Nieuws

Fiscus publiceert onjuiste modelcontracten

Enkele modelcontracten die de Belastingdienst al op zijn eigen website heeft gepubliceerd, blijken bepalingen te bevatten die in strijd... Lees meer >

Enkele modelcontracten die de Belastingdienst al op zijn eigen website heeft gepubliceerd, blijken bepalingen te bevatten die in strijd zijn met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft beloofd de modelcontracten binnen twee weken aan te passen.

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer werd de staatssecretaris door D66 gewezen op de strijdige bepalingen in de modelcontracten die de Verklaring Arbeidsrelaties gaan vervangen. Enkele bepalingen in modelcontracten die al door de fiscus zijn goedgekeurd en gepubliceerd, leiden tot een volledige vrijwaring van de opdrachtgever. De staatssecretaris heeft toegegeven dat deze vrijwaringen in strijd zijn met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Volgens de DBA kunnen eventuele naheffingen niet alleen verhaald worden op de opdrachtnemer, terwijl de modelcontracten de indruk wekken dat dit wel het geval is.

Modelcontracten worden ook juridisch getoetst

Eén van de uitgangspunten van de DBA is dat de verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever juist groter wordt. Met het oude stelsel van de VAR liep vooral de opdrachtnemer risico op naheffingen. Volgens de staatssecretaris werden de modelcontracten tot nu toe uitsluitend aan fiscale bepalingen getoetst. Om fouten te voorkomen, worden de modelcontracten vanaf het vierde kwartaal ook standaard juridisch getoetst. De onjuiste bepalingen die nu ontdekt zijn, worden binnen twee weken uit de overeenkomsten gehaald.

Vergeet de BTW niet over het plastic tasje!

Sinds 1 januari 2016 is uw organisatie verplicht om een vergoeding te vragen voor een plastic tasje. Het vragen... Lees meer >

Sinds 1 januari 2016 is uw organisatie verplicht om een vergoeding te vragen voor een plastic tasje. Het vragen van zo’n vergoeding heeft ook gevolgen voor de BTW.

Met zijn allen jagen we er  in ons land per jaar 3 miljard plastic tasjes doorheen. Recent heeft de Europese Unie (EU) een richtlijn opgesteld die het gebruik van dit plastic moet beperken. Per 1 januari 2016 is daarom een verbod van gratis plastic tasjes opgenomen. Uw organisatie mag zelf bepalen welke vergoeding voor het tasje in rekening wordt gebracht. Er geldt echter wel een adviesprijs van € 0,25. Voor de BTW  wordt dit gezien als een levering waar uw organisatie BTW over moet rekenen.

Plastic tasje is een afzonderlijk goed

Uw organisatie moet over de vergoeding voor de levering van de plastic tas 21% BTW  berekenen.  Het maakt daarvoor niet uit dat de goederen in de tas belast zijn met 6%. De Belastingdienst merkt de tas namelijk aan als de levering van een afzonderlijk goed en niet als verpakkingsmateriaal van het goed. Het verschuldigde BTW-bedrag rondt u af op hele centen. Bij meer dan twee cijfers achter de komma, moet u het bedrag afronden op de dichtstbijzijnde cent. De afronding kunt u toepassen per afzonderlijk goed of op het totaalbedrag. Uw organisatie moet dit wel consequent toepassen.

Autobrief 2.0 uitgewerkt in een wetsvoorstel

Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de voorstellen uit de Autobrief 2.0 uitgewerkt in een wetsvoorstel en toegestuurd aan... Lees meer >

Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de voorstellen uit de Autobrief 2.0 uitgewerkt in een wetsvoorstel en toegestuurd aan de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel is ook een vereenvoudiging van het overgangsrecht voor de bijtelling opgenomen.

De staatssecretaris heeft op 19 juni 2015 de Autobrief 2.0  naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staan voorstellen om de autobelastingen voor de periode 2017 – 2020 aan te passen. Hierdoor wijzigt de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM), de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de bijtelling voor de auto van de zaak in de loon- en inkomstenbelasting. Het wetsvoorstel (pdf) en de memorie van toelichting (pdf) heeft de staatssecretaris recent naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nog slechts twee bijtellingscategorieën

Het wetsvoorstel zorgt voor een aanpassing van de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting voor het privégebruik van de auto van de zaak. Hierdoor zijn er per 2019 nog maar twee bijtellingscategorieën: 4% en 22%. Er geldt dan een algemeen tarief van 22%. Alleen volledig elektrische auto’s vallen dan nog onder de lagere bijtelling van 4%. Deze lagere bijtelling geldt slechts voor de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde van de auto. De overgang naar deze twee tarieven zal stapsgewijs plaatsvinden.

Complex overgangsrecht wordt eenvoudiger

Daarnaast heeft de staatssecretaris meer duidelijkheid gegeven over het overgangsrecht voor de bijtelling. Voor auto’s die zijn aangeschaft in de periode 2017 – 2020 geldt gedurende een periode van 60 maanden na de datum van eerste toelating op de weg een lagere bijtelling. Voor het op 31 december 2016 bestaande wagenpark geldt nu een complex overgangsrecht. De staatssecretaris wil dat inperken, zodat de lagere bijtelling voor alle auto’s gedurende 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst op naam is gesteld van kracht blijft. Er geldt een uitzondering voor auto’s van vóór 1 juli 2012 die op grond van het huidige overgangsrecht een bijtelling hebben van 14% en 20%. Het huidige overgangsrecht blijft voor deze auto’s tot en met 31 december 2018 in stand.

Per 1 mei 2016 vervalt de VAR

De inwerkingtreding van de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA), is uitgesteld tot 1 mei 2016. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van... Lees meer >

De inwerkingtreding van de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA), is uitgesteld tot 1 mei 2016. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën toegezegd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. De vervanger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) laat dus langer op zich wachten.

De invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) riep kritische vragen op onder de leden van de Eerste Kamer. Zo vroeg het Kamerlid Sent van de PvdA om een beoordeling van de modelovereenkomsten  door civielrechtelijke experts, die binnen een half jaar na de invoering van het alternatief voor de VAR gereed zou moeten zijn. Staatssecretaris Wiebes heeft aan dit verzoek gehoor gegeven, maar hij gaf daarbij wel aan dat het gaat om een zogenoemde ‘no regret option’.  Dit betekent dat de invoering van het alternatief voor de VAR volgens Wiebes in alle gevallen een goede maatregel is.

Nieuwe datums transitieplan

De Eerste Kamer zal dinsdag 2 februari stemmen over de wet DBA en een ingediende motie van D66, waarin wordt gevraagd om het aanhouden van het wetsvoorstel tot het moment waarop alle onduidelijkheden over het alternatief voor de VAR zijn verdwenen. Wat al wel vast staat, is dat de datums uit het transitieplan wijzigen.

  • De voorbereidingsfase zou volgens de gemaakte planning tot 1 april 2016 duren, deze fase is verlengd tot 1 mei 2016. Op deze dag komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase.
  • De implementatiefase zou volgens het transitieplan voor de uitfasering van de VAR lopen tot 1 januari 2017, volgens de gewijzigde plannen is dit nu 1 mei 2017. Tijdens deze wenperiode zal de Belastingdienst terughoudend zijn bij de handhaving van de nieuwe regels en organisaties waar nodig ondersteunen bij de invoering van de nieuwe werkwijze.
  • De nieuwe werkwijze met modelovereenkomsten start op 1 mei 2017.

Fiscus mag naam tipgever geheim houden

De Belastingdienst mag de naam geheimhouden van een tipgever in een zaak tegen zwartspaarders... Lees meer >

De Belastingdienst mag de naam geheimhouden van een tipgever in een zaak tegen zwartspaarders. Dat oordeelde de Hoge Raad. Eerder bepaalde het gerechtshof dat ambtenaren de naam van een tipgever die in 2009 Nederlanders verklikte die hadden verzwegen dat zij een bankrekening in Luxemburg hadden, wel hadden moeten noemen tegenover de rechter.

Bron: Recht.nl

Gemeenten innen meer belasting

Gemeenten vangen volgend jaar meer dan 9 miljard euro aan belastingen. Vijf jaar geleden inden gemeenten nog 8 miljard... Lees meer >

Gemeenten vangen volgend jaar meer dan 9 miljard euro aan belastingen. Vijf jaar geleden inden gemeenten nog 8 miljard aan heffingen.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag op basis van onderzoek naar gemeentelijke begrotingen 2016. Volgens het CBS zal de opbrengst van de gemeentelijke heffingen met 2,3% toenemen.

Van de drie omvangrijkste belastingen stijgt de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) het meest, gevolgd door de rioolheffingen. De begrote opbrengst van de reinigingsheffingen daalt licht.

Beperkte stijging

De ozb en de riool- en reinigingsbelastingen zijn goed voor ruim 7 miljard euro, ofwel zo’n driekwart van de gemeentelijke heffingen. Gemeenten begroten voor 2016 bijna 3,8 miljoen euro aan inkomsten uit de ozb, een stijging van 2,9% ten opzichte van 2016. DDe laatste vijf jaar namen de ozb-opbrengsten gemiddeld met 4,3% toe.

De rioolheffingen brengen volgend jaar naar verwachting 1,6 miljard euro op. Dat is ruim 2% meer dan in 2015. De afgelopen 25 jaar is de stijging van de rioolheffingen niet zo laag geweest, aldus het CBS.

Toeristenbelasting

Wordt gekeken naar kleinere belastingen die gemeenten heffen, dan blijkt de precariobelasting (een belasting voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de grond) met bijna 27 procent te stijgen.

Gemeenten verwachten voor de inkomsten uit toeristenbelasting een stijging van 8,5%. Dit jaar bedroeg de verwachte groei nog 2,3%. Met het aantrekken van de economie groeit ook het toerisme sterker.

Bouwleges

De verwachte opbrengst van de bouwleges blijft ten opzichte van 2015 met bijna 0,4 miljard euro nagenoeg onveranderd, aldus het CBS. De minimale stijging volgt na jaren van dalende opbrengsten uit bouwvergunningen.

Bron: De Telegraaf

BTW-vrijstelling ook voor niet-BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren

Gezondheidskundige verzorging is btw-vrijgesteld als de werkzaamheden worden uitgevoerd door een beroepsbeoefenaar met een BIG-registratie... Lees meer >

Gezondheidskundige verzorging is btw-vrijgesteld als de werkzaamheden worden uitgevoerd door een beroepsbeoefenaar met een BIG-registratie. Als gevolg van een arrest van de Hoge Raad mogen niet-BIG-geregistreerden eveneens een beroep doen op btw-vrijstelling, mits zij kwalitatief soortgelijke diensten verrichten.

Bron: Recht.nl

Nieuwe VAR leidt tot angst bij bedrijven

Door de beoogde Wet Deregulering Arbeidsrelaties, de Wet DBA, de vervanging van de VAR, zijn veel bedrijven bang dat... Lees meer >

Door de beoogde Wet Deregulering Arbeidsrelaties, de Wet DBA, de vervanging van de VAR, zijn veel bedrijven bang dat zij de zzp’ers die zij inhuren achteraf als werknemers moeten behandelen. Bedrijven zijn druk bezig de risico’s daarvan af te wentelen.

Als de Eerste Kamer instemt met de Wet DBA, dan gaat deze per 1 april 2016 van kracht. Staatssecretaris Wiebe van Financiën wilde eerst dat de wet al op 1 januari 2016 zou ingaan, maar stelde dit uit na bezwaren vanuit de Eerste Kamer. De wetswijziging kan de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op losse schroeven zetten. Bedrijven nemen verschillende maatregelen om te vorkomen dat zelfstandigen alsnog als werknemer behandeld willen worden, schrijft het Financieele Dagblad op haar website.

Risico’s beperken

Een bekende omroeper heeft al 200 freelancers laten weten dat zij zich moeten aanmelden bij een bemiddelingsbedrijf als zij in aanmerking willen blijven komen voor opdrachten bij de omroep. Het bedrijf geeft aan op deze manier de risico’s te beperken van de wet waarmee het kabinet vanaf 1 april schijnzelfstandigheid wil tegengaan.

Payroll

Meer mediabedrijven verwijzen freelancers naar payrollbedrijven en andere arbeidsbemiddelaars om te vermijden dat zij als werkgever worden aangemerkt, met de extra kosten die daarbij komen kijken.

De Algemene Bond van Uitzendorganisaties (ABU) en belangenorganisatie ZZP Nederland zien dat ook bedrijven in andere branches zoeken naar mogelijkheden om geen rechtstreekse overeenkomsten aan te gaan met zelfstandige ondernemers. Maar hiermee zijn ze nog niet direct veilig. Belangenorganisaties en fiscaal deskundigen waarschuwen dat zelfstandig ondernemerschap al snel ter discussie staat als opdrachtgevers en opdrachtnemers geen rechtstreekse overeenkomst aangaan. De bemiddelaar loopt dan het risico als werkgever te worden aangemerkt. Als die zijn verplichtingen niet kan nakomen, zoals afdracht van loonbelasting en sociale lasten, draait de opdrachtgever daarvoor op.

Dienstverband afdwingen

Een ander risico is dat zzp’ers naar de rechter stappen om een dienstverband als werknemer af te dwingen, zegt belastingadviseur Jan-Bertram Rietveld van EY tegen het FD. Bijvoorbeeld om na afloop van een opdracht aanspraak te kunnen maken o peen werkloosheidsuitkering of bij ziekte op doorbetaling door de werkgever.

Bron: PenO Actueel

De belastingmoraal is langzaam aan het veranderen

De laatste tijd is er veel te doen over bedrijven en particulieren die fiscaal zich ‘op het randje’ begeven.... Lees meer >

De laatste tijd is er veel te doen over bedrijven en particulieren die fiscaal zich ‘op het randje’ begeven. Zo wordt massaal jacht gemaakt op zwartspaarders en heeft de Belastingdienst een speciale eenheid opgericht om de belastingzaken van de allerrijksten in Nederland in de gaten te houden.

De intensivering van fiscale controle houdt ook niet op bij de grens, internationaal zet men namelijk al langere tijd in op het opdoeken van fiscaal lucratieve ontwijkingconstructies. Daarbij blijven overheden en belastingdiensten niet buiten schot.

Zo zal u vast niet ontgaan zijn dat er onlangs commotie was rond Starbucks en de afspraken die met de Nederlandse Belastingdienst zijn gemaakt omtrent de belastingafdracht van het internationale concern. De Deense EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) vindt dat Nederland zich moet schamen voor de gemaakte afspraken. De afspraken die de Nederlandse fiscus met Starbucks heeft gemaakt, hebben volgens Vestager de lasten voor Starbucks kunstmatig verlaagd. Haar conclusie vindt ook in Nederland bijval, bijvoorbeeld bij Groen Links en de ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib.

De scheidslijn tussen belasting ontwijken (wettelijk toegestaan) en belasting ontduiken (wettelijk niet toegestaan) lijkt moreel steeds dunner te worden. Het lijkt erop dat het ‘tot het gaatje gaan’ om zo weinig mogelijk belasting te betalen maatschappelijk steeds minder wordt geaccepteerd. Toch lijkt de gemiddelde Starbucks niet echt bezig te zijn met de twijfelachtige belastingmoraal van het concern. Voornoemd voorval lijkt Starbucks qua populariteit niet te raken. En dat zien we meer, bijvoorbeeld bij bedrijven zoals Google en Apple. Maar dit wil niet zeggen dat dit zo blijft. Qua belastingmoraal lijkt er toch echt iets in de lucht te hangen. Belasting ontwijken kan moreel nog wel, maar hoe lang nog?

Bron: Actuele artikelen