Nieuws

Brussel wil meldplicht in strijd tegen belastingontwijking

Belastingadviseurs en andere tussenpersonen moeten het bij de belastingdienst melden als ze nieuwe constructies aanbieden aan klanten om belasting... Lees meer >

Belastingadviseurs en andere tussenpersonen moeten het bij de belastingdienst melden als ze nieuwe constructies aanbieden aan klanten om belasting te ontwijken. Dat staat in een plan van de Europese Commissie om belastingontwijking tegen te gaan, bevestigen bronnen tegen de NOS. Eerder berichtten The Guardian en het Financieele Dagblad al over de plannen.

Volgens het plan gaan de belastingdiensten van de EU-landen elkaar vervolgens informeren over nieuwe belastingontwijkingsmethodes. Het idee is dat door de meldplicht dit soort constructies worden ontmoedigd. Op basis van de meldingen kunnen overheden bijvoorbeeld de wet veranderen.

In het plan staat ook dat als alle adviseurs en tussenpersonen zich buiten de EU bevinden, maar de klant wel in de EU zit, de meldplicht bij de klant komt te liggen. Nieuwe constructies moeten binnen vijf werkdagen gemeld worden.

De EU is al een tijd bezig om belastingontwijking door grote bedrijven aan te pakken. Het plan wordt waarschijnlijk morgen gepresenteerd.

‘Makkelijker gezegd dan gedaan’

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is niet blij met de plannen. “Dit gaat belastingadviseurs en hun klanten veel gedoe en onzekerheid opleveren”, zegt NOB-bestuurder Wim Gohres.

“Er is onrust onder adviseurs over wat je precies moet melden. Wat valt wel onder de meldplicht en wat niet, waar is de grens? Straks moet je voor elke normale belastingplanning zo’n rapport indienen.”

De belastingadviseurs vinden het ook niet goed dat de plicht bij hen komt te liggen. “De belastingbetaler zou het zelf moeten doen.”

Zwarte lijst

PvdA-europarlementariër Paul Tang is positief over de plannen. “Alle onthullingen laten zien dat het bittere noodzaak is om foute belastingadviseurs in het gareel te laten lopen. Het is goed dat de commissie heeft geluisterd naar ons pleidooi voor een strengere aanpak.”

Hij wil wel nog verder gaan dan de Europese Commissie. “Er moet ook een zwarte lijst komen om ervoor te zorgen dat malafide adviseurs niet meer aan de slag kunnen.

Parlementaire enquête

De Tweede Kamer hield eerder deze maand nog een parlementaire enquêteover belastingontwijking. Op basis van die enquête wil ook de Kamer maatregelen nemen tegen belastingontwijking.

Bron: NOS

Hypotheekrente niet aftrekken als alimentatie

Een man die de volledige hypotheekrente betaalde van een huis waarvan hij en zijn ex-vrouw eigenaar waren... Lees meer >

Een man die de volledige hypotheekrente betaalde van een huis waarvan hij en zijn ex-vrouw eigenaar waren, kan de helft van de rente niet opgeven als aftrekpost in zijn aangiften.

Dat oordeelt het gerechtshof in Den Bosch. De man scheidde in 2008 van zijn vrouw die de woning toen ook verliet. In 2011 en 2012 waren zij beiden nog eigenaar van het huis waarin de man achterbleef. De twee kwamen tijdens hun scheiding overeen dat de man in de woning kon blijven wonen, onder de voorwaarde dat hij de volledige hypotheeklast voor zijn rekening zou nemen.

Hij betaalde €8831 per jaar aan hypotheekrente. In zijn belastingaangiften van 2011 en 2012 voerde hij de helft daarvan op als uitgave voor onderhoudsverplichting. Volgens de man was de hypotheekrente een periodieke uitkering (…) tot voorziening in het levensonderhoud van zijn ex-echtgenote en hun kind.

Daar gingen de belastinginspecteur en de rechter niet in mee. Het hof bevestigt hun oordeel dat het betalen van de volledige hypotheekrente gekoppeld is aan het recht van de man om in de woning te mogen blijven wonen. Daarmee voorziet de betaling niet in het levensonderhoud van zijn ex en kan de hypotheekrente geen persoonsgebondenaftrek zijn.

Bron: de Telegraaf

Belastingdienst ging laks om met kentekenfoto’s

De Belastingdienst is jarenlang onzorgvuldig omgegaan met foto’s van kentekens.... Lees meer >

De Belastingdienst is jarenlang onzorgvuldig omgegaan met foto’s van kentekens. Dat blijkt volgens het ANP uit interne memo’s die het persbureau heeft opgevraagd na een arrest van de Hoge Raad. Die tikte de fiscus begin dit jaar al op de vingers over het bewaren van de foto’s.

Het gaat om tientallen miljoenen beelden van ANPR-camera’s. Die scannen kentekens en halen ze door een database met nummerborden van mensen die bijvoorbeeld nog boetes hebben openstaan. De politie zegt dat de gegevens alleen bij een hit worden bewaard, maar de Belastingdienst deed dat jarenlang ook in andere gevallen.

In de memo’s, die dateren uit 2016, valt te lezen dat ongeveer 1 miljoen foto’s die de Belastingdienst met eigen voertuigen heeft gemaakt, gewoon werden opgeslagen. Voor het wissen van de beelden was “geen regulier proces ingericht”, staat in de stukken. Dat gebeurde alleen “op ad-hoc basis”. Meer in het algemeen was de omgang van de foto’s technisch en organisatorisch niet op orde, zou uit de stukken blijken.

Ook ruim 50 miljoen beelden die de fiscus kreeg van de politie, zijn enkele jaren bewaard. Zo’n 80 miljoen foto’s van “niet fiscaal relevante waarnemingen” werden wel verwijderd.

Hoge Raad

Het verzamelen en het gebruik van de kentekenfoto’s is eerder dit jaar gestopt na een uitspraak van de Hoge Raad. Die bepaalde dat de Belastingdienst niet het recht heeft om foto’s van ANPR-camera’s te benutten om privégebruik van auto’s van de zaak aan te tonen. Volgens de Hoge Raad waren de foto’s een inbreuk op de privacy en hadden ze niet genoeg wettelijke basis.

De Belastingdienst heeft het ANP in een reactie laten weten dat er “ten tijde van de uitspraak van de Hoge Raad een gestructureerd proces voor het systematisch vernietigen van niet-relevante ANPR-gegevens in voorbereiding was”. De gegevens zijn inmiddels verwijderd. Ook benadrukt de fiscus dat de gegevens altijd goed beveiligd zijn geweest.

Bron: NOS

Inkeren

Heeft u nog vermogen op een of andere wijze in het buitenland “geparkeerd... Lees meer >

Heeft u nog vermogen op een of andere wijze in het buitenland “geparkeerd” en tot nu toe “verzuimd” omdat in uw aangifte ib. aan te geven dan wordt het hoog tijd om in te keren.

Inkeren is een vrijwillige verbetering van een onjuist gedane aangifte door het niet opgeven van vermogen in het buitenland. U heeft ongetwijfeld met enige regelmaat in de krant kunnen lezen dat de belastingdienst weer geld in het buitenland heeft “gevonden” dat niet is aangegeven. Als er niet vrijwillig tot inkeer wordt overgegaan wordt de zwartspaarder zwaar gestraft.

Om deze zwartspaarders aan te sporen het verzwegen vermogen aan te geven zijn er al een aantal gunstige regelingen geweest. De regels worden echter steeds verder aangescherpt.

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt, dat de inkeerregeling per 1 januari 2018 wordt afgeschaft. Dit zal worden meegenomen in de belastingplannen voor 2018. Als het voorstel zal worden aangenomen zijn alle nu nog enigszins gunstige maatregelen vervallen dus is er geen sprake meer van enige boetematiging. Als gevolg van de afschaffing van de inkeerregeling zal de boete op kunnen lopen tot 300%.

Bron: Actuele Artikelen

Privégebruik leaseauto in strijd met bedrijfsregels kan duur komen te staan

Een werknemer van een schoonmaakbedrijf had voor zijn werk de beschikking over een leaseauto... Lees meer >

Een werknemer van een schoonmaakbedrijf had voor zijn werk de beschikking over een leaseauto. De werknemer had  al in het verleden verschillende malen deze auto voor privédoeleinden gebruikt. Volgens de bedrijfsregels was dat verboden. De werkgever had de werknemer toen, maar ook begin 2017, hierop schriftelijk gewezen. Bij de laatste waarschuwing was de werknemer er bovendien op gewezen dat indien hij de leaseauto toch weer voor privédoeleinden zou gebruiken, een ontslag op staande voet zou volgen.

De werknemer is op een zondag 28 februari 2017 naar een relatie van zijn werkgever gegaan. Hij maakte daarbij gebruik van de auto van de werkgever. Het bezoek stond niet op de werkplanning van de werknemer.  Weliswaar stelde de werknemer dat hij het bezoek had gebracht in het belang van zijn werkgever, maar de werkgever was daarvan niet overtuigd. Ook een verklaring van de relatie van de werkgever dat de werknemer dat de werknemer hem op die zondag had bezocht, maar hem alleen maar advies had gegeven en geen werkzaamheden had verricht, kon de werknemer niet baten. De werkgever heeft de werknemer op 28 maart 2017 met onmiddellijke ingang ontslagen.

De werknemer heeft de kantonrechter te Roermond (21-07-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:7110) verzocht het ontslag te vernietigen. Ook is de vraag voorgelegd of hij aanspraak kon maken op de transitievergoeding.  De kantonrechter stelde de werkgever in het gelijk. Volgens de kantonrechter was vast komen te staan dat de er sprake was van een stelselmatige schending van de bedrijfsregels. De werknemer was nog in 2017  gewaarschuwd en hij was er tevens op gewezen dat een ontslag op staande voet zou volgen als hij de bedrijfsregels nogmaalszou overtreden. Daar de werknemer wederom de bedrijfsauto ten onrechte gebruikt had voor privédoeleinden, leverde het complex van de feiten en omstandigheden naar het oordeel van de kantonrechter daarom voldoende grond op voor een ontslag op staande voet. Het handelen van de werknemer was naar het oordeel van de kantonrechter zodanig ernstig dat de werkgever in redelijkheid kon beslissen dat van haar niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst met de werknemer te laten voortduren. Daarnaast oordeelde de kantonrechter dat er niet alleen sprake was van een dringende reden, maar eveneens sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Dermate ernstig dat aan de werknemer geen transitievergoeding kon worden toegekend.

De zondagsbezoek aan de relatie van zijn werkgever, kwam de werknemer daarmee duur te staan.

Bron: Actuele Artikelen

Huizenclubs op de bres voor regeling restschuld

Minister Dijsselbloem moet de restschuldregeling, waarmee woningeigenaren fiscaal voordelig een lening voor hun restschuld kunnen afsluiten, behouden.... Lees meer >

Minister Dijsselbloem moet de restschuldregeling, waarmee woningeigenaren fiscaal voordelig een lening voor hun restschuld kunnen afsluiten, behouden.

Daarvoor pleiten Vereniging Eigen Huis (VEH), de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) en De Hypotheekshop.

De restschuldregeling die tijdens de crisis in 2012 is ingevoerd, loopt dit jaar af. De organisaties willen dat de regering de regeling in stand houdt om te voorkomen dat mensen met een woning die onder water staat, niet verhuizen omdat er een restschuld overblijft bij verkoop.

Onder water

Tijdens de crisis zijn veel huizen onder water te komen te staan, daarbij is de hypotheek hoger dan de woningwaarde. De huizenmarkt is inmiddels aangetrokken maar VEH wijst erop dat vooral buiten de Randstad nog altijd 340.000 woningen onder water staan, dat belemmert mensen te verhuizen.

Volgens Calcasa levert meer dan de helft van de woningen die tussen 2006 en 2009 zijn gekocht, en die begin dit jaar weer werden verkocht, nog steeds een verlies op van vaak tienduizenden euro’s.

Extra lening

Mensen die hun huis met verlies verkopen en daardoor met een restschuld achterblijven, kunnen een extra lening afsluiten voor die schuld. Met de restschuldregeling is de rente van die extra lening 15 jaar aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Als de restschuldregeling dit jaar daadwerkelijk afloopt, komt dat neer op hogere netto maandlasten bij nieuwe restschuldfinancieringen.

Bron: de Telegraaf

Bijna 40% zzp’ers betaalt geen inkomstenbelasting

Vanwege vele aftrekposten betaalt bijna vier op de tien zelfstandigen geen inkomstenbelasting... Lees meer >

Vanwege vele aftrekposten betaalt bijna vier op de tien zelfstandigen geen inkomstenbelasting.

Dat meldt de Volkskrant op basis van een door het CBS uitgevoerde analyse van de belastingaangiften van zzp’ers over 2014.

Van de 849.000 zzp’ers, voor wie ondernemerschap hun enige of belangrijkste inkomstenbron van inkomsten was, hoefden er 314.000 geen belasting af te dragen.

Zo zorgen onder meer de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling er voor dat de eerste €24.000 aan verdiensten belastingvrij zijn. Dat is bijna vier keer zoveel als wat een werknemer belastingvrij kan verdienen.

Critici vrezen dat de groei van het aantal zelfstandigen in Nederland de solidariteit in het sociale stelsel kan ondermijnen. Zo hebben zzp’ers wel recht op AOW, maar betalen ze daar minder aan mee door de aftrekposten.

Bron: de Telegraaf

Btw omhoog op onder meer tandpasta, neusspray en aambeienzalf

Allerlei drogisterij-artikelen worden vanaf 2018 waarschijnlijk een stuk duurder.... Lees meer >

Allerlei drogisterij-artikelen worden vanaf 2018 waarschijnlijk een stuk duurder. De regering wil dan namelijk de btw op deze producten verhogen van 6 naar 21 procent.

Het gaat om producten die geen officieel geneesmiddel zijn, maar voor de btw toch wel als geneesmiddel worden gezien. Het gaat onder meer om aambeienzalf, neusspray, tandpasta en tabletten tegen brandend maagzuur.

Voor geneesmiddelen geldt het lagere tarief van 6 procent. Vanaf 1 januari 2018 geldt dat tarief alleen nog voor producten waarvoor een handelsvergunning als geneesmiddel is afgegeven.

Welke producten worden duurder?

Het gaat in de meeste gevallen om producten die geen officieel geneesmiddel zijn, maar wel een vergunning hebben als medisch hulpmiddel. Vaak bevatten ze een of meerdere ingrediënten met een bewezen werking, zoals neusspray met xylometazoline, tegen een verstopte neus.

-tandpasta

-zonnebrandcrème

-babycrème

-mondwater

-insectenspray

-anti-roosshampoo

-aambeienzalf

-acnecrème

-capsules tegen blaasontsteking

-maagzuurtabletten

-middelen tegen darmkrampjes

-diarreetabletten

-eczeemzalf

-hoesttabletten en -drankjes

-hoofdluisshampoo

-kalknagelcrème

-littekencrème

-vaginale-schimmelcrème

-neusspray

-wrattencrème

-nierdialyseconcentraten

Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Ook kunnen betrokkenen nog reageren op het wetsvoorstel.

De brancheorganisatie van drogisterijen is kritisch. “De burger moet steeds meer voor zichzelf zorgen, ook qua gezondheid”, zegt Marten Hummel van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven. “Maar in de zelfzorgmarkt wordt nu een heel raar onderscheid gemaakt. Deze medische hulpmiddelen zijn vergelijkbaar met geneesmiddelen. Ze bevorderen de gezondheid of lossen klachten op. Dan is het niet goed dat de overheid deze producten duurder maakt.”

Gerechtelijke uitspraak

De aanleiding voor de wetswijziging is een uitspraak van de rechter vorig jaar. Die bepaalde toen dat tandpasta en zonnebrandcrème voortaan als geneesmiddelen moeten worden gezien en dus onder het 6-procenttarief vallen. Daardoor zou de overheid op jaarbasis zo’n 30 miljoen euro aan belastinginkomsten mislopen. Om dat te ‘repareren’ besluit staatssecretaris Wiebes nu dus om de definitie van geneesmiddelen aan te scherpen.

Volgens de regering wordt het nu eenvoudiger voor de Belastingdienst. “De maatregel betekent ten opzichte van de huidige situatie een verduidelijking en eenduidige btw-behandeling voor een resterende groep producten in de gezondheidszorg.”

Bron: NOS

Nog strenger toezicht op internationale fiscale structuren in de toekomst?

De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld om vanaf 2019 vergaande meldingsplicht van fiscale en juridische structuren in te voeren... Lees meer >

De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld om vanaf 2019 vergaande meldingsplicht van fiscale en juridische structuren in te voeren voor financiële tussenpersonen, waaronder belastingadviseurs en accountants. Dit naar aanleiding van onder meer de Panama Papers onthullingen, waarbij volgens de commissie blijkt dat financiële tussenpersonen een onwenselijke rol kunnen spelen bij belastingontduiking.

Op grond van het voorstel zouden adviseurs verplicht zijn om melding te maken van de in het voorstel aangewezen internationale constructies, zoals benutting van verliezen om de belastinggrondslag te verlagen, het gebruik van bijzondere fiscale gunstregimes of het opzetten van constructies via landen die niet voldoen aan de internationale normen inzake goed bestuur. De meldingsplicht ligt op grond van het voorstel bij de adviseurs zelf en, als deze buiten de EU zijn gevestigd of een geheimhoudingsplicht hebben, bij de ontvangers van de adviezen.

Vanuit de maatschappelijke discussie die zich steeds vaker en feller voordoet als het gaat om internationale structuren en belastingontduiking, is het niet onbegrijpelijk dat de Europese Commissie hiermee komt. Maar voor veel ondernemers en adviseurs is zij geen goed nieuws. Ondernemers, per definitie ondernemend, zoeken creatieve manieren om meer geld in hun onderneming te houden en belastingadviseurs verdienen hun brood met fiscale besparingsstructuren. Een neveneffect van de meldingsplicht zou zijn dat de belastingadviseur en zijn cliënt de huidige informatie- en kennisvoorsprong op de fiscus voor een groot deel zouden kwijtraken. Slimme structuren die de belastingautoriteiten nog niet eens kennen zouden ze netjes gemeld krijgen. Leuker én makkelijker voor de belastingdienst.

De vraag rijst hoe het fiscale landschap er met de komst van deze wet uit zou zien. Hoe ver kun je dan als adviseur (en klant) gaan als het gaat om fiscale advisering en wat moet je wel en niet melden? Hoe groot is het ‘pak’ risico als de nu al slecht bemande Nederlandse belastingdienst dagelijks nieuwe meldingen van structuren binnen gaat krijgen? Allemaal zaken die mee zouden gaan spelen bij de fiscale advisering in de praktijk.

Dit wetsvoorstel zou dus kunnen uitmonden in uiteindelijk een wet die wellicht maatschappelijk en moreel wenselijke effecten heeft, maar tegelijkertijd een lastiger en uitdagender fiscaal speelveld oplevert voor de ondernemer en zijn adviseur. Fiscaal rumoerige tijden voor de boeg dus.

Bron: Actuele Artikelen

Pensioen in Eigen beheer: hoe nu verder

Als het goed is heeft iedereen die nog in de opbouwfase zat van pensioen opbouw in eigen beheer bij... Lees meer >

Als het goed is heeft iedereen die nog in de opbouwfase zat van pensioen opbouw in eigen beheer bij de B.V. Voor 1-7 jl de opbouw premievrij gemaakt.

De volgende deadline is 31-12-2019. En deze geldt niet alleen voor diegene die nu de opbouw premievrij gemaakt hebben. Ook de personen die al eerder de keuze hadden gemaakt om het pensioen premievrij te maken dienen nu na te gaan denken. Mar dat geldt ook voor de personen die al een pensioenuitkering ontvangen uit de eigen BV. De keuzes zijn het voortzetten van het huidige systeem maar dan premievrij; de voorziening afkopen ( met gebruikmaking van een vrijstelling) dan wel de pensioenvoorziening omzetten in een oudedag verplichting ( hierna: ODV).

Op deze laatste zoem ik nu even in. De ODV lijkt een mooi alternatief te zijn van de huidige pensioenverplichting. Geen ingewikkelde jaarlijkse actuariële berekening meer. Geen verschil meer tussen de commerciële en fiscale waarde van de pensioenvoorziening als gevolg van de lage commercieel te hanteren rente. Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd 20 jaar een uitkering. Uitkering mag maximaal 5 jaar voor AOW gerechtigde leeftijd ingaan en die extra jaren worden bij genoemde 20 opgeteld. Fiscaal dus een duidelijke vereenvoudiging.

Let wel: het addertje onder het gras is de vraag wie zijn nu uiteindelijk de gerechtigden tot de uitkering? Is er nog een weduwe/weduwenaaruitkering? Bij een ODV zijn de erfgenamen de gerechtigde tot de uitkering! Wie zijn uw erfgenamen? Daarvoor moet u te raden in het huwelijksvermogens- en erfrecht. Mocht uw keuze dus vallen op omzetting in een ODV zorg dan dat u goed laat beoordelen wie uw erfgenamen zijn en wie dus de gerechtigde is tot de uitkering uit de ODV na uw overlijden. Een bezoekje aan de notaris zal mogelijk ook nodig zijn.

Tja eenvoudiger kunnen we het niet maken…..

Bron: Actuele Artikelen