Nieuws

Nog steeds veel geheime belastingdeals in Nederland

Nederland sluit nog altijd veel geheime belastingdeals met multinationals.... Lees meer >

Nederland sluit nog altijd veel geheime belastingdeals met multinationals. Daarmee blijft ons land een van de belangrijkste landen in Europa als het gaat om internationale belastingontwijking. Dat staat in een Europees rapport, waar de Nederlandse onderzoeksstichting SOMO aan meewerkte.

Volgens de onderzoekers was Nederland vorig jaar met 236 deals goed voor een derde plaats als het gaat om geheime belastingdeals met multinationals. Alleen België en Luxemburg sloten er meer af. In het onderzoeksrapport staat dat het aantal geheime afspraken nog steeds toeneemt.

“Ten opzichte van vorig jaar zijn er door de Europese Unie, onder Nederlands voorzitterschap, wel stappen in de goede richting gezet om belastingontwijking te bestrijden”, zegt Jasper van Teeffelen van SOMO. “Maar Nederland heeft in eigen land bitter weinig gedaan om zijn rol als facilitator van belastingontwijking aan te pakken.”

Suggestief

De Belastingdienst vindt de gebruikte term ‘geheime deals’ te suggestief. “Daarmee zeg je eigenlijk dat er iets gebeurt dat niet mag. Terwijl het alleen maar gaat om duidelijkheid geven vooraf aan bedrijven over hoe we belasting heffen”, zegt een woordvoerder.

“Bijvoorbeeld een bedrijf dat investeert in een nieuw machinepark. Daar maken we afspraken mee over de termijn waarbinnen die investering wordt afgeschreven, en hoe we daar dan belasting over heffen. De Europese Commissie beoordeelt deze praktijk van afspraken maken als ‘solide’.”

Onthullingen over belastingontwijking deden de laatste jaren veel stof opwaaien. De Europese Commissie eiste onlangs dat Ierland miljarden euro’s aan eerder toegekende belastingvoordelen terugvordert van Apple. Voor Nederland speelt een vergelijkbare zaak met Starbucks. Daarover loopt nog een zaak bij het Europese Hof.

Bron: NOS

Oxfam: Nederland op twee na grootste belastingparadijs

Nederland neemt de derde plaats in op een lijst die Oxfam Novib heeft opgesteld van de vijftien grootste belastingparadijzen... Lees meer >

Nederland neemt de derde plaats in op een lijst die Oxfam Novib heeft opgesteld van de vijftien grootste belastingparadijzen ter wereld. Alleen Bermuda en de Kaaimaneilanden staan hoger op de ranglijst van de ontwikkelingsorganisatie.

Andere Europese landen op de lijst zijn Zwitserland op plaats vier, Ierland op de zesde plek, en Luxemburg op zeven. De Britse Maagdeneilanden, die recent samen met Ierland in verband werden gebracht met belastingontwijking door Europese voetballers, staan op de vijftiende plaats. Ook Curaçao staat op de ranglijst.

Uit het onderzoek blijkt dat de landen geen of lage tarieven voor vennootschapsbelasting hebben, oneerlijke fiscale prikkels geven aan bedrijven en niet meewerken aan internationale maatregelen tegen belastingontwijking. Hierdoor bieden de landen volgens Oxfam veel mogelijkheden voor bedrijven om belastingen te ontwijken.

25 miljard

Het gaat in Nederland om ruim 25 miljard aan misplaatste winst van Amerikaanse multinationals, zegt belastingexpert Esmé Berkhout die het rapport van Oxfam mede opstelde. “De winst van deze multinationals staat totaal niet in verhouding tot de reële aanwezigheid in het land. Ze maken gebruik van postbusfirma’s“, legt Berkhout uit in het NOS Radio 1 Journaal.

In het pand van een brievenbusfirma is vaak geen personeel of kantoor aanwezig. Het is een dochterbedrijf dat in het buitenland gevestigd is om belasting in eigen land te ontwijken. Starbucks is een voorbeeld van zo’n multinational, die door het opknippen van het bedrijf in kleine BV’s, tientallen miljoenen euro’s belastingvoordeel heeft gekregen.

Extreme ongelijkheid

Oxfam verwijt de landen op de belastingparadijzenlijst dat ontwikkelingslanden door de grootschalige ontduiking miljarden aan belastinginkomsten mislopen. “Het resultaat is toenemende extreme ongelijkheid binnen landen en geldtekort om burgers in ontwikkelingslanden meer kansen op een beter leven te geven”, zegt Berkhout.

De organisatie roept regeringen op om samen te werken om belastingontwijking te stoppen en tarieven voor vennootschapsbelasting niet verder te verlagen. Ook wil Oxfam dat bedrijven verplicht worden om transparanter te werk te gaan.

Oxfam Novib: Top vijftien belastingparadijzen

1. Bermuda

2. Kaaimaneilanden

3. Nederland

4. Zwitserland

5. Singapore

6. Ierland

7. Luxemburg

8. Curaçao

9. Hong Kong

10. Cyprus

11. Bahama’s

12. Jersey

13. Barbados

14. Mauritius

15. De Britse Maagdeneilanden

Bron: NOS

Wijziging van teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier... Lees meer >

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.

De leverancier kan zijn op aangifte betaalde btw terugvragen zodra het zeker is dat zijn vordering (gedeeltelijk) oninbaar is.
Nieuw is dat de vordering in ieder geval 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, als oninbaar wordt aangemerkt.

Daarnaast hoeft voor de teruggaaf geen apart verzoek meer te worden ingediend.
De teruggaaf kan worden verwerkt in de btw-aangifte.
Meer informatie, leest u bij Teruggaaf door oninbare vorderingen.

Terugbetalen van afgetrokken voorbelasting

De afnemer moet zijn op aangifte afgetrokken voorbelasting terugbetalen als hij het factuurbedrag (deels) heeft teruggekregen of op het moment dat duidelijk is dat hij de factuur niet (helemaal) gaat betalen.
Nieuw is dat de afnemer de btw uiterlijk 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, moet terugbetalen.
Meer informatie, leest u bij Niet-betaalde facturen.

Bron: Belastingdienst

Oud-VAR-houders krijgen brief over uitstel handhaving wet DBA

Bent u zzp’er en had u vroeger een Verklaring arbeidsrelatie (VAR)? Dan krijgt u een brief over wat het... Lees meer >

Bent u zzp’er en had u vroeger een Verklaring arbeidsrelatie (VAR)? Dan krijgt u een brief over wat het uitstel van de handhaving van de wet DBA voor u betekent.

De handhaving van de wet DBA is uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2018. Huurt een opdrachtgever een zzp’er in en constateren wij achteraf dat er sprake is van loondienst? Dan zullen wij over de periode tot in ieder geval 1 januari 2018 geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen opleggen, behalve bij evidente kwaadwillenden. In dat opzicht kunnen opdrachtgevers dus met een gerust hart zakendoen met zzp’ers.

Onderzoek naar arbeidswetgeving

De komende tijd neemt het kabinet de arbeidswetgeving onder de loep: hoe kunnen onder andere de criteria ‘gezagsverhouding’ en ‘verplichting tot persoonlijke arbeid’ concreter of anders ingevuld worden? Deze criteria zijn belangrijk bij het bepalen of er sprake is van loondienst. Het kabinet maakt hier haast mee en hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de brief aan zzp’ers over het uitstel van de handhaving van de wet DBA. In die brief staan ook vragen en antwoorden, en informatie over wie wij als kwaadwillend zien.

Bron: Belastingdienst

Heimwee naar de VAR

Het zal u vast niet ontgaan zijn, de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA), zorgt voor heel wat opschudding binnen het... Lees meer >

Het zal u vast niet ontgaan zijn, de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA), zorgt voor heel wat opschudding binnen het bedrijfsleven.

Binnen de systematiek van de opvolger van de VAR-verklaring moet een opdrachtgever de arbeidsrelatie met zelfstandigen continu toetsen aan de hand van drie toetsingscriteria uit de jurisprudentie, namelijk 1) loon, 2) persoonlijke arbeid en 3) gezagsverhouding. Kan de fiscus bij alle drie elementen een vinkje zetten, dan kan er dienstverband geconstateerd worden ten aanzien van een relatie met een zelfstandige, met naheffingen als gevolg.

In de praktijk blijkt nu dat deze toetsingselementen te vaak in de richting van loondienst wijzen, terwijl in de werkelijkheid partijen toch echt een zelfstandige relatie nastreven. De onzekerheid over de arbeidsverhouding met zelfstandigen maakt opdrachtgevers zeer nerveus en zij zeggen contracten met zelfstandigen massaal op. Na grote ophef hierover, heeft de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat de handhaving van de wet in elk geval tot 1 januari 2018 wordt uitgesteld. De genoemde toetsingscriteria zullen in die tijd mogelijk worden herzien.

Eén ding is zeker, iedereen heeft heimwee naar de VAR. Eerst de werkgevers, toen de zelfstandigen en inmiddels ook de Staatssecretaris.

Bron: Actuele artikelen

Waarom is een ondernemersvolmacht interessant?

Ondernemers die zich bewust zijn van de omstandigheid dat het onverwacht wegvallen van hun persoon als ondernemer de continuïteit... Lees meer >

Ondernemers die zich bewust zijn van de omstandigheid dat het onverwacht wegvallen van hun persoon als ondernemer de continuïteit van hun onderneming in gevaar kan brengen, nemen de professionele verantwoordelijkheid om tijdig de nodige beschermingsmaatregelen op dit gebied te treffen. Een van die maatregelen is het opstellen en vastleggen van een ondernemersvolmacht.

Wat is een ondernemersvolmacht?

Een ondernemersvolmacht kan ervoor zorgen dat uw zaken altijd door kunnen gaan. Er kunnen problemen ontstaan op het moment dat u als ondernemer niet zelf in staat bent om te handelen. Of gewoon omdat het u niet uitkomt. Voorkomen moet worden dat uw onderneming stil komt te liggen als u (tijdelijk) uit de roulatie bent en u daardoor niet of onvoldoende leiding kunt geven.

In ondernemingsland wordt veel gebruik gemaakt van een volmacht. U kunt daarbij denken aan de volmacht om betalingen te kunnen doen of om bepaalde transacties te doen, bijvoorbeeld tot een bepaald bedrag. Als een gevolmachtigde ruime bevoegdheden heeft kan deze persoon worden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamers van Koophandel. Zeker als dit zinvol is voor uw zakenpartners om te zien wie uw onderneming mag vertegenwoordigen en op welk gebied.

Het inschrijven van een gevolmachtigde in het handelsregister is wat anders dan het geven van een ondernemersvolmacht. In het eerste geval gaat het meestal om een volmacht die wordt gegeven aan een directeur financiën, een directeur personeelszaken of bijvoorbeeld aan een werknemer van een winkel. Deze volmacht wordt dan gegeven vanwege het kunnen handelen in een bepaalde functie. De ondernemersvolmacht heeft een ander doel. Namelijk door vast te leggen door wie en hoe er tijdens uw leven gehandeld moet worden als u (tijdelijk) uw eigen ondernemersbelangen niet meer kunt behartigen. De ondernemersvolmacht wordt niet in het handelsregister ingeschreven.

Een ondernemersvolmacht is zinvol voor iedereen die een onderneming heeft; een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma, een besloten vennootschap. Maar ook een bestuurder van een (familie)stichting of een stichting administratiekantoor kan baat hebben bij een ondernemersvolmacht.

Deze volmacht kan gelden voor al uw zaken als ondernemer/aandeelhouder/bestuurder: dat wil zeggen voor alle handelingen zonder enige uitzondering, op het gebied van het verbintenissenrecht, het goederenrecht, het fiscaal recht, het vennootschapsrecht en overige rechtsgebieden. Er wordt in de volmacht een opsomming gegeven wat hier onder kan vallen (alle daden van beheer en beschikking – kopen/verkopen – te verrichten, om (register)goederen te verkrijgen, te vervreemden en te bezwaren, om gelden en andere waarden bij derden te vorderen, in ontvangst te nemen en daarvoor kwijting te geven, om het tenietgaan van hypotheekrechten en beslagen te constateren dan wel door middel van afstand of opzegging te bewerkstelligen, om rechtspersonen op te richten, statuten van rechtspersonen te wijzigen, etcetera). Expliciet wordt aangegeven dat deze opsomming niet bedoeld is om iedere andere handeling uit te sluiten.

Als u directeur grootaandeelhouder van een B.V. bent kan de volmacht (ook) inhouden dat gevolmachtigde alles mag doen om uw rechten als aandeelhouder uit te oefenen. U kunt daarbij denken aan het houden van aandeelhoudersvergaderingen, het stemmen in deze vergaderingen, het benoemen en ontslaan van (andere) directeuren/bestuurders en dergelijke.

Uitdrukkelijk kan worden vermeld dat de volmacht ook inhoud dat de gevolmachtigde u als bestuurder mag ontslaan, bijvoorbeeld als vaststaat dat u niet langer als bestuurder zal kunnen functioneren (al dan niet nadat één of meer artsen dit samen met bijvoorbeeld uw partner hebben verklaard).

De volmacht om bijna alles te mogen doen als gevolmachtigde kunt u beperken als u meer dan één gevolmachtigde benoemt. U kunt vastleggen dat de gevolmachtigden ieder afzonderlijk alle handelingen mogen doen, met uitzondering van een aantal, dat altijd door de gevolmachtigden samen moet worden gedaan. Bijvoorbeeld het beëindigen van (een deel) van uw onderneming, een samenwerking met andere ondernemingen (fusie, joint-venture), het doen van investeringen boven een bepaald bedrag of het ontslag van uw medewerkers.

Bron: Actuele artikelen

De regels rondom het nul-uren contract

Als ondernemer heb je te maken met drukke en rustige periodes. Zeker als je afhankelijk bent van bepaalde periodes... Lees meer >

Als ondernemer heb je te maken met drukke en rustige periodes. Zeker als je afhankelijk bent van bepaalde periodes of seizoenen kan het interessant zijn om met oproepkrachten te werken. Medewerkers krijgen dan vaak een nul-uren contract aangeboden. Vanaf 1 juli 2015 wijzigen de regels rondom het arbeidsrecht voor tijdelijke contracten. Een nul-urencontract mag in de zorg al niet meer, maar hoe zit het met de andere sectoren zoals horeca?

Een nul-uren contract is een arbeidsovereenkomst waarin geen uren zijn opgenomen. Een werkgever hoeft een werknemer die op basis van een nul-uren contract werkt niet op te roepen. Doet een werkgever dat wel, dan ben je als oproepkracht in principe verplicht om op te komen dagen. Als jij akkoord gaat met een nul-uren contract dien je je als oproepkracht beschikbaar te stellen wanneer de werkgever je nodig heeft. Per keer dat je wordt opgeroepen krijg je altijd minstens 3 uur uitbetaald, ook al werk je maar een uur. Werk je 6 uur, dan krijg je uiteraard 6 uur uitbetaald.

Maar wat als een werknemer uit onmacht niet kan komen werken nadat hij of zij is opgeroepen? Dan moet een werkgever toch 3 uur uitbetalen.
Bij ziekte wordt een werknemer alleen doorbetaald als dit zich tijdens een oproepperiode voordoet. Als oproepkracht heb je dan recht op minimaal 70% van je loon.

Net als bij alle andere contracten voor bepaalde tijd mag een werkgever maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden. Daarna heeft een medewerker recht op een vast dienstverband. Een nul-uren contract mag maar maximaal voor 6 maanden worden aangeboden. Daarna dien je als werkgever het gemiddeld aantal gewerkte uren in de drie voorafgaande maanden te betalen. Als een oproepkracht de laatste 3 maanden dus 10 uur per week heeft gewerkt, moet je dit ook uitbetalen. Ook als een medewerker uit onmacht niet kan komen werken, ben je als werkgever verplicht door te betalen.

Tot slot heeft een oproepkracht recht op een vakantietoeslag van 8% van het brutosalaris. Dit mag ook eventueel direct in het loon worden verwerkt. Verder bouwt je medewerker vakantiedagen op. Die worden naar rato van het aantal gewerkte dagen berekent. Vaak is het wel zo dat bij nul-uren contracten de vakantiedagen direct worden verwerkt in het loon.

Checklist Inkomstenbelasting 2016

Voor het opstellen van uw aangifte Inkomstenbelasting zijn veel gegevens nodig. Om uw in staat te stellen uw gegevens... Lees meer >

Voor het opstellen van uw aangifte Inkomstenbelasting zijn veel gegevens nodig. Om uw in staat te stellen uw gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren hebben wij een checklist opgesteld.  Wij verzoeken u- voor zover van toepassing- in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Mocht u vragen hebben omtrent uw aangifte Inkomstenbelasting of vragen inzake onze checklist dan staan onze collega’s van de fiscale afdeling u graag ter woord.

checklist_ib_2016