Nieuws

Belastingdienst/Toeslagen stuurt brief over kinderopvanggegevens

Belastingdienst/Toeslagen stuurt begin juni 2017 aan circa 90.000 ouders een brief met de vraag om de kinderopvanggegevens over 2016... Lees meer >

Belastingdienst/Toeslagen stuurt begin juni 2017 aan circa 90.000 ouders een brief met de vraag om de kinderopvanggegevens over 2016 op te sturen.

Ieder jaar controleert Belastingdienst/Toeslagen of het aantal opvanguren dat de ouder opgeeft in de aanvraag kinderopvangtoeslag overeenkomt met de werkelijke situatie. In eerste instantie gebruikt Belastingdienst/Toeslagen de gegevens die de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau heeft verstrekt. Als meer informatie nodig is, ontvangen de ouders een brief.

Wanneer leidt de controle tot een brief aan de ouders?
In een aantal specifieke omstandigheden is het niet mogelijk om de gegevens automatisch te verwerken. Dit kan voorkomen bij ouders die in het buitenland kinderopvang afnemen of van wie het kind bij meerdere kinderopvangorganisaties of gastouders wordt opgevangen. Ook kan het zijn dat een kinderopvangorganisatie of gastouderbureau failliet is verklaard. In deze gevallen vraagt Belastingdienst/Toeslagen de ouders de gegevens zelf toe te sturen.

In de brief zijn de gegevens van het kind (of de kinderen) al zoveel mogelijk ingevuld. Bij de herinneringstermijn houdt Belastingdienst/Toeslagen rekening met de zomervakantie

Afnemer nog altijd geen haast met betalen

Voor Nederlandse mkb-ondernemers is het schering en inslag: verlengde betaaltermijnen bij facturen... Lees meer >

Voor Nederlandse mkb-ondernemers is het schering en inslag: verlengde betaaltermijnen bij facturen. Maar liefst 44% van de ondernemers ziet zich geconfronteerd met de verlengde betaaltermijn. En 45% wordt door afnemers gevraagd een langere betaaltermijn te accepteren dan wenselijk is.

Ook zegt 48% van de ondernemers dat er wordt verzocht om een korting bij snelle betaling, zo blijkt uit een recente peiling die Betaalme.nu, een initiatief van de overheid om het betalingsgedrag van grote ondernemingen te verbeteren, liet houden onder ondernemers. Volgens Betaalme.nu hebben afnemers van mkb-ondernemingen door de aantrekkende economie geen excuus meer om later te betalen. Betaalme.nu raadt ondernemers daarom aan zelf bij afnemers over een snellere betaling te beginnen .

Betaalgedrag niet veranderd ten opzichte van 2015

Overigens krijgt nog altijd een derde van de ondervraagde ondernemers later betaald dan de afgesproken termijn. Wat dat betreft is er niks veranderd ten opzichte van 2015, toen kredietverzekeraar Atradius hetzelfde constateerde. Achterstallige facturen worden over het algemeen twee weken na de vervaldatum alsnog betaald, zo bleek uit dat eerdere onderzoek

Fiscus doet het nu zonder kentekencamera’s

De Belastingdienst gebruikt voorlopig geen gegevens meer van camera's die langs de weg kentekens registreren. Dit komt doordat de... Lees meer >

De Belastingdienst gebruikt voorlopig geen gegevens meer van camera’s die langs de weg kentekens registreren. Dit komt doordat de Hoge Raad eerder dit jaar een dikke streep heeft gezet door het gebruik van die camera’s voor controle van het privégebruik van leaseauto’s. Ook controles voor de motorrijtuigenbelasting via deze beelden zijn voorlopig gestaakt.

Dat heeft het ministerie van Infrastructuur laten weten in een Kamerbrief over het gebruik van zogeheten ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition). Eind februari gaf de Hoge Raad in drie zaken de Belastingdienst een gevoelige tik op de vingers over het gebruik van die beelden.

Controle privégebruik auto van de zaak

In die zaken probeerden werknemers aan te tonen dat ze met het privégebruik van hun auto van de zaak onder de 500 kilometer per jaar bleven. Maar de fiscus legde naheffingsaanslagen op omdat uit beelden van snelwegcamera’s bleek dat de auto’s gezien waren op plaatsen die niet klopten met de rittenregistratie. De Hoge Raad oordeelde echter dat er geen wettelijke grondslag was om die beelden te gebruiken bij een belastingcontrole. Momenteel onderzoekt het kabinet of er een wetswijziging moet komen om de beelden alsnog te kunnen gebruiken en wat daarvoor de mogelijkheden zijn, zo staat te lezen in de Kamerbrief (pdf).

Gevolgen voor controle motorrijtuigenbelasting

Ook wordt er gekeken naar de gevolgen van de arresten voor de controle van de motorrijtuigenbelasting (tool), want ook daarvoor gebruikt de Belastingdienst gegevens van kentekencamera’s. Voorlopig gebruikt de fiscus ook voor deze controles geen ANPR-gegevens. De discussie is dus nog volop gaande. Onlangs oordeelde een rechter nog dat een foto van een flitspaal wél toegestaan was als controlemiddel voor de motorrijtuigenbelasting

Geen hoger percentage minimumloon voor BBL’er

Per 1 juli hebben jongeren vanaf 18 jaar recht op een hoger percentage van het volledige wettelijk minimumloon. Voor... Lees meer >

Per 1 juli hebben jongeren vanaf 18 jaar recht op een hoger percentage van het volledige wettelijk minimumloon. Voor werknemers die bij uw organisatie in dienst zijn in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geldt dit echter niet.

Waar werknemers vanaf 18 jaar per juli 2017 een hoger percentage van het wettelijk minimumloon moeten verdienen, geldt dat niet voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar met een dienstverband in het kader van de BBL. In het besluit minimumjeugdloon per 1 juli 2017 zijn voor deze BBL’ers lagere minimumbedragen opgenomen. Hierbij zijn de oude pe­­rcentages van het wettelijk minimumloon het uitgangspunt:

Minimumjeugdloon voor BBL per 1 juli 2017

 Loonkosten voor leer-werkplekken beperkt houden

De regering maakt hiermee gebruik van de uitzonderingsbepaling die voor BBL’ers kan worden opgenomen volgens de wetswijziging die het verhogen van het minimumjeugdloon (tool) regelt. De uitzondering moet voorkomen dat voor werkgevers die leer-werkplekken aanbieden de loonkosten te zeer stijgen. Dat zou er namelijk voor kunnen zorgen dat werkgevers afzien van het aanbieden van zo’n praktijkleerovereenkomst.
Dat vindt de regering niet wenselijk, want het aantal leer-werkplekken staat toch al onder druk. De mogelijkheid om BBL’ers minder loon te betalen dan andere werknemers van dezelfde leeftijd, kan het aanbieden van leer-werkplekken een nieuwe impuls geven. Scholieren die een opleiding in de BBL van het mbo hebben afgerond, vinden gemiddeld al binnen een maand een baan.

Vergelijkbare uitzonderingen in buurlanden

Het maken van een uitzondering voor bepaalde leer-werkplekken is niet nieuw. In Frankrijk en Duitsland bestaan bijvoorbeeld vergelijkbare oplossingen.

minimumlonen per 1 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017 bedraagt het wettelijk minimumloon € 1.565,40 bruto per maand op basis van een... Lees meer >

Met ingang van 1 juli 2017 bedraagt het wettelijk minimumloon € 1.565,40 bruto per maand op basis van een fulltime werkweek. Dit bedrag geldt voor het eerst ook voor werknemers van 22 jaar. Werknemers vanaf 18 jaar krijgen recht op een hoger percentage van het minimumloon.

Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen die per 1 juli 2017 gelden voor het wettelijk minimumloon gepubliceerd. Per maand hebben werknemers vanaf 22 jaar recht op een loon van € 1.565,40 bij een fulltime werkweek. Per week is dat € 361,25 en per dag € 72,25. De bedragen zijn hiermee aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen.

Minimumjeugdlonen in apart besluit geregeld

Tot 1 juli hebben werknemers pas vanaf 23 jaar recht op het volledige minimumloon, maar per 1 juli wordt die grens bijgesteld, zodat ook 22-jarigen 100% van het wettelijk minimumloon moeten verdienen.
Werknemers van 18 tot en met 21 jaar krijgen recht op een hoger percentage van het wettelijk minimumloon. De minimumjeugdlonen per 1 juli 2017 (tools) voor werknemers tot en met 21 jaar zijn eigenlijk nog niet definitief. Deze worden formeel in een apart besluit geregeld, dat nog bij de Raad van State ligt voor advies. In het besluit staan de volgende percentages en bedragen

Wettelijk minimumloon 1e en 2e helft 2017

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2017 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd
36 uur per week
38 uur per week
40 uur per week
22 jaar en ouder
€ 10,04
€ 9,51
€ 9,04
21 jaar
€ 8,53
€ 8,09
€ 7,68
20 jaar
€ 7,03
€ 6,66
€ 6,33
19 jaar
€ 5,52
€ 5,23
€ 4,97
18 jaar
€ 4,77
€ 4,52
€ 4,29
17 jaar
€ 3,97
€ 3,76
€ 3,57
16 jaar
€ 3,47
€ 3,29
€ 3,12
15 jaar
€ 3,02
€ 2,86
€ 2,71

Geen hoger percentage voor BBL’ers

Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die bij uw organisatie in dienst zijn in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat geen hoger percentage van het wettelijk minimumloon gelden.

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 juli 2017 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd
36 uur per week
38 uur per week
40 uur per week
20 jaar
€ 6,18
€ 5,85
€ 5,56
19 jaar
€ 5,27
€ 5,00
€ 4,75
18 jaar
€ 4,57
€ 4,33
€ 4,11

 

Tien mogelijke aanpassingen in de Wet DBA

Een werkgroep met ambtenaren van verschillende ministeries heeft een rapport opgesteld waarin een aantal varianten voor het kwalificeren van... Lees meer >

Een werkgroep met ambtenaren van verschillende ministeries heeft een rapport opgesteld waarin een aantal varianten voor het kwalificeren van de arbeidsrelatie onder de Wet DBA worden besproken. Voor welke variant uiteindelijk wordt gekozen, is afhankelijk van het volgende kabinet.

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft voor veel onrust en onzekerheid gezorgd onder werkgevers. Eén van de aandachtspunten is dat de regelgeving niet altijd aansluit bij de praktijk. Dit geldt vooral voor de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’, die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Een ambtelijke werkgroep heeft daarom onderzocht hoe deze criteria een betere invulling kunnen krijgen en hoe andere knelpunten binnen de Wet DBA aangepakt kunnen worden.

Mogelijke beleidsvarianten Wet DBA

In het rapport van de werkgroep komen tien mogelijke beleidsvarianten van de Wet DBA (tools) aan bod:

 1. Overgaan tot handhaven van de wet per 1 januari 2018. In feite verandert er hierdoor niets aan de regelgeving (de zogenoemde ‘nuloptie’).
 2. Een instrument beschikbaar stellen (bijvoorbeeld een webmodule) waarmee opdrachtgevers zekerheid kunnen krijgen over de arbeidsrelatie.
 3. Een extra toets om te bepalen wanneer er in ieder geval sprake is van een dienstbetrekking. Hierbij zouden de duur van de overeenkomst, het tarief en de vraag of er sprake is van kernactiviteiten een rol moeten spelen.
 4. Een extra toets om te bepalen wanneer er in ieder geval geen sprake is van een dienstbetrekking. Hierbij zouden dezelfde criteria gelden als bij het bovenstaande punt.
 5. In de fiscale en de socialezekerheidswetgeving vastleggen dat er ook sprake kan zijn van een dienstbetrekking als er geen verplichting is tot het persoonlijk verrichten van arbeid, maar feitelijk wel (een deel van) de arbeid persoonlijk wordt verricht.
 6. Het aanpassen van fictieve dienstbetrekkingen in de werknemersverzekeringen en de loonbelasting. Hierdoor worden bepaalde groepen werkenden gelijkgesteld met werknemers voor de toepassing van de werknemersverzekeringen.
 7. Maatwerkoplossingen per sector bedenken voor werkenden die op grond van de huidige criteria geen arbeidsovereenkomst hebben, maar waarvan het maatschappelijk wenselijk wordt gevonden dat zij die wel hebben.
 8. De mogelijkheid van een opt-out van een dienstbetrekking voor de bovenkant van de arbeidsmarkt. Werkenden die aan bepaalde criteria voldoen, kunnen er dan voor kiezen niet onder het regime van de loonheffingen en de werknemersverzekeringen te vallen.
 9. Een ondernemersverklaring introduceren voor een selectieve groep opdrachtnemers die op basis van een aantal strikte criteria vrijwel zeker ondernemer zijn. Het verschil met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is dat de verklaring gebaseerd zou zijn op gegevens uit het verleden en de consequenties voor de opdrachtnemer bij een foutieve verklaring zwaarder zijn.
 10. In de wet regelen dat de beloning van opdrachtnemers gelijk moet zijn aan die van werknemers.

Factuur te laat verstuurd? Toch BTW-teruggaaf!

Organisaties moeten een factuur uiterlijk op de vijftiende dag, na de maand na de aflevering, versturen naar de klant.... Lees meer >

Organisaties moeten een factuur uiterlijk op de vijftiende dag, na de maand na de aflevering, versturen naar de klant. Gerechtshof Den Haag oordeelde onlangs dat er toch recht was op teruggave van BTW ondanks het feit dat een factuur te laat was verstuurd.

In deze zaak ging het om een leasemaatschappij, een ondernemer voor de BTW  die in de periode vanaf april 2007 tot en met juli 2011 auto’s ter beschikking stelde aan Y bv. Y bv moest hiervoor in totaal € 388.966 betalen (exclusief € 66.667 BTW). De leasemaatschappij droeg de BTW op tijd aan de Belastingdienst af, maar Y bv betaalde de facturen van de leasemaatschappij niet. In april 2009 verslechterde de financiële situatie van Y bv, de leasemaatschappij besloot toen om voor vijf lopende leasecontracten geen facturen meer uit te reiken. Op 26 april 2011 werd het faillissement van Y bv uitgesproken.

Er was alsnog gefactureerd

De leasemaatschappij diende de openstaande vorderingen bij de curator in en de achterstallige facturen werden alsnog uitgereikt. Deze poging om de vorderingen alsnog betaald te krijgen slaagde niet, omdat het faillissement vereenvoudigd werd afgewikkeld. Dit betekent dat de gewone (concurrente) crediteuren niet worden uitbetaald. De concurrente crediteuren bleven in deze zaak dus buiten beschouwing, omdat er zich onvoldoende geld in de faillissementsboedel bevond. Vervolgens probeerde de leasemaatschappij om de BTW terug te krijgen door de vorderingen als oninbare vordering aan te merken. De inspecteur en de lagere rechter gingen hier niet mee akkoord, omdat de facturen te laat waren uitgereikt. Gerechtshof Den Haag was het niet met het oordeel van de rechtbank en de inspecteur eens. De leasemaatschappij was er volgens Gerechtshof Den Haag wel vanuit blijven gaan dat Y bv op termijn alsnog de facturen zou betalen. De inspecteur moest het BTW-bedrag (€ 66.667) dus terugbetalen, omdat er in 2011 alsnog was gefactureerd.
Gerechtshof Den Haag, publicatiedatum 2 mei 2017, ECLI (verkort): 1128

Nieuw formulier pensioen in eigen beheer

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die hun pensioen in eigen beheer gaan afkopen of omvormen, moeten de Belastingdienst op de hoogte stellen.... Lees meer >

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die hun pensioen in eigen beheer gaan afkopen of omvormen, moeten de Belastingdienst op de hoogte stellen. De fiscus heeft nu een nieuwe versie online gezet van het formulier dat de dga’s hiervoor moeten gebruiken. Verschil is dat zij nu minder bedragen hoeven in te vullen.

Sinds 1 april is het opbouwen van pensioen in eigen beheer verboden, als gevolg van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen . Er geldt nog een coulanceperiode tot 1 juli aanstaande om ervoor te zorgen dat de opbouw ook daadwerkelijk wordt stopgezet. Die tijd kunnen dga’s bijvoorbeeld ook gebruiken voor het overhevelen van pensioen dat nog bij een verzekeraar staat naar de eigen onderneming.

Pensioen in eigen beheer afkopen of omvormen

Dga’s kunnen het pensioenpotje in één keer afkopen (met een belastingkorting in 2017, 2018 en 2019), of omvormen naar een zogeheten oudedagsverplichting (ODV). Als zij een keuze hebben gemaakt, moeten ze dat binnen een maand doorgeven aan de Belastingdienst. Dat kan met de nieuwe versie van het informatieformulier, dat hier te vinden is (pdf).
In vergelijking met het oude formulier hoeven de dga’s minder bedragen in te vullen. Eerst wilde de fiscus óók de zogeheten commerciële waarde van het pensioen weten op 1 januari en 31 december 2015 én de commerciële en de fiscale waarde van het pensioen op 1 juli 2017. Die zijn op het nieuwe formulier verdwenen. De Belastingdienst laat weten dat bij het verwerken van de formulieren die al zijn ingestuurd ook niet meer naar deze waarden wordt gekeken.
Iets dergelijks geldt ook als de dga al een formulier had ingestuurd maar een fout had gemaakt in de commerciële waardes. De fiscus vroeg oorspronkelijk dan om alle gegevens nog eens in te leveren, maar dat hoeft nu niet meer. Van het rijtje commerciële waardes hoeft de dga alleen de balanswaarde per datum van afkoop of omzetting op te geven.

Commerciële en fiscale waarde pensioen in eigen beheer

De dga hoeft op het nieuwe formulier naast drie fiscale waardes alleen nog de commerciële waarde van het pensioen op de datum van afkoop of omzetting in te vullen. De commerciële waarde is het bedrag dat ‘bij een onafhankelijke derde zou moeten worden gestort om de aanspraak te dekken’. Voor de berekening hiervan heeft de Belastingdienst een rekenmodel opgesteld. De fiscale waarde van het pensioen is de waarde van de pensioenverplichting die in aanmerking wordt genomen voor de vennootschapsbelasting.

vakantiebijslag hoe wordt dat berekend

De uitbetaling van de salarissen van mei zit eraan te komen en dat betekent dat veel werknemers met smart... Lees meer >

De uitbetaling van de salarissen van mei zit eraan te komen en dat betekent dat veel werknemers met smart zitten te wachten op hun vakantiebijslag. Wat zijn de regels voor de uitbetaling van deze beloning ook alweer?

In veel organisaties wordt de vakantiebijslag in mei of in juni uitbetaald. Dat hoeft echter niet per se. In de wet staat namelijk de vakantiebijslag in principe in juni uitbetaald moet worden, maar dat werkgevers en werknemers ook mogen afspreken dat dit op een ander tijdstip gebeurt. De enige eis is dat uw organisatie de vakantiebijslag minstens één keer per jaar uitbetaalt.

Tabel bijzondere beloningen verplicht

Bij de uitbetaling van de vakantiebijslag moet de tabel bijzondere beloningen toegepast worden. Betaalt een werkgever vakantiebijslag uit die loon uit vroegere dienstbetrekking is, dan geldt daar een aparte tabel  voor. Tot 1 januari 2016 mochten bijzondere beloningen ook toegevoegd worden aan het reguliere tijdvakloon. Werknemers moesten daardoor echter regelmatig bijbetalen in hun aangifte inkomstenbelasting. Het toepassen van deze zogenoemde voordeelregel is daarom niet langer toegestaan.

Soms geen bijslag betalen

In de kleine lettertjes van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag staat dat uw organisatie niet altijd vakantiebijslag hoeft te betalen. Voor veelverdieners geldt namelijk een uitzondering.

Tanken in het buitenland: lagere bijtelling

Werknemers die hun auto van de zaak mee op vakantie nemen, mogen hun buitenlandse kosten onder voorwaarden van de... Lees meer >

Werknemers die hun auto van de zaak mee op vakantie nemen, mogen hun buitenlandse kosten onder voorwaarden van de bijtelling aftrekken of declareren. Werkgevers moeten daar dan wel van tevoren schriftelijke afspraken over maken.

Als een werknemer zijn auto van de zaak meeneemt over de grens, is de kans aanwezig dat zijn Nederlandse tankpas het daar niet meer doet. Hij moet dan zijn benzine, diesel of autogas of elektriciteit dus zelf betalen. Als uw organisatie deze brandstof aan de werknemer wil vergoeden, kan dat op twee verschillende manieren. De werkgever moet van tevoren met de werknemer afspreken welke werkwijze er gehanteerd zal worden.

Brandstof aftrekken van de bijtelling

De buitenlandse brandstofkosten kunnen afgetrokken worden van de bijtelling  die uw organisatie toepast voor het privégebruik van de auto van de zaak. Dat moet dan wel vóór de vakantie schriftelijk overeengekomen zijn en de werknemer moet na zijn vakantie betaalbewijzen overleggen. Er geldt bovendien een ondergrens: de aftrek voor de brandstof of de elektriciteit mag er nooit toe leiden dat de bijtelling negatief wordt. Vooral bij elektrische auto’s is die grens snel bereikt.

Declareren kan ook

De tweede optie is dat de werknemer zijn buitenlandse brandstofkosten declareert. De werkgever mag ze dan – als intermediaire kosten  voor de auto van de zaak – onbelast vergoeden, net als bijvoorbeeld parkeerkosten. De bijtelling op het loon van de werknemer moet dan wel gewoon in stand blijven. Omdat dit verplicht belast loon voor de werknemer is, is deze optie voor de werknemer uiteindelijk minder voordelig dan het aftrekken van de brandstofkosten van de bijtelling. Bovendien moet de werkgever dan premie werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen. Dat hoeft bij het aftrekken van de kosten van de bijtelling niet. Aan de andere kant maakt het niet meer uit hoeveel kosten de werknemer maakt in het buitenland: de grens van het bijtellingsbedrag geldt dan namelijk niet.

Tijdelijk andere auto mee

Neemt een werknemer tijdelijk een grotere auto of een auto met een groter bereik mee op vakantie, dan heeft dat gevolgen voor de bijtelling. Het tijdelijk vervangen van een auto van de zaak kan soms echter ook zonder dubbele bijtelling.

Per 1 juli nieuwe betaaltermijn in factuur

Per 1 juli start de berekening van deze rente altijd 60 dagen nadat de factuur is ontvangen.... Lees meer >

Facturen moeten standaard binnen 30 dagen worden betaald, tenzij is aangegeven/afgesproken dat deze periode is verlengd tot 60 dagen of langer. Als er niet binnen de afgesproken termijn is betaald, mogen organisaties wettelijke rente in rekening brengen. Per 1 juli start de berekening van deze rente altijd 60 dagen nadat de factuur is ontvangen.

Demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie heeft onlangs bekendgemaakt dat de Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen op 1 juli 2017 in werking treedt. Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat de facturen van organisaties uiterlijk binnen 60 dagen worden voldaan. De nieuwe regels gelden voor contracten die één jaar na de inwerkingtreding bestaan of worden afgesloten. In de facturen die u voor deze transacties afsluit moet u per 1 juli de nieuwe betaaltermijn  opnemen.

Nieuwe betaaltermijn geldt niet altijd

De nieuwe betaaltermijn die organisaties in facturen vermelden is niet altijd van toepassing. Administrateurs kunnen zich alleen op de nieuwe betaaltermijn beroepen als de organisatie:

 • rechtspersoonlijkheid bezit; en
 • valt onder het jaarrekeningregime van een middelgrote onderneming.

Een natuurlijk persoon, die als zelfstandige gedurende twee of meer opvolgende balansdata aan deze vereisten voldoet, valt ook onder de nieuwe wet. Download onderstaande infographic Betalingstermijn mkb-facturen voor de meest recente informatie.

Lagere belastingen zetten vrouw aan werk

Vrouwen gaan meer werken als hun inkomen minder belast wordt. Dezelfde maatregel heeft minder effect op de arbeidsparticipatie van... Lees meer >

Vrouwen gaan meer werken als hun inkomen minder belast wordt. Dezelfde maatregel heeft minder effect op de arbeidsparticipatie van mannen.

Op die conclusie is econoom Henk-Wim de Boer deze week aan de Vrije Universiteit gepromoveerd.

De Boer schrijft in zijn dissertatie ook dat een hogere subsidie op kinderopvang minder effect hebben in het aan het werk zetten van vrouwen. Wel is het zo dat financiële prikkels over het algemeen meer effect hebben op vrouwen met kinderen dan op vrouwen zonder, constateert de econoom.

In zijn proefschrift gaat De Boer ook nog in op de effecten van een vlaktaks en een basisinkomen. Beide leiden niet per se tot meer werk, is de conclusie van de econoom.

Bij een vlaktaks – iedereen betaalt, ongeacht inkomen, hetzelfde percentage aan belasting – komt er meer werk beschikbaar. Als er een basisinkomen zou worden ingevoerd, zouden minder mensen werken.

Bron: de Telegraaf

Vanaf 2018 vrijstelling dividendbelasting voor rechtspersonen die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeven te doen

Bent u een Nederlandse of buitenlandse rechtspersoon? En hoeft u geen aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting... Lees meer >

Bent u een Nederlandse of buitenlandse rechtspersoon? En hoeft u geen aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting? Dan kunt u volgend jaar kiezen voor een vrijstellingsregeling voor de dividendbelasting. Nu kunt u alleen nog gebruikmaken van een teruggaafregeling.

Op dit moment is er een teruggaafregeling voor de dividendbelasting. Die werkt als volgt. De vennootschap die aan u een dividend uitkeert, houdt daarop eerst dividendbelasting in. Daarna vraagt u ons om een teruggaaf van het bedrag dat de vennootschap heeft ingehouden.

Vanaf 2018 kunt u kiezen voor de teruggaafregeling óf voor een vrijstellingsregeling. Kiest u voor de 2e regeling, dan houdt de vennootschap géén dividendbelasting in op het dividend dat ze uitkeert.

Wanneer de vrijstellingsregeling echt ingaat, leest u dat op deze website.

Bron: Belastingdienst

Bezwaren tegen btw voor privégebruik auto worden massaal afgehandeld

Over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 hebben ondernemers ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw... Lees meer >

Over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 hebben ondernemers ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze moeten betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak. Daarom heeft de Belastingdienst deze bezwaren aangewezen als massaal bezwaar. Dat wil zeggen dat wij ze niet individueel behandelen, maar voor al deze bezwaren 1 beslissing nemen.

De Hoge Raad doet waarschijnlijk binnenkort uitspraak in een aantal lopende rechtszaken over btw en privégebruik auto. Daarna nemen wij binnen 6 weken een beslissing over alle bezwaren die onder het massaal bezwaar vallen. Wij maken die beslissing dan bekend in de Staatscourant en op deze website.

Hebt u bezwaar gemaakt tegen de btw voor het privégebruik van de auto van de zaak? Uw bezwaar valt onder het massaal bezwaar als het voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • Het gaat in uw bezwaar om 1 of meer van de vragen die de Hoge Raad behandelt.
 • U hebt uiterlijk bezwaar gemaakt op de dag vóór de dag waarop wij onze beslissing nemen.
 • U hebt op tijd bezwaar gemaakt.
 • Wij hebben nog geen uitspraak gedaan op uw bezwaar.

Gaat het in uw bezwaar (ook) om andere vragen dan die de Hoge Raad behandelt? Dan behandelen wij uw bezwaar op die punten wel individueel.

De aanwijzing voor massaal bezwaar kan plaatsvinden als bij een groot aantal bezwaarschriften dezelfde rechtsvraag speelt. Massaal afdoen heeft geen effect op de uitkomst.

Bron: Belastingdienst

Het UBO register

Op 25 juni 2015 is de zogenaamde Vierde Anti-witwasrichtlijn (2015/849/EU) in werking getreden... Lees meer >

Op 25 juni 2015 is de zogenaamde Vierde Anti-witwasrichtlijn (2015/849/EU) in werking getreden. Deze Richtlijn is gericht op het “tegengaan van criminaliteit en terroristische daden met het oog op een sterke interne markt, economische welvaart en financiële stabiliteit en integriteit“. Op grond van de Richtlijn zijn de EU-lidstaten verplicht om van alle vennootschappen en andere juridische entiteiten die binnen de betreffende lidstaat zijn opgericht, informatie over de UBO in het UBO-register op te nemen. De vennootschappen en juridische entiteiten zullen zelf informatie over de UBO moeten aanleveren aan het register. Op uiterlijk 26 juni 2017 moeten de lidstaten de richtlijn geïmplementeerd hebben.

Er komt een speciaal register. Daarin moet opgenomen worden wie de uiteindelijk belanghebbende achter een onderneming of rechtspersoon is. Reden: op die manier wil met kunnen achterhalen wie uiteindelijk de gerechtigde is van een geldstroom om zo
corruptie, fiscale misdrijven en belastingfraude zullen met de komst van het register bemoeilijkt worden.

Meer specifiek wordt in het register de gegevens op genomen van de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) opgenomen. Een UBO is de uiteindelijk belanghebbende, oftewel de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt.
Dit register gaat onderdeel worden van het handelsregister. Slecht een deel van die informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Dit op de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s te beschermen.
Een UBO kan ook het verzoek indienen om zijn gegevens geheel af te schermen.
Nieuw is ook de zogenaamde terugmeldingsplicht.
Als bepaalde instanties informatie tegenkomen die niet juist is hebben de plicht daarvan melding te maken bij de KvK.

Bron: Actuele artikelen

Schenking van € 100.000 vanaf 1 januari 2017 weer mogelijk

Deze eenmalige vrijstelling is weer in ere hersteld en geldt bij aankoop van een eigen woning, verbetering dan wel... Lees meer >

Deze eenmalige vrijstelling is weer in ere hersteld en geldt bij aankoop van een eigen woning, verbetering dan wel onderhoud van de eigenwoning maar ook bij aflossing van de hypotheek die rust op de eigen woning.

De schenking is vrijgesteld als de begiftigde 18 jaar of ouder is maar jonger dan 40 jaar. De begiftigde hoeft geen kind of familielid te zijn maar kan ook een willekeurige derde zijn.

Buiten de leeftijd eis zijn er nog meer voorwaarden. Zoals dat er maar een keer gebruik gemaakt mag worden van de vrijstelling. Dit geldt ook per koppel.

Is er in het verleden al eerder gebruik gemaakt van de een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling dan is het oppassen geblazen. Afhankelijk van de gedane schenking en wanneer deze is gedaan kan het zijn dat een aanvulling tot aan € 100.000 niet meer mogelijk is. Daartoe heeft Den Haag een ingewikkeld overgangsregime in het leven geroepen. Waarbij het jaar 2010 een cruciale datum is.
Is de verhoogde schenkingsvrijstelling al gebruikt vóór 2010?
En een aanvulling tussen 2010-2014? Dan geen recht op aanvulling na 1-1-2017.
Heeft aanvulling echter plaatsgevonden in 2015 of 2016. Dan kan er mogelijk nog ruimte zijn om in 2017 dan wel 2018 aan te vullen.
Ook als er tussen 2010 en 2016 geen aanvulling heeft plaatsgevonden kan er mogelijk nog een aanvulling plaatsvinden in 2017.

Is de verhoogde schenkingsvrijstelling vóór 2010 nog niet benut? En is tussen 2010 tot en met 2014 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling? Dan kan er vanaf 2017 geen vrijgestelde aanvulling plaatsvinden tot het bedrag van
€ 100.000.

Is in 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling? Dan kan er mogelijk nog ruimte zijn om in 2017 dan wel 2018 aan te vullen.

Een doolhof aan regels dus.

Mocht u voornemens zijn nog wat te gaan schenken, neem dan contact op met uw adviseur om onaangename schenkbelasting verrassingen te voorkomen!

Bron: Actuele artikelen