Nieuws

Heb je in 2015 je hypotheek overgesloten, misschien heb je nog extra belastingvoordeel?

Lees dit als je in 2015 je hypotheek hebt oversloten. Je hebt daarvoor waarschijnlijk een flinke boetebedrag moeten betalen.... Lees meer >

Lees dit als je in 2015 je hypotheek hebt overgesloten. Je hebt daarvoor waarschijnlijk een flinke boetebedrag moeten betalen. Ging dit om echt een groot bedrag, lees dan nog even verder.
Je weet waarschijnlijk wel dat je de kosten van het boetebedrag mag aftrekken bij je belastingaangifte, dat is op zich al goed nieuws, want hierdoor is de boete al een stuk lager en dus de terugverdientijd veel korter. Maar wellicht is er nog meer goed nieuws, waar je misschien nog niet aan hebt gedacht. Het zou kunnen dat je door het grote bedrag dat je aan je hypotheekkosten hebt gemaakt je ineens een laag besteedbaar inkomen had in 2015. Misschien heb je daardoor ineens recht op een hoger bedrag op kinderopvangtoeslag, een hoger kindgebonden budget en wellicht zelfs zorgtoeslag. Zeker als je deze verschillende toeslagen weer bij elkaar optelt, kan het om een flink bedrag gaan.

Kom je hier zelf niet uit, een belastingadviseur kan je hier snel bij helpen. Het kan echt de moeite zijn, maar nogmaals het bedrag dat je aan boete hebt betaald moet wel aanzienlijk zijn (dus niet een paar honderd euro, dan is de kans klein dat dit voor jou geldt).

Werkende ouders onbekend met inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack)

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack 2015) is bedoeld als een tegemoetkoming voor werkende ouders met jonge kinderen. Hierdoor wordt het... Lees meer >

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack 2015) is bedoeld als een tegemoetkoming voor werkende ouders met jonge kinderen. Hierdoor wordt het voor ouders met kinderen aantrekkelijker om betaald werk te accepteren. Deze inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting (iack) is enkele jaren geleden ingevoerd.
Niet alle werkende ouders zijn op de hoogte van deze inkomensafhankelijke combikorting (iack) die je bij je aangifte inkomstenbelasting via de belastingdienst kunt aanvragen. Tegenwoordig staat de iack vaak al ingevuld bij je aangifteformulier, dit is echter niet in alle situaties het geval, dit betekent echter niet automatisch dat je er geen recht op hebt! De inkomensafhankelijke combinatiekorting levert voor een gezin met kinderen een behoorlijk bedrag op. Check dus of dit goed staat ingevuld bij je belastingaangifte als je gebruik maakt van een vooraf ingevulde opgave. In de begroting voor 2016 is zelfs een extra bedrag van €250 miljoen uitgetrokken worden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK 2016)!

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2015 (IACK 2015 en IACK 2016)

Hoe zit het precies? Verdien je in 2015 meer dan 4847 euro (of heb je recht op zelfstandigenaftrek) en zorg je voor één of meerdere kinderen die op 1 januari nog geen 12 jaar zijn? Dan heb je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De korting wordt uitbetaald aan alleenstaande ouders en aan tweeverdieners. Bij tweeverdieners gaat de korting naar degene met het laagste inkomen. De afgelopen jaren was er een enigszins vergelijkbare korting maar deze was niet inkomensafhankelijk en daarnaast ook lager.

Combikorting werkende ouders: maximaal € 2133 belastingvoordeel

De iack combinatiekorting is ingevoerd omdat de overheid mensen met kleine banen wil stimuleren deze baan qua aantal uren uit te breiden. De combikorting loopt nu op met het stijgen van het salaris en is dit jaar behoorlijk omhoog gegaan. Verdien je € 4847 dan krijg je in ieder geval een korting van € 1033. Bij een salaris van € 32.832 is de korting opgelopen tot € 2152. Netto ontvang je door de inkomensafhankelijke combinatiekorting zo’n € 175 euro per maand meer en dat is toch best de moeite waard. € 2152 is de maximale korting, verdien je meer dan krijg je niet meer korting. De maximale IACK 2015 bedraagt dus € 2152.

Bedragen Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2015

         Jonger dan 65 jaar                          ouder dan 65 jaar                      
0 – €4.847   € 0   € 0
0 – €4.847 maar wel zelfstandige aftrek, €1.033 maar wel zelfstandige aftrek, €471
€4.847 – €32.832 €1.033 + 4% inkomen €528 + 2,037% inkomen
€32.832 €2152 €1098

Let bij je belastingaangifte voor 2015 dus goed op dat je gebruik maakt van deze inkomensafhankelijke combinatiekorting. Je kunt deze iack korting voor werkende ouders ook maandelijks uitbetaald krijgen door het aanvragen van een voorlopige aanslag bij de Belasting.

1 april: deadline voor eigenrisicodragerschap

Vrijdag 1 april is een belangrijke dag als uw organisatie eigenrisicodrager wil worden voor de WGA of ZW of... Lees meer >

Vrijdag 1 april is een belangrijke dag als uw organisatie eigenrisicodrager wil worden voor de WGA of ZW of het eigenrisicodragerschap juist wil stopzetten. Wijzigingen moeten namelijk vóór 1 april aan de Belastingdienst doorgegeven worden.

Twee keer per jaar kan uw organisatie ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW): per 1 januari en per 1 juli. Ook het stopzetten van het eigenrisicodragerschap kan alleen per die data. Wil uw organisatie een wijziging doorgeven, dan moet die wijziging 13 weken vóór die data bij de Belastingdienst doorgeven. Voor wijzigingen per 1 juli is de deadline dus 1 april.

Minimaal voor drie jaar terug naar UWV

Als eigenrisicodrager hoeft uw organisatie geen WGA – of ZW-premie af te dragen als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Hebben zieke werknemers recht op een uitkering, dan draait uw organisatie echter zelf op voor de uitbetaling hiervan. Uw organisatie kan dit risico ook onderbrengen bij een verzekeraar.
Niet iedere werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de WGA-vast. Organisaties die teruggekeerd zijn naar de publieke verzekering van UWV, moeten daar namelijk minimaal drie jaar blijven.

Voor- en nadelen goed afwegen

Overweegt uw organisatie om eigenrisicodrager te worden, dan is het belangrijk om de voor- en nadelen goed in kaart te brengen. Uw organisatie moet de ondernemingsraad volgens artikel 25 lid 1m Wet op de ondernemingsraden advies vragen bij de keuze voor de publieke verzekering via UWV of het eigenrisicodragerschap.
Voor de WGA-flex kan uw organisatie overigens nog geen eigenrisicodrager worden per 1 juli 2016. Dat kan namelijk pas per 1 januari 2017. Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om eigenrisicodrager voor de WGA te zijn, blijven per die datum ook de zogenoemde staartlasten achter bij UWV.

Extra uitleg fiscus over fouten in aangifte IB

Bepaalde onderwerpen krijgen extra aandacht van de Belastingdienst, omdat daar vaak fouten in worden gemaakt. Recent heeft de fiscus... Lees meer >

Bepaalde onderwerpen krijgen extra aandacht van de Belastingdienst, omdat daar vaak fouten in worden gemaakt. Recent heeft de fiscus aangegeven welke onderwerpen dat zijn en die nader toegelicht.

Ondanks dat de Belastingdienst de aangifte inkomstenbelasting grotendeels al heeft ingevuld, blijft het verzorgen van de aangifte een lastige klus. Sommige onderwerpen roepen veel vragen op en gaan ook regelmatig verkeerd bij het invullen van de aangifte. De fiscus vraagt daarom extra aandacht voor deze onderwerpen en zal daar ook goed op controleren. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 gaat het om de volgende onderwerpen:

 • scholingsaftrek;
 • giften ;
 • zakelijke en persoonlijke kosten;
 • eigen woning;
 • bijzondere zorgkosten: dieetkosten, gezinshulp en kosten voor medicijnen;
 • zelfstandigenaftrek niet helemaal gebruikt;
 • scheiden;
 • kwalificerende belastingdienst bij werken in Nederland en wonen in een ander land.

Op de website van de Belastingdienst is extra uitleg opgenomen over deze onderwerpen.

Indienen van de aangifte inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting 2015 moet uiterlijk 30 april 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Ontvangt de fiscus de aangifte al vóór 1 april, dan stuurt de inspecteur vóór 1 juli een bericht. Bij latere ontvangst van de aangifte (maar wel vóór 1 mei) kan de Belastingdienst dat niet garanderen. Vraag tijdig om uitstel als het niet lukt om de aangifte vóór 1 mei in te dienen. Onze collega’s helpe u daarbij

Streep door belasting op vermogen

Een doorbraak in de strijd tegen de vermogensrendementsheffing. Volgens de advocaat-generaal is de verguisde belasting in strijd met het... Lees meer >

Een doorbraak in de strijd tegen de vermogensrendementsheffing. Volgens de advocaat-generaal is de verguisde belasting in strijd met het recht op eigendom. Dat schrijft hij in een advies aan de Hoge Raad.

„Willekeur”, „oneigenlijke ontneming”. Het zijn slechts enkele kwalificaties voor de verguisde vermogensrendementsheffing die uitgaat van een fictief rendement op vermogen van 4 procent.

‘Den Haag heeft een probleem’  

Mensen die zeer verschillende resultaten behalen op hun vermogen, betalen toch hetzelfde percentage belasting.

Tegenspraak

De advocaat-generaal wijst er op dat de moderne belastingwetgeving is gebaseerd op individuele draagkracht. Een heffing die uitgaat van een fictief gemiddelde is daarmee in tegenspraak. Ook zijn belastingplichtigen volgens hem vrij om hun financiën zelf in te richten en zouden zij daarom niet moeten worden belast op basis van een opbrengt die zij volgens de wetgever hadden kunnen halen.

’Ouderwets’

Volgens de advocaat-generaal is de heffing bovendien niet meer van deze tijd. De regeling is aan het einde van de jaren negentig gemaakt na een lange periode van grote economische voorspoed. Met de kennis van nu kan niet meer worden uitgegaan van een dergelijk rendement, alsdus de raadsman. Maatschappelijk, zo stelt hij vast, is over deze belasting na 2011 ook steeds meer onrust en onvrede ontstaan.

Verlies

De A-G adviseert de regeling aan te passen. En zo lang dat niet gebeurt moet voor mensen die verlies lijden op hun vermogen de heffing door de rechter buiten werking worden gezet. Het advies van de advocaat-generaal wordt in veel gevallen gevolgd door het hoogste rechtscollege.

Noorwegen

De zaak werd aangespannen door een Nederlander die in 1996 naar Noorwegen emigreerde, maar enkele panden in zijn vaderland aanhield. Hij weigerde in 2011 akkoord te gaan met een belastingheffing over een bedrag van € 13.520 dat door de belastinginspecteur werd gezien als inkomen uit sparen en beleggen.

Niet eens

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft al laten weten het niet eens te zijn met het advies. Het ministerie wacht de uitspraak van de Hoge Raad af.

Bron: De Telegraaf

BTW verschuldigd bij niet doorgaan prestatie?

Gaat een prestatie niet door, dan ook de afdracht van BTW over de reeds ontvangen bedragen niet... Lees meer >

Gaat een prestatie niet door, dan ook de afdracht van BTW over de reeds ontvangen bedragen niet. Helaas blijkt die vlieger, gezien de Air France-KLM zaak waarin het Europese Hof van Justitie eind 2015 uitspreek deed, niet altijd op te gaan.

Bron: Recht.nl

Belastingdienst te druk met starters

De Belastingdienst kan de grote toeloop van startende ondernemers niet aan.... Lees meer >

De Belastingdienst kan de grote toeloop van startende ondernemers niet aan.

De afgifte van BTW-nummers duurt hierdoor in januari en februari langer en dat kan betekenen dat starters moeilijker rekeningen kunnen innen, schrijft het FD.

Normaal krijgen starters binnen vijf werkdagen een btw-nummer, in de eerste twee maanden van dat jaar is dat tien dagen langer.

Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt dat extra personeel is ingezet om de piek, die normaal is aan het begin van het jaar, het hoofd te bieden.

Bron: De Telegraaf

Einde VAR per 1 mei

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers zal per 1 mei verdwijnen. Er komt een overgangstermijn voor de invoering van... Lees meer >

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers zal per 1 mei verdwijnen. Er komt een overgangstermijn voor de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) tot 1 mei 2017.

De VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten. Die moeten zzp’ers en bedrijven meer duidelijkheid en zekerheid geven. Bij een VAR kunnen mensen op papier werken als zzp´er terwijl ze in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn. Dat is lastig te controleren voor de Belastingdienst en financiële gevolgen zijn altijd voor de zzp’er. Daarom moeten zzp’ers en opdrachtgevers voor 1 mei 2017 aantonen dat zij geen werknemers relatie hebben. Een mogelijkheid hiervoor is het werken met contracten die door de fiscus goedgekeurd zijn.

Voorheen

De VAR is bedoeld om bedrijven duidelijk te maken of zij loonheffing moeten inhouden en betalen over inkomsten van zzp’ers. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) wilde al langere tijd af van de VAR, maar hij stuitte op verzet in de Senaat. Hij deed een reeks toezeggingen. Zo komt er een langere overgangsfase van een jaar.

Onrust

Er is veel weerstand tegen de invoering van de wet DBA die onrust op de zzp-markt veroorzaakt omdat er onduidelijk is hoe het werken met modelovereenkomsten in de praktijk zal uitpakken.

Bron: PenO Actuee

Definitieve berekeningen kinderopvangtoeslag 2014

Hebt u een definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014 ontvangen met een datum van 7 januari 2016? Deze toeslag is berekend... Lees meer >

Hebt u een definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014 ontvangen met een datum van 7 januari 2016? Deze toeslag is berekend op basis van aangeleverde gegevens door de kinderopvangorganisatie. De gegevens blijken in een aantal gevallen onvolledig of niet juist.

In Mijn toeslagen ziet u welke gegevens wij hebben gebruikt voor de definitieve berekening van uw kinderopvangtoeslag. Zijn de gegevens niet juist? Dan kunt u bezwaar maken.

Hoe maak ik bezwaar?

Gebruik voor uw bezwaar het formulier Bezwaar definitieve berekening toeslag. Stuur met het formulier kopieën mee van de jaaropgaven van uw kinderopvanginstelling. Zorg ervoor dat uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op de definitieve berekening bij ons binnen is. Hebt u de jaaropgaven niet voor die tijd? Stuur dan alleen het formulier naar ons op. U krijgt in dat geval van ons een brief waarin u leest hoe u de jaaropgaven kunt versturen.

Bron: Belastingdienst

Bijdrage studie kinderen een schenking

Ouders mogen een bepaald bedrag per jaar belastingvrij schenken aan hun kinderen. In 2016 bedraagt dit bedrag € 5.304.... Lees meer >

Ouders mogen een bepaald bedrag per jaar belastingvrij schenken aan hun kinderen. In 2016 bedraagt dit bedrag € 5.304. Bij het bepalen van de omvang van de schenking wordt gekeken naar het totaal van de schenkingen in een kalenderjaar. Het is dus belangrijk om te weten wat wel en wat niet wordt gezien als een schenking.

Om van een schenking te kunnen spreken moet aan drie voorwaarden worden voldaan. Deze zijn:

 • Verarming bij degene die de schenking doet;
 • Verrijking bij degene die de schenking ontvangt;
 • De schenking moet uit vrijgevigheid worden voldaan.

Al enige tijd loopt er een discussie of de bedragen die een ouder bijdraagt aan de studie van een kind, gezien moeten worden als een schenking. Als dit zo is, moet met deze betalingen dus rekening worden gehouden als men wil voorkomen dat men boven de vrijstelling uitkomt.

Burgerlijk Wetboek

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft een ouder de verplichting om een kind te onderhouden. Dit is een levenslange verplichting waarbij wel opgemerkt moet worden dat een kind dat 21 jaar of ouder is, moet kunnen aantonen dat er sprake is van behoeftigheid (onvermogen buiten de hulp van anderen te kunnen). Deze omschrijving zou voldoende moeten zijn om te stellen dat er geen sprake is van vrijgevigheid en er dus geen sprake is van een schenking. Als de bijdrage in de studie wel een schenking zou zijn waarom is dan het kopen van kleding of het verstrekken van eten dat niet?

DUO

Studerende kinderen hebben recht op ondersteuning vanuit de overheid. Ook binnen het huidige leenstelsel worden ouders geacht bij te dragen aan de studie van hun kinderen. Dit is onder andere afhankelijk van het verzamelinkomen van de ouder(s). Jaarlijks ontvangen zij een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met daarin het bedrag dat zij geacht worden bij te dragen. Gelet op de toonzetting van deze brief kun je moeilijk stellen dat een ouder de bijdrage uit vrijgevigheid doet.

Successiewet

In de Successiewet is een hoge vrijstelling opgenomen voor schenkingen aan studerende kinderen. Deze vrijstelling zou alleen nodig zijn, als het bijdragen aan een studie als een schenking kan worden gezien. De vrijstelling ziet echter op bijzondere situaties. Denk hierbij aan bedrag dat een ouder bijdraagt aan de (zeer dure) pilotenopleiding van zoon of dochter.

Duidelijkheid

Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 is op vragen vanuit de Tweede Kamer het volgende opgemerkt:

 • …een bijdrage van een ouder aan het kind voor zijn studie normaal gesproken niet zijn belast met schenkbelasting. Dat geldt in ieder geval voor een bijdrage voor een reguliere studie als het studerende kind nog geen 21 jaar is, of als het kind een studie volgt die hij voor zijn 21ejaar is begonnen…
 • …indien het kind al 21 jaar of ouder is wanneer het een studie gaat volgen, kan weliswaar sprake zijn van een schenking maar zal bij een reguliere studie de betaling van de kosten voor studie en levensonderhoud veelal vallen onder de vrijstelling van schenkbelasting voor het voldoen aan een natuurlijke verbintenis.

Conclusie

De conclusie is dat in de praktijk in de meeste gevallen de ouderlijke bijdrage voor de studie, zeker ook als deze overeenkomstig de door de DUO berekende bijdrage is, niet als een schenking zal worden beschouwd. Als een ouder een bijdrage wil leveren aan de aflossing van een bij de DUO opgebouwde studieschuld, moet overigens wel een beroep worden gedaan op een (verhoogde) schenkingsvrijstelling. Als u dat doet kan dit gevolgen hebben voor latere schenkingen. Laat u dus vooraf goed adviseren!

Bron: Actuele artikelen