Nieuws

Per 1 juli 2019 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 1,23 procent

Per 1 juli 2019 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 1,23 procent... Lees meer >

Daarnaast is het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli a.s. van toepassing voor werknemers van 21 jaar en ouder (wasvoor 22 jaar en ouder). Bovendien zijn de afgeleide percentages voor het minimum jeugdloon voor 18 t/m 20 jarigen verhoogd.

Een overzicht van alle bedragen per leeftijd en tijdvak vindt u op onze website
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2019

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2019:

Leeftijd % van het
minimumloon
per maand per week per dag
21 jaar en ouder 100 % 1.635,60 377,45 75,49
20 jaar 80 % 1.308,50 301,95 60,39
19 jaar 60 % 981,35 226,45 45,29
18 jaar 50 % 817,80 188,75 37,75
17 jaar 39,5 % 646,05 149,10 29,82
16 jaar 34,5 % 564,30 130,20 26,04
15 jaar 30 % 490,70 113,25 22,65

Het bruto minimumloon per 1 juli 2019, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:

Leeftijd

 

36 uur per week

minimumloon per uur:

38 uur per week

minimumloon per uur:

40 uur per week

minimumloon per uur:

21 jaar en ouder 10,49 9,94 9,44
20 jaar 8,39 7,95 7,55
19 jaar 6,30 5,96 5,67
18 jaar 5,25 4,97 4,72
17 jaar 4,15 3,93 3,73
16 jaar 3,62 3,43 3,26
15 jaar 3,15 2,99 2,84

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2019 de volgende afwijkende bedragen. 

Leeftijd % van het
minimumloon
per maand per week per dag
20 jaar 61,5 % 1.005,90 232,15 46,43
19 jaar 52,5 % 858,70 198,15 39,63
18 jaar 45,5 % 744,20 171,75 34,35

Leeftijd

 

36 uur per week

minimumloon per uur:

38 uur per week

minimumloon per uur:

40 uur per week

minimumloon per uur:

20 jaar 6,45 6,11 5,81
19 jaar 5,51 5,22 4,96
18 jaar 4,78 4,52 4,30

Gevolgen van Brexit voor de rechten van Britten in Nederland

De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkijk (VK) hebben een voorlopig akkoord over de rechten van Britse burgers... Lees meer >

De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkijk (VK) hebben een voorlopig akkoord over de rechten van Britse burgers in de EU. Dus ook voor Britten in Nederland. Hun rechten blijven na de Brexit grotendeels zoals ze nu zijn.

De Europese Commissie heeft vragen en antwoorden over de Brexit gepubliceerd over de rechten van Britse burgers in de EU na de Brexit. Deze afspraken zijn verwerkt in het akkoord dat de EU en het VK willen sluiten. De Britse regering en de 27 EU-landen hebben ingestemd met dit akkoord. Nu moeten het Europees Parlement en het Britse parlement het akkoord nog goedkeuren. Daarna zijn de afspraken pas geldig.

Als er geen akkoord wordt gesloten (no-deal)

Als de EU en het VK toch niet tot een akkoord komen, stelt de Nederlandse regering een overgangsperiode in van 15 maanden. De Britten die voor de Brexit rechtmatig in Nederland verblijven houden dan hun rechten op verblijf, studie en werk in Nederland. Dit geldt ook voor familieleden van Britse burgers die zelf geen EU-nationaliteit hebben.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nodigt Britse burgers en hun familieleden uit om een aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning in te dienen. Dit doet de IND verspreid over de overgangsperiode. Voor afgifte van deze verblijfsvergunning gelden dezelfde verblijfsvoorwaarden als voor EU-burgers. Daarmee kunnen alle Britten die rechtmatig verblijven in Nederland hier blijven wonen, studeren en werken.

Huidige mogelijkheden voor regelen verblijf

Kijk op de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wat de voorlopige overeenkomst voor u als Brits burger in Nederland na de Brexit betekent. En welke mogelijkheden u nu hebt om uw verblijf te regelen.