Nieuws

Fiscus nuanceert regels WKR voor bedrijfsuitje

De Belastingdienst heeft op zijn website zijn standpunt over de fiscale behandeling van bedrijfsuitjes en -feestjes in de werkkostenregeling... Lees meer >

Met de komst van de werkkostenregeling is er verwarring ontstaan over de fiscale behandeling van bedrijfsuitjes. Onlangs heeft de fiscus kenbaar gemaakt toch een ander standpunt te hebben over het bedrijfsfeest na een studiedag. Het consumptieve karakter overheerst bij zo’n bedrijfsfeest en dus zijn de kosten dan loon voor uw werknemers.

De verwarring ontstond als gevolg van een webinar van februari jl., waarop de Belastingdienst had aangegeven dat een personeelsfeest wel degelijk zakelijk is, omdat het plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking. Hieruit kon u de conclusie trekken dat u voor een personeelsfeestje of -uitje minder kosten ten laste van de vrije ruimte hoefde te brengen om het onbelast te laten zijn voor de werknemer.

Fiscaal standpunt over feest na studiedag

Naar aanleiding van het webinar werden vragen gesteld, waarop de Belastingdienst recent op zijn website antwoorden heeft gepubliceerd. Uit deze antwoorden blijkt dat de vork toch iets anders in de steel zit. De fiscus neemt nu een iets ander standpunt in over de fiscale behandeling van het feest na een studiedag. Voor het beoordelen van de externe activiteit kijkt de Belastingdienst naar de invulling van het programma. Bij een studiedag is het bijvoorbeeld duidelijk dat het gaat om een zakelijke aangelegenheid. Voor deze kosten geldt dan een gerichte vrijstelling. Eventuele kosten voor de lunch en reiskosten horen bij die dag en kunt u daarom onbelast aan de werknemer verstrekken.

Feest aparte activiteit met consumptief karakter

Geeft u aan het einde van de dag echter een feest, dan is dat een aparte activiteit met vooral een consumptief karakter. Het zakelijke karakter ontbreekt hierbij, waardoor u de kosten tot het loon van de werknemer moet rekenen. Tot deze kosten horen bijvoorbeeld ook de kosten voor het lopend buffet en de consumpties. U kunt er ook voor kiezen om deze kosten als eindheffingsloon aan te merken en ten laste van de vrije ruimte te brengen.

Aparte regels als activiteit een consumptief karakter heeft

Geeft u aan het einde van de dag een feest, dan is dat echter een aparte activiteit met vooral een consumptief karakter. Het zakelijke karakter ontbreekt hierbij, waardoor u de kosten tot het loon van de werknemer moet rekenen. Tot deze kosten horen bijvoorbeeld ook de kosten voor het lopend buffet en de consumpties. U kunt er ook voor kiezen om deze kosten als eindheffingsloon aan te merken en ten laste van de vrije ruimte te brengen.

meer info: Belastingdienst

Paasgeschenk onbelast aan werknemers uitdelen

Als uw onderneming ter ere van Pasen chocolade-eieren wil uitdelen aan het personeel, is het belangrijk dat u weet... Lees meer >

Als uw onderneming ter ere van Pasen chocolade-eieren wil uitdelen aan het personeel, is het belangrijk dat u weet hoe u die tegenwoordig fiscaal moet behandelen. Ze hoeven namelijk niet altijd ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling te komen.

Onder de werkkostenregeling geldt dat elke verstrekking aan personeel in principe loon vormt. U kunt de waarde ervan bij het loon van de werknemer tellen en normaal belasten of u kunt de verstrekking als eindheffingsloon aanwijzen. In het laatste geval snoept hij meestal van de vrije ruimte. In het geval van een paasgeschenk zult u de werknemer niet zelf voor de loonbelasting willen laten opdraaien. U wijst zo’n geschenk dus aan als eindheffingsloon.

Andere regels bij freelancers en uitzendkrachten

Koopt u voor elke werknemer een luxe paashaas van € 10, dan moet u al die tientjes in de vrije ruimte onderbrengen. Laat u ook uitzendkrachten en freelancers meegenieten, dan valt dit buiten de werkkostenregeling. Deze krachten ontvangen immers geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van uw onderneming. Als u de eindheffing voor hen netjes wilt regelen, moet u over de totale waarde van de paasgeschenken aan niet-werknemers 45% eindheffing afdragen. U moet de ontvangers ook laten weten dat u dit heeft gedaan.

Gemeenschappelijke schaal paaseieren is onbelast

U kunt er ook voor kiezen om niet voor elk personeelslid een apart paasgeschenk te kopen, maar een grote schaal paaseieren op de tafel in de kantine te zetten voor algemeen gebruik. In dat geval blijft de vrije ruimte ongemoeid. Er is dan sprake van een consumptie op de werkplek, en daarvoor geldt onder de WKR een nihilwaardering.

Tot 1 juli voordelig verbouwen

Wie overweegt binnenkort te verbouwen en nog wil profiteren van het lage btw-tarief, moet snel zijn. Het btw-tarief voor... Lees meer >

Wie overweegt binnenkort te verbouwen en nog wil profiteren van het lage btw-tarief, moet snel zijn. Het btw-tarief voor renovatie-en herstelwerkzaamheden gaat per 1 juli 2015 omhoog van 6 naar 21%.

Het plannen en financieren van een verbouwing kost al snel enkele maanden. Om nog in aanmerking te komen voor het tijdelijk verlaagde tarief, dient de verbouwing voor 1 juli afgerond te zijn. Op een verbouwing met duizend euro arbeidskosten scheelt dit € 150 aan btw. Het lage btw-tarief geldt alleen voor arbeid, niet voor materiaalkosten van een verbouwing.

Ook voor werkzaamheden in verband met isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt nu het 6%-tarief. Maar voor deze arbeidskosten blijft het lage tarief ook ná 1 juli 2015 van kracht.

Bron: Eigenhuis

5 belastingtips voor jonge ouders

Het Nederlandse belastingstelsel is een soort oerwoud vol met aftrekposten en toeslagen. Logisch dat u soms door de bomen... Lees meer >

Het Nederlandse belastingstelsel is een soort oerwoud vol met aftrekposten en toeslagen. Logisch dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom 5 aftrekposten of belastingkortingen voor jonge ouders die hun belastingaangifte over 2014 willen invullen.

1. Aftrek levensonderhoud kinderen

In 2015 is deze aftrekpost afgeschaft, maar bij uw belastingaangifte over 2014 mag u nog vaste bedragen aftrekken voor de kosten van levensonderhoud van uw kind. Voorwaarde is wel dat uw kind jonger is dan 21 jaar en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de precieze situatie mag u €205 of meer aftrekken. Klik hier voor een overzicht van de bedragen.

2. Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Als u en uw partner beiden werken en een kind hebben dat jonger is dan 12 jaar, kunt u eventueel in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting, die kan oplopen tot €2133 per jaar. De minstverdienende moet daarvoor minstens €4814 verdienen, of in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek.

3. Alleenstaande ouderkorting

Ook dit voordeeltje verdwijnt in 2015, maar voor uw belastingaangifte over 2014 kunt u er nog gebruik van maken. Alleenstaande ouders met een kind dat jonger is dan 18 jaar kunnen vaak €947 of zelfs meer aftrekken.

4. Kindgebonden budget

Als uw inkomen niet te hoog is, kunt u naast kinderbijslag ook een kindgebonden budget ontvangen. Op Toeslagen.nl, een website van de Belastingdienst, kunt u berekenen op hoeveel toeslagen u recht hebt. Ook kun u daar toeslagen aanvragen.

5. Specifieke zorgkosten

Veel zorgkosten van het kind worden al gedekt door de basisverzekering van een van de ouders, waaronder de kosten rond de bevalling. Maar als uw kind naar een kinderarts, psycholoog of psychiater gaat, of een specialist bezoekt, mag u de kosten daarvan aftrekken.

Fiscus overstelpt met aangiften

Ruim 2,6 miljoen mensen hebben sinds 1 maart hun belastingaangifte al verstuurd. Bijna 90.000 belastingplichtigen gebruikten hiervoor de speciale... Lees meer >

Ruim 2,6 miljoen mensen hebben sinds 1 maart hun belastingaangifte al verstuurd. Bijna 90.000 belastingplichtigen gebruikten hiervoor de speciale aangifte-app. Dat liet de Belastingdienst dinsdag weten.

Of het aantal van 2,6 miljoen aangiftes veel of weinig is in vergelijking met voorgaande jaren is niet te zeggen. ,,Nee, dat is appels met peren vergelijken. Het systeem is veranderd. Voorheen kon je in januari en februari al aangifte doen. Nu is dat sinds 1 maart”, legt een woordvoerder van de Belastingdienst uit.

Tot eind april
Normaal hebben Nederlanders tot eind maart de tijd om hun aangiftebiljet in te vullen, deze keer mag dat tot eind april. Dit is gedaan om te voorkomen dat de servers van de Belastingdienst overbelast raken. Wie voor 1 april zijn aangifte instuurt, krijgt voor 1 juli zeker bericht van de dienst.

Naar verwachting doen dit jaar 12 miljoen particulieren en ondernemers aangifte over het belastingjaar 2014. Voor het eerst kan dat op een persoonlijke pagina waarop vooraf ingevulde gegevens van de belastingplichtige staan. De Belastingdienst raadt wel aan om alles goed te controleren.

De app Aangifte 2014 is te gebruiken op tablet en smartphone.

Bron: De Ondernemer

Jacht op zwartspaarder levert 1,6 miljard op

De Belastingdienst heeft sinds 2002 zeker 8 miljard euro getraceerd bij zwartspaarders. Dat leverde de fiscus tot nu toe... Lees meer >

De Belastingdienst heeft sinds 2002 zeker 8 miljard euro getraceerd bij zwartspaarders. Dat leverde de fiscus tot nu toe 1,6 miljard euro op dankzij naheffingen en boetes, meldt NRC Handelsblad dinsdag op basis van een eigen inventarisatie.

In 2002 werd de zogeheten inkeerregeling van kracht. Deze regeling is bedoeld voor mensen met veel spaargeld op een buitenlandse bankrekening die daarover geen belasting betalen. Wie zich alsnog meldt bij de Belastingdienst hoeft minder boete of soms zelfs geen boete te betalen over het zwarte geld.

Volgens NRC hebben tot nu 29.000 mensen van die regeling gebruik gemaakt. De afgelopen jaren is de regeling herhaaldelijk verlengd. De Belastingdienst zegt dat de aanslag van 5000 spijtoptanten nog moeten worden verwerkt. De opbrengst van de jacht op de zwartspaarder kan daardoor nog flink stijgen.

Bron: Elsevier

Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen effectief, maar kan nog beter

Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz, Staatsblad 2003, 390) bestaat meer dan tien jaar. De regeling is er onder andere... Lees meer >

Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz, Staatsblad 2003, 390) bestaat meer dan tien jaar. De regeling is er onder andere voor mensen met een uitkering die een eigen bedrijf willen starten en die daarmee in het begin minder verdienen dan de bijstand. Maar ook voor zelfstandigen die tijdelijk de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen en zelfs voor zelfstandigen die met hun bedrijf dreigen te moeten stoppen, maar na sanering van de schulden met dit overheidskrediet, met hun bedrijf verder kunnen. Deze ondersteuning kan in verschillende vormen worden toegekend, bijvoorbeeld als renteloze lening of starterskrediet of een inkomenssuppletie tot bijstandsniveau.

Belangrijkste conclusie van onderzoeksorganisatie Ecorys is dat in totaal 42 procent van de startende ondernemers na de eerst twaalf maanden geheel uit de uitkeringssituatie is. Na vier jaar loopt dit verder op naar 74 procent, terwijl het bij een controlegroep van bijstandsgerechtigden gaat om 56 procent. De regeling is dus succesvol en levert meer op dan ze kost.

Tevens blijkt dat het Bbz wel degelijk bijdraagt aan een duurzame onderneming, maar dat gemeenten meer rendement kunnen behalen als gemeenten het bedrijfskapitaal selectiever verstrekken en de omzetontwikkeling van aspirant-ondernemers kritischer beoordelen. Investeren in een afzonderlijke debiteurenadministratie (kredietbeheer) helpt ook. Daarmee kunnen gemeenten beter in de gaten houden dat en hoe de kredieten daadwerkelijk worden terugbetaald.

Staatssecretaris Klijnsma riep op 18 december 2014 gemeenten op om nog meer zelfstandigen die een eigen bedrijf willen starten of tijdelijk ondersteuning nodig hebben, over de regeling te informeren. Zij presenteerde in Leiden het magazine “10 jaar Bbz”” met inspirerende verhalen van ondernemers die mede dankzij deze regeling hun bedrijf op de rails hebben gekregen of hebben weten te houden. Het magazine wordt via ondernemersplatforms en social media verder onder de doelgroep verspreid.

De selectie door of vanwege de gemeente van de aanvragen vindt plaats op de levensvatbaarheid van de onderneming en de motivatie en kennis en vaardigheden van de ondernemer. De bank verstrekt doorgaans aan deze groep geen krediet, omdat die voor het terugbetalen onvoldoende zekerheden kunnen bieden. Ook arbeidsongeschikte zelfstandigen kunnen op hulp rekenen, en er is ook de mogelijkheid van borgstelling. Met deze ‘garantstelling’ kunnen zelfstandigen dan wel een lening bij de bank afsluiten. De Bbz is gaandeweg ook ingezet als middel tot re-integratie van uitkeringsgerechtigden met ondernemerskwaliteiten en -ambities. Potentiële starters krijgen in een voorbereidingsperiode een vrijstelling voor arbeidsverplichtingen. Ook is het mogelijk om een bijdrage te verzoeken voor het ontwikkelen van het ondernemingsplan. Begeleiding is mogelijk niet alleen voorafgaand aan, maar ook na de start van een bedrijf, als zich andersoortige vragen aandienen.

Bron: Actuele artikelen

Belastingdienst zet antwoorden over WKR online

Heeft u de werkkostenregeling nog niet helemaal scherp op uw netvlies? Dan bent u niet de enige. De Belastingdienst... Lees meer >

Heeft u de werkkostenregeling nog niet helemaal scherp op uw netvlies? Dan bent u niet de enige. De Belastingdienst heeft onlangs de antwoorden online gezet op 66 vragen die de fiscus tijdens een webinar over de WKR voorgeschoteld kreeg.

Op 3 februari 2015 vond een webinar van de Belastingdienst plaats waarbij de deelnemers via een chatfunctie vragen konden stellen. Een groot deel van die praktische vragen en antwoorden kunt u inmiddels terugvinden op de site van de Belastingdienst.

Onderverdeling in tien onderwerpen

De gepubliceerde vragen uit het webinar zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

  • Werkkostenregeling (WKR) (9 vragen)
  • WKR: administratie (2 vragen)
  • WKR: bedrijfsfeesten en -activiteiten (2 vragen)
  • WKR: concernregeling (1 vraag)
  • WKR: gebruikelijkheidstoets (4 vragen)
  • WKR: gerichte vrijstellingen (9 vragen)
  • WKR: loon en eindheffingsloon (6 vragen)
  • WKR: maaltijden en consumpties (13 vragen)
  • WKR: noodzakelijkheidscriterium (6 vragen)
  • WKR: werkplek (14 vragen)

Behandeling anders dan in Handboek Loonheffingen

Het webinar deed nogal wat stof opwaaien, aangezien de behandeling van bepaalde vergoedingen en verstrekkingen in het webinar afweek van wat het Handboek Loonheffingen 2015 voorschrijft. U las hiervan al een voorbeeld in het persbericht van Salaris Rendement ‘Personeelsuitjes toch overwegend zakelijk?’. In de veelgestelde vragen wordt hier overigens niet verder op ingegaan.
Het is nog mogelijk om het webinar Werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht via YouTube terug te kijken. Het duurt ongeveer een uur.

Bron: Belastingdienst en Salaris Rendement

Nieuwe pagina over Scheiden op belastingdienst.nl

De pagina voor de doelgroep gescheidenen op belastingdienst.nl is sterk vernieuwd. Het perspectief van de burger is hierbij uitgangspunt.... Lees meer >

De pagina voor de doelgroep gescheidenen op belastingdienst.nl is sterk vernieuwd. Het perspectief van de burger is hierbij uitgangspunt. Drie vragen aan Ulrike Rössel, programmamanager bij de Belastingdienst, over deze vernieuwing.

1. Waarom deze vernieuwing?
Uit onderzoek blijkt dat gescheidenen meer fouten in hun aangifte maken dan andere doelgroepen. Ook blijkt dat partner, kinderen, huis en geld de onderwerpen zijn waarnaar het meest gevraagd wordt. Deze kennis is gebruikt voor de vernieuwing.

2. Wat is het doel van deze pagina?
Doel is dat de belastingplichtigen hun fiscale zaken goed regelen en zo min mogelijk fouten maken. Hierbij willen we het de doelgroep makkelijker maken om de informatie bij ons te komen halen.

3. Hoe ziet dat eruit?
In de rechterkolom staan belangrijke vragen over verandering van woonsituatie en vermogen. In de middenkolom schetsen we de fiscale gevolgen van bijvoorbeeld alimentatie en kinderen. Deze vragen zijn het startpunt voor uitvoerigere teksten op de site. Daarbij gebruiken we de taal die mensen doorgaans aan de keukentafel gebruiken.

Bezoekers krijgen uitleg over moeilijke begrippen als ‘fiscale partner’ met een klik op het woord. Zij kunnen informatie opslaan in een mandje rechtsboven op het scherm. Ook kunnen ze direct vanaf de site een print maken of versturen. Verder staan er directe links naar formulieren voor het aanvragen van een toeslag of het doorgeven van een wijziging.

Klik hier om naar de pagina te gaan.

Mocht u vragen hebben dan staan onze collega’s u graag ter woord

Belastingdienst stuurt brieven over fiscale gevolgen verhuur nieuwbouw

Op maandag 2 maart heeft de Belastingdienst brieven verstuurd aan projectontwikkelaars en aannemers over de fiscale gevolgen van de... Lees meer >

Op maandag 2 maart heeft de Belastingdienst brieven verstuurd aan projectontwikkelaars en aannemers over de fiscale gevolgen van de verhuur van nieuwbouwwoningen.

In deze brieven biedt de Belastingdienst ondernemers tot 16 mei 2015 de gelegenheid om vrijwillig hun btw-aangifte te verbeteren als zij nu concluderen dat zij een incorrecte aangifte hebben gedaan.

Deze mogelijkheid geldt voor alle verhuurders van nieuwsbouwwoningen die tijdens de bouw de voorbelasting hebben afgetrokken. Ondernemers kunnen hogere boetes voorkomen door vrijwillig te verbeteren vóór 16 mei.

Waarom besteedt de Belastingdienst extra aandacht hieraan?
Veel nieuwbouwwoningen worden nu niet verkocht, mogelijk door de economische crisis. Om alsnog inkomsten te genereren, worden deze woningen voor verhuur aangeboden. Deze verhuur is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. De woning werd aanvankelijk gebouwd voor de verkoop en dus was de omzetbelasting ten tijde van de bouw terecht als voorbelasting in mindering gebracht.

Bij de eerste ingebruikneming van de woning door de huurder ontstaat -kort gezegd- een belastingschuld bij de verhuurder ter hoogte van de eerder in vooraftrek gebrachte OB en tot 1 januari 2014 (in bepaalde gevallen) de integratieheffing. Er kan een probleem ontstaan als de verhuurder geen rekening houdt met de fiscale gevolgen nadat het doel veranderd is van verkoop naar verhuur.

Speelt deze situatie zich bij u af?
Dan kunt u voor vragen contact opnemen met onze collega’s. Wij adviseren u in elk geval om gebruik te  maken van de mogelijkheid om vóór 16 mei  a.s dit vrijwillig te verbeteren. Daarmee kunnen hogere boetes voorkomen worden. Na 31 mei a.s. gaat de Belastingdienst ondernemers actief benaderen en controles instellen.

Meer informatie
Bijgaand vindt u de brief.  Mocht u meer informatie wensen dan staan onze collega’s u graag ter woord.

Controleer de WOZ-waarde

Heeft u de jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen al ontvangen? Op dit aanslagbiljet tref u de WOZ-waarde van uw onroerend... Lees meer >

Heeft u de jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen al ontvangen? Op dit aanslagbiljet tref u de WOZ-waarde van uw onroerend goed aan. WOZ is de afkorting van Waardering onroerende zaken. Deze WOZ-waarde is niet alleen van belang voor de onroerendezaakbelasting, maar ook voor uw eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de waardering van uw onroerend goed in box 3. Denk u dat de WOZ-waarde van uw onroerend goed te hoog is, maak dan tijdig bezwaar.

Eigenwoningforfait
Dit jaar gaat u weer meer inkomstenbelasting betalen voor het bezit van uw woning. Je bent inkomstenbelasting verschuldigd over het eigenwoningforfait van je woning. In 2013 bedroeg het eigenwoningforfait van je woning nog 0,60% van de WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.040.000, in 2014 was dat 0,70%. In 2015 is uw eigenwoningforfait gelijk aan 0,75% van de WOZ-waarde van  uw woning tussen de € 75.000 en € 1.050.000. Bovendien betaal u voor een eigen woning met een WOZ-waarde boven de € 1.050.000 inkomstenbelasting over een vast bedrag van € 7.875 vermeerderd met 2,05% van de eigen woningwaarde boven de € 1.050.000. Al met al een forse verzwaring.

Box 3
Heeft u woningen die u verhuurd, dan bent u 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd over de nettowaarde (dat is de waarde van de woningen minus de schulden die op de woningen rusten) van deze woningen. De belastingdienst gaat voor de waarde van uw onroerend goed in box 3 ook uit van de WOZ-waarde.

In sommige gevallen kan een tweede woning overigens fiscaal gezien voordelig uitpakken. Neemt u daarvoor contact op met een van onze collega’s van de fiscale afdeling.

meer info: Berekening van de waarde van verhuurde of verpachte woningen

WOZ-waarde
De WOZ-waarde voor uw aangifte inkomstenbelasting 2014 vind u op het gemeentelijk aanslagbiljet dat u vorig jaar van uw gemeente hebt ontvangen. De WOZ-waarde die u nodig hebt voor een voorlopige aanslag 2015 (of wijziging hiervan) of straks voor uw aangifte inkomstenbelasting 2015, tref u op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen die u een dezer dagen ontvangt.
Doordat uw WOZ-waarde voor meerdere heffingen van belang is, is een juiste WOZ-waarde extra belangrijk. Hoogstwaarschijnlijk is u onroerend goed door de crisis op de huizenmarkt minder waard geworden. Vergelijk de waardering van uw onroerend goed dan ook eens met de WOZ-waarde van vorig jaar. Is deze waardering niet lager uitgevallen, dan loont het de moeite om na te gaan waar dat aan ligt.

Tip
Het is mogelijk om online bij de gemeente het taxatieverslag van uw onroerend goed te bekijken en de WOZ-waarde te raadplegen. U heeft hier wel een DigiD-inlogcode voor nodig.

Bent u van mening dat de gemeente de waarde van uw woning te hoog heeft vastgesteld dan kan het verstandig zijn om in bezwaar te gaan. Dit bezwaar moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen binnen zijn bij de gemeente.

 

Meer info: De Rijksoverheid