Houd hiervoor deze website en de www.rvo.nl/TVL in de gaten. De TVL geldt voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten?
* Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
* Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
* Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
* Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
* Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
* Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Kan ik de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) nog steeds aanvragen?

Ja, dat kan. De TOGS loopt tot en met 15 juni 2020. U kunt tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen.

Ik heb al gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Kan ik ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?

Ja, dat kan. De compensatie van de TVL is 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020, en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Kan ik naast de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

Ja, dat kan. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op.

Een ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt bij de NOW regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt u opgeteld meer subsidie. De details van regeling worden nog verder uitgewerkt en binnenkort bekend gemaakt op deze website en op www.rvo.nl/TVL.

Is deze regeling ook voor strandtenten, horeca, kermissen en evenementen?

Ja. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Is deze regeling ook voor sauna’s, wellnesscentra en sportscholen?

Ja. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Is deze regeling ook voor organisaties met een horecafunctie (hotel, commerciële sportkantine, museum of winkel met een horeca gelegenheid)?

Ja. Deze organisaties staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De organisatie moet wel meer dan 30% omzet hebben verloren. Het gaat om de omzet van de hele organisatie, niet alleen voor het horecagedeelte.

meer info de rijksoverheid