Nieuws

Per 2017 vijf dagen betaald vaderschapsverlof

Werknemers met een partner die net bevallen is, krijgen per 1 juli 2017 recht op vijf dagen betaald kraamverlof.... Lees meer >

Werknemers met een partner die net bevallen is, krijgen per 1 juli 2017 recht op vijf dagen betaald kraamverlof. Op dit moment hebben zij recht op twee dagen betaald kraamverlof.

Het kabinet vindt het belangrijk dat werknemers na de geboorte van een baby kunnen wennen aan de nieuwe situatie thuis. Het kraamverlof wordt daarom uitgebreid van twee naar vijf dagen. Op dit moment krijgt een werknemer twee dagen betaald kraamverlof en kan hij hier zelf drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof aan vast plakken. 75% van de werknemers maakt echter geen gebruik van deze extra drie dagen.

bron:Rijksoverheid

Fiscus let streng op contant opnemen vermogen

De kans bestaat dat u tegen de lamp loopt als u voor het einde van het jaar nog even... Lees meer >

De kans bestaat dat u tegen de lamp loopt als u voor het einde van het jaar nog even snel een groot bedrag aan contant geld van uw bankrekening opneemt om zo de belastingheffing over uw vermogen te voorkomen. De Belastingdienst houdt deze constructie namelijk goed in de gaten.

U betaalt inkomstenbelasting over uw inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dat vermogen bestaat onder andere uit uw spaargeld, aandelen of tweede woning. Het maakt daarbij niet uit of u het spaargeld op de bank heeft staan of in een oude sok heeft zitten. Voor de Belastingdienst is contant geld echter lastiger te traceren. Hierdoor is het aantrekkelijk om voor het einde van het jaar vermogen nog even snel onzichtbaar te maken voor de fiscus. De Belastingdienst houdt dit soort transacties van zogenoemde saldinisten echter ook dit jaar weer scherp in de gaten.

Ongebruikelijke transacties melden

Het is voor de fiscus makkelijk om dit soort constructies te controleren, omdat banken verplicht zijn ongebruikelijk transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit. Bij ongebruikelijke transacties gaat het vooral om het witwassen van geld, financiering van terrorisme en het omzetten van bedragen vanaf € 15.000. De Belastingdienst krijgt deze informatie over ongebruikelijke transacties ook. Vorig jaar heeft de fiscus deze mensen aangeschreven met het verzoek om ook het contante geld aan te geven. Deze saldinisten gaven daardoor over 2014 € 11,6 miljoen extra vermogen aan in box 3. Daarnaast corrigeerden ze vaak ook aangiften over eerdere jaren.

Peildatum voor box 3 is 1 januari

De Belastingdienst gaat uit van een rendement van 4% over de grondslag voor sparen en beleggen (tool). De peildatum voor het bepalen van deze grondslag is 1 januari. Eventuele vermogensverschuivingen in de rest van het jaar maken daarbij niet uit. Banken geven het saldo van uw bankrekeningen op 1 januari door aan de fiscus. Over het spaargeld in uw oude sok heeft de Belastingdienst echter veel minder grip. Het kan daardoor interessant zijn om vermogen voor 1 januari van de rekening te halen en er na die datum weer op te zetten. Dit contante geld moet u echter ook aangeven.

Lening dga met bv is speerpunt Belastingdienst

De Belastingdienst gaat zich in 2016 richten op het controleren van de hoogte van de rekening-courantlening van directeuren-grootaandeelhouders met... Lees meer >

De Belastingdienst gaat zich in 2016 richten op het controleren van de hoogte van de rekening-courantlening van directeuren-grootaandeelhouders met hun bv, het buitensporig renteloos lenen en het onttrekken van geld uit bv’s voor onzakelijke doeleinden. Recent is aangegeven dat dit speerpunten zijn van de fiscus.

Elk jaar kiest de Belastingdienst bepaalde controlethema’s waar hij extra op gaat letten. Bij het afhandelen van de aangifte inkomstenbelasting krijgen deze thema’s extra aandacht. Voor 2016 is één van die speerpunten het onzakelijk lenen van de bv.

Sancties bij onzakelijke leningen

Veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) lenen geld van hun eigen bv. Vaak is dat in de vorm van een rekening-courantschuld. In loop van de jaren neemt het saldo van de lening toe terwijl daar onvoldoende zekerheden tegenover staan. De Belastingdienst vindt dit soort leningen onzakelijk en zal daarom sancties opleggen. Tegenwoordig zijn de systemen waarvan de fiscus gebruikmaakt aan elkaar gekoppeld. De Belastingdienst is daarom sneller op de hoogte van deze onzakelijke leningen en kan dan eisen dat de dga de lening in een bepaalde periode afbouwt of zelfs direct moet terugbetalen. Om dat te voorkomen is het belangrijk om een (zakelijke) leningsovereenkomst  op te stellen en voldoende zekerheden te stellen.

Nieuwe regeling aanwijzing dga per 2016

Op 1 januari 2016 treedt de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking. Deze regeling bepaalt of en wanneer u... Lees meer >

Op 1 januari 2016 treedt de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking. Deze regeling bepaalt of en wanneer u als dga verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. De nieuwe regeling is aangepast aan de flex-bv.

U bent als dga ook werknemer van uw bv. Over uw gebruikelijk loon moet u loonheffingen afdragen. Er bestaat echter vaak onduidelijkheid of u als werknemer dan ook verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen en de bijbehorende premies moet afdragen. Het antwoord op deze vraag vindt u in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. De al bestaande regeling was sinds de invoering van de flex-bv echter verouderd en is daarom aangepast. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2016. De bestaande regeling wordt dan ingetrokken zonder overgangsrecht.

Zeggenschap bepaalt verzekeringsplicht

De kern van de regeling is dat als u voldoende zeggenschap over uw bv heeft om uw eigen ontslag te voorkomen, u dan niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. De reden hiervoor is dat u anders u zelf kunt ontslaan en vervolgens kunt genieten van een WW-uitkering. De belangrijkste wijziging is dat de regeling nu ook indirect zeggenschap mee laat wegen, dus bijvoorbeeld via een holding-bv.

De vrije ruimte wel optimaal benutten

Veel ondernemingen maken niet volledig gebruik van de beschikbare vrije ruimte. Kijkt u daarom nog eens goed of u... Lees meer >

Veel ondernemingen maken niet volledig gebruik van de beschikbare vrije ruimte. Kijkt u daarom nog eens goed of u geen vrije ruimte onbenut laat, zodat u de  vrije ruimte nog optimaal kunt gebruiken en niet teveel loonheffingen afdraagt.

Ondernemingen met meer dan tien werknemers in dienst blijken maar liefst een half miljard van het budget uit de werkkostenregeling (WKR) niet te gebruiken. Per onderneming gaat het om 14% tot 18% van de vrije ruimte. Dit blijkt uit het Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek (pdf) in opdracht van adviesbureau FiscFree.

Bij overschrijding betaalt u 80% eindheffing

Onder de WKR kunt u grotendeels zelf bepalen welke vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers u wilt aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte. Het is niet vreemd dat u voorzichtig bent bij het onderbrengen van vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte betalen u immers 80% eindheffing over het meerdere. Toch is te voorzichtig zijn ook niet per se handig: het is zonde als u een vergoeding of verstrekking tot het loon van de werknemer rekent en er dus werkgeverslasten over moet betalen, terwijl u deze ook voor alle partijen onbelast had kunnen uitdelen.

Beschikbare vrije ruimte bepalen

Weet u zeker dat u de vrije ruimte van uw onderneming optimaal benut? Om daar achter te komen, moet u allereerst bepalen hoe groot de vrije ruimte precies is. Daarna kunt u achter de schermen toetsen of u nog ruimte over heeft. Dit kan volgens verschillende methodes. Blijkt uit de berekening dat u nog niet de volledige vrije ruimte benut, bekijk dan goed of u in de laatste maanden van dit jaar nog vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers gepland heeft die u kunt onderbrengen in de vrije ruimte.

Mocht u vragen hier over hebben neem dan contact met ons op

Meer keuze tussen vast of flexibel pensioen

Mensen krijgen straks meer keuze in de manier waarop zij hun opgebouwde pensioen laten uitkeren. Ze kunnen dan tot... Lees meer >

Mensen krijgen straks meer keuze in de manier waarop zij hun opgebouwde pensioen laten uitkeren. Ze kunnen dan tot aan hun pensioendatum kiezen voor een vast pensioen of een flexibel pensioen. Het gaat om een bepaalde groep die nu verplicht is op de pensioneringsdatum een vast pensioen te kiezen tegen de rente op dat moment.

Het gaat om ongeveer 1 miljoen mensen die een pensioen opbouwen via een premie- of kapitaalovereenkomst. Deze groep groeit de laatste jaren snel. Omdat de rentestand nu historisch laag is, krijgen degenen met zo’n regeling die nu met pensioen gaan, de rest van hun leven ook een lager pensioen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil dat veranderen zodat mensen zelf kunnen kiezen tussen een vast, een variabel pensioen of een combinatie daarvan. Ze diende daarvoor maandag een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

Gegarandeerd bedrag

Als mensen kiezen voor een een vast pensioen, kiezen ze voor een vast, gegarandeerd bedrag dat ze ontvangen. Bij een variabel pensioen staat de uitkering niet vast, omdat na de pensioneringsdatum de beleggingen met het opgebouwde kapitaal deels nog doorgaan.

Dat levert wel meer risico op, want de beleggingen kunnen slecht of goed uitpakken. Klijnsma wil daarom ook regelen dat de financiële mee- en tegenvallers in de tijd gespreid kunnen worden en dat de risico’s collectief kunnen worden gedeeld.

Risico’s

Klijnsma wil vooral dat mensen zelf kunnen kiezen. ,,Daarbij moet natuurlijk wel worden voorkomen dat er ongewenste beleggingsrisico’s worden genomen waardoor de pensioenvoorziening in gevaar kan komen.”

Ze hoopt dat de wet 1 juli 2016 ingaat.

Bron: Elsevier

Ombudsman hekelt afschaffen blauwe envelop

De Nationale ombudsman start een grootschalig onderzoek naar de digitaliseringsdrift van de Belastingdienst. De toezegging van staatssecretaris Wiebes dat... Lees meer >

De Nationale ombudsman start een grootschalig onderzoek naar de digitaliseringsdrift van de Belastingdienst. De toezegging van staatssecretaris Wiebes dat de blauwe envelop beschikbaar blijft voor ‘schrijnende gevallen’ is het onafhankelijk klachtenloket niet voldoende.

Dat blijkt uit een vandaag verstuurt persbericht. Vanwege de aanhoudende stroom klachten over het afschaffen van de blauwe envelop heeft ombudsman Reinier van Zutphen besloten tot actie over te gaan. Meer dan 400 bezorgde bezorgde burgers wisten hem tot nu toe te vinden.

Fouten

De organisatie stoort zich om meerdere redenen aan het voornemen van Wiebes om helemaal over te stappen op digitaal berichtenverkeer. Zo zou de overheid niet hebben geleerd van eerdere fouten bij de veranderingen met het Persoonsgebonden Budget en de eis één bankrekeningnummer beschikbaar te stellen voor het ontvangen van toeslagen en belastingteruggaven.

Wennen

“Het gaat ons om de voorbereiding. Er worden heel snel dingen ingevoerd. Nu stelt de fiscus dat burgers twee jaar hebben kunnen wennen aan het digitaliseren van berichten over toegewezen toeslagen. Maar de gewenningstijd is al verstreken op het moment dat de Belastingdienst een campagne start”, kritiseert een woordvoerder. “Mensen hebben recht op toeslagen maar dan moeten ze ook weten dat die er zijn.”

Zelfredzaamheid

Een ander punt is het belang van zelfredzaamheid waaraan de overheid met betrekking tot haar burgers zegt te hechten. “Nu zegt Wiebes dat burgers maar hulp moeten inschakelen als ze niet handig zijn met de computer. Er gaat een zekere dwang uit van het kanaal dat nu wordt opgelegd. Er moet niet alleen aandacht zijn voor schrijnende gevallen, maar ook voor burgers die om wat voor redenen dan ook niet mee willen in de digitaliseringsdrift.”

Ombudsman Reinier van Zutphen verwacht zijn onderzoek in het voorjaar van 2016 afgerond te hebben.

Bron: De Telegraaf

Fiscus loopt miljarden mis door ontduiking

De Nederlandse staat loopt miljarden euro’s mis doordat rijke Nederlanders hun geld wegzetten via vennootschappen in belastingparadijzen.... Lees meer >

De Nederlandse staat loopt miljarden euro’s mis doordat rijke Nederlanders hun geld wegzetten via vennootschappen in belastingparadijzen. Dat zegt Jan van Koningsveld, de oud-FIOD-rechercheur promoveerde aan de Tilburg University op een studie naar het misbruik van vennootschappen met belastingvoordelen, de zogeheten offshore-vennootschappen.

Uit zijn studie blijkt dat rijke Nederlanders 129 miljard euro hebben gestald in brievenbusfirma’s in landen als de Maagdeneilanden, Seychellen en Kaaimaneilanden. Volgens Van Koningsveld gebruiken ook criminelen die landen om geld weg te sluizen of wit te wassen.

Hij zegt dat er in Nederland talloze advocatenkantoren gespecialiseerd zijn in het oprichten van brievenbusfirma’s. ,,Door de ingewikkelde constructies die vaak bestaan uit firma’s in meerdere landen en met meerdere bankrekeningen, is het voor justitie en de fiscus uiterst ingewikkeld om het misbruik van deze firma’s aan te pakken.” Volgens hem is het nog lang niet duidelijk hoeveel geld er exact wordt onttrokken aan de Belastingdienst. ,,Er speelt zich nog veel af in het donker. Het wordt tijd dat we ook dat deel gaan ontmaskeren.”

Bron: Elsevier

De nieuw voorgestelde vermogensrendementsheffing smoort kritische geluiden niet (helemaal)

De huidige vermogensrendementsheffing was al langere tijd onderwerp van felle kritiek. Met name het fictieve rendement van 4% was... Lees meer >

De huidige vermogensrendementsheffing was al langere tijd onderwerp van felle kritiek. Met name het fictieve rendement van 4% was vanwege de zwaar tegenvallende werkelijke rendementen van afgelopen jaren een doorn in het oog van velen. Het kabinet heeft nu werk gemaakt van die kritische geluiden en een ‘makeover’ voorgesteld aan het parlement.

Het voorstel gaat uit van (toch weer) een forfaitair rendement en een tarief van 30%. Het verschil met de huidige regeling is dat er drie schijven komen met ieder een eigen forfaitair rendement, gebaseerd op een gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen in combinatie met een (in het verleden) in de markt gerealiseerd rendement op sparen en beleggen. Deze verdeling is gebaseerd op gegevens uit belastingaangiften. De rendementsdata worden jaarlijks aangepast aan de hand van de meest actuele gegevens.

De schijven kennen de volgende indeling: € 0 tot € 100.000 (2,9% forfaitair rendement), € 100.000 tot € 1 miljoen (4,7% forfaitair rendement) en meer dan € 1 miljoen (5,5% forfaitair rendement).  De gedachte achter de schijven is dat er bij de belastingheffing rekening dient te worden gehouden met het gegeven dat vermogende mensen relatief meer aandelen (en daarmee meer verondersteld rendement) hebben dan de kleinere vermogens. Deze gedachtegang sluit overigens niet geheel toevallig aan bij de visie van de Franse econoom Piketty,  die afgelopen tijd veel aandacht kreeg. Ook passend in zijn gedachtegoed is de verhoging van het heffingvrije vermogen naar € 25.000 per persoon (bedrag 2015: € 21.330), die de kleine spaarder helpt.

Het kabinet heeft met dit voorstel een belangrijke nuancering aangebracht in de fel bekritiseerde vlaktaks van nu. Maar is dit voorstel helemaal eerlijk? Nee. Uitgaan van gemiddelden en gegevens uit het verleden zal toch resulteren in een gunstigere belastingheffing voor de één en ongunstigere voor de ander. Blijkbaar was men toch van mening dat uitgaan van de werkelijke rendementen te veel administratief gedoe zou opleveren.

En zo is de nieuw voorgestelde vermogensrendementsheffing weliswaar eerlijker dan haar voorganger, maar zal zij de kritieken niet (helemaal) kunnen smoren. Maar ach, welke democratisch tot stand gekomen regeling kan dat wel?

Bron: Actuele artikelen

Korter loon doorbetalen als een zieke werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt

Vanaf 1 januari 2016 betaalt u nog maximaal 13 weken het loon door als een werknemer die de AOW-leeftijd... Lees meer >

Vanaf 1 januari 2016 betaalt u nog maximaal 13 weken het loon door als een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, ziek is. Dit was 104 weken. Ook krijgt hij in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering.

Wordt uw werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, op of na 1 januari 2016 ziek? Dan betaalt u hem maximaal 13 weken minimaal 70% van zijn loon door. Wordt uw werknemer ziek voordat hij de AOW-leeftijd bereikt? En is hij dat nog steeds, als hij de AOW-leeftijd bereikt en bij u in dienst is? Dan betaalt u het loon nog maximaal 13 weken door, vanaf de dag dat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt. De periode dat u het loon moet doorbetalen blijft in totaal 104 weken.

Een Ziektewet-uitkering aanvragen voor uw werknemer

In sommige gevallen vraagt u vanaf 2016 voor uw (ex-)werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt een Ziektewet-uitkering aan. Kijk op uwv.nl in welke situaties dat geldt. Op uwv.nl leest u ook meer over de re-integratie van uw zieke werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt. En over ziek en beter melden bij UWV.

Aanpassingen voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Lees dan bij Mijn werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt en wordt ziek wat er voor u verandert vanaf 1 januari 2016.

Meer over de aanpassingen AOW in 2016

Op uwv.nl bij Mijn werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt en wordt ziek leest u wat u moet weten of doen als uw werknemer ziek is. Op www.rijksoverheid.nl vindt u bij zoeken op ‘Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW’ meer informatie over de wijzigingen in 2016 als werknemers bij u blijven werken nadat zij de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Bron: UWV

Fiscus markeert artikelen in modelcontracten

De fiscus gaat in de voorbeeldovereenkomsten (dit stelsel dient ter vervanging van de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR)) aangeven welke... Lees meer >

De fiscus gaat in de voorbeeldovereenkomsten (dit stelsel dient ter vervanging van de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR)) aangeven welke artikelen van belang zijn voor de beoordeling van de arbeidsrelatie. Staan deze artikelen in de gebruikte overeenkomst, dan is de opdrachtgever in principe geen loonheffingen verschuldigd.

In de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is de vervanging van de VAR door het stelsel van voorbeeldovereenkomsten geregeld. Op de website van de Belastingdienst vindt u verschillende algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten. Recent heeft de Belastingdienst in deze overeenkomsten gele markeringen opgenomen. De gemarkeerde artikelen bevatten de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of sprake is van een dienstbetrekking. Deze markeringen zijn niet opgenomen in de individuele overeenkomsten.

Gemarkeerde artikelen niet veranderen

Opdrachtnemer en opdrachtgever moeten volgens deze gemarkeerde voorwaarden gaan werken. Deze voorwaarden mag u als opdrachtnemer of opdrachtgever dus niet veranderen. Deze vrijheid heeft u wel voor de andere artikelen in de overeenkomst. Daarbij geldt wel dat de aangepaste artikelen niet in strijd mogen zijn met de gemarkeerde artikelen. Het is de bedoeling dat partijen de voorbeeldovereenkomsten daardoor in meer gevallen kunnen toepassen. Binnenkort verschijnt er ook een overzicht van de bepalingen die leiden tot het oordeel wel of geen dienstbetrekking.

Introductie verloopt in drie fases

De introductie van het stelsel van voorbeeldovereenkomsten zal in drie fases verlopen. De voorbereidingsfase loopt tot 1 april en in die periode kan de opdrachtnemer nog een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gebruiken. Per 1 april verdwijnt de VAR en moeten opdrachtgever en opdrachtnemer het stelsel van voorbeeldovereenkomsten gaan toepassen (implementatiefase). De Belastingdienst zal dan nog terughoudend zijn met de handhaving. Per 1 januari 2017 moeten opdrachtnemer en opdrachtgever echt gaan werken met de goedgekeurde overeenkomsten.

Opheffing WKA-depotrekening per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 levert alleen een storting op een geblokkeerde rekening (G-rekening) van de uitlener of de onderaannemer... Lees meer >

Op 9 oktober stuurt de Belastingdienst een brief aan iedereen die gebruik maakt van een of meerdere WKA-depotrekening(en). Deze rekeningen worden per 1 januari 2016 opgeheven.

Voor inleners en aannemers betekent dit dat een rechtstreekse storting geen vrijwaring voor inleners- en ketenaansprakelijkheid meer oplevert. Vanaf 1 januari levert alleen een storting op een geblokkeerde rekening (G-rekening) van de uitlener of de onderaannemer nog vrijwaring.

Maakt u  van het WKA-depot? Dan zijn dit aandachtspunten:

  1. u  moet een G-rekening aanvragen
  2. u moet uw WKA-rekening opheffen

In de brief wordt uitgelegd hoe uw  een G-rekening aanvraagt. Ook is er een uitleg hoe u  zelf een WKA-depotrekening kan opheffen. Lees hier de brief.

Meer informatie leest u in deze brochures:

Speel voor 2016 in op lagere bijtelling auto

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe bijtellingspercentages voor het privégebruik van een auto van de zaak. Hierdoor kan... Lees meer >

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe bijtellingspercentages voor het privégebruik van een auto van de zaak. Hierdoor kan het gunstig zijn om nog voor 2016 nieuwe autocontracten af te sluiten.

Verloopt een contract voor een auto van de zaak  in 2016 en wilt u dan een nieuwe overeenkomst aangaan, dan krijgt uw werknemer mogelijk te maken met een hoger bijtellingspercentage. In dat geval gaat zijn nettoloon omlaag. Om dit te voorkomen, kunt u dit jaar nog in actie komen. Overweeg om nu al een nieuwe auto aan te schaffen of te leasen. Bekijk hierbij ook of het voordelig is om nog lopende (lease)contracten af te kopen. Als de tenaamstelling van een auto van de zaak dit jaar nog gebeurt, betaalt de werknemer voor de auto een bijtelling die hoort bij 2015. Dit bijtellingspercentage mag u maximaal vijf jaar blijven hanteren.

Bijtellingspercentages veranderen komende jaren

Dat u in 2016 met hogere bijtellingspercentages te maken kunt krijgen, komt door het vorig jaar goedgekeurde Belastingplan 2015. Hierin zijn op basis van de CO2-uitstoot nieuwe percentages overeengekomen. Op dit moment zijn er vijf bijtellingscategorieën voor de auto van de zaak: 4%, 7%, 14%, 20% en 25%. Vanaf 2016 blijven er vier bijtellingscategorieën over, namelijk: 4%, 15%, 21% en 25%. De bijtellingspercentages voor de jaren na 2016 worden mogelijk verder aangescherpt, waardoor er uiteindelijk twee categorieën overblijven: 4% bijtelling voor volledig elektrische auto’s en 22% voor alle andere auto’s. Hieronder ziet u een overzicht van de geplande wijzigingen.

Uitstootgrenzen 2015-2019 volgens Autobrief II

Checklist Inkomstenbelasting 2015

Voor het opstellen van uw aangifte Inkomstenbelasting zijn veel gegevens nodig. Om uw in staat te stellen uw gegevens... Lees meer >

Voor het opstellen van uw aangifte Inkomstenbelasting zijn veel gegevens nodig. Om uw in staat te stellen uw gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren hebben wij een checklist opgesteld.  Wij verzoeken u- voor zover van toepassing- in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Mocht u vragen hebben omtrent uw aangifte Inkomstenbelasting of vragen inzake onze checklist dan staan onze collega’s van de fiscale afdeling u graag ter woord

Checklist IB 2015