Nieuws

Huishoudtoeslag voorlopig van de baan

De huishoudtoeslag, die andere toeslagen zou moeten vervangen, gaat voorlopig niet door. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft... Lees meer >

De huishoudtoeslag, die andere toeslagen zou moeten vervangen, gaat voorlopig niet door. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft de Tweede Kamer recent laten weten dat invoering in 2015 niet lukt. Dat heeft te maken met uitvoeringsproblemen. Voor de periode na 2015 kijkt het kabinet naar een alternatief.

Door het niet doorgaan van de huishoudtoeslag loopt het kabinet vanaf volgend jaar een ingeboekte bezuiniging van 1,2 miljard mis. In 2015 gaat het om 600 miljoen euro. Daarvoor worden alternatieven gezocht, meldt Asscher.

De huishoudtoeslag, door Asscher inmiddels omgedoopt in huishoudentoeslag, zou vanaf volgend jaar de huidige zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en een toeslag voor ouderen moeten vervangen. Maar volgens Asscher stuitte dat op juridische problemen.

Een van de gevolgen zou zijn dat de export van uitkeringen fors zou toenemen. Om dat te voorkomen zou de huishoudtoeslag opgedeeld moeten worden in componenten. Dat zou volgens de Belastingdienst te complex zijn. Het kabinet concludeert daarom dat de huishoudtoeslag in de huidige vorm niet mogelijk is.

Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) zegt niet verbaasd te zijn dat het plan wordt uitgesteld. De constructie was volgens hem altijd al wankel. Het probleem moet volgens hem gauw worden opgelost want het financieringstekort mag niet oplopen. Hij vraagt zich af of er nu nog wel meevallers te verdelen zijn bij de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar.

Ook Wouter Koolmees (D66) wil dat deze kwestie gauw opgelost wordt. Het is volgens hem nog maar te bezien wat de gevolgen zijn voor de onderhandelingen over de begroting. ‘Er zijn altijd tegenvallers.’

 

Bron: Accountancy Nieuws

Besluit investeringsaftrek aangepast

In een nieuw besluit staan enkele goedkeuringen voor het krijgen van Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Energie-investeringsaftrek, Milieu-investeringsaftrek en VAMIL.... Lees meer >

In een nieuw besluit staan enkele goedkeuringen voor het krijgen van Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Energie-investeringsaftrek, Milieu-investeringsaftrek en VAMIL.

Aan de orde komen onder meer:

  • de verdeling van de investering bij een samenwerkingsverband
  • mogelijk recht op KIA bij vervanging van asbesthoudende daken en goten van woonhuizen
  • aanmelden van een investering door een fiscale eenheid vennootschapsbelasting
  • bedrijfsmiddelen die op het moment van investeren nog niet op de energie- of de milieulijst staan, maar daar later wel op komen
  • het begrip ‘nieuw vervoermiddel’

De volledige versie van het besluit vindt u hier.

Bron: Belastingdienst

Tijdelijke korting box 2

Grootaandeelhouders van bv’s hebben te maken met dubbele belastingheffing. Allereerst betaalt de bv 20% of 25% vennootschapsbelasting over de... Lees meer >

Grootaandeelhouders van bv’s hebben te maken met dubbele belastingheffing. Allereerst betaalt de bv 20% of 25% vennootschapsbelasting over de gemaakte winst. De resterende winst kunnen zij desgewenst als dividend laten uitkeren. Daarover zijn zij dan 25% inkomstenbelasting (box 2-heffing) verschuldigd. In 2014 is de box 2-heffing tijdelijk verlaagd tot 22%. Het kan de moeite lonen om te bekijken of het mogelijk en voordelig is hiervan gebruik te maken.

Maar met de dubbele heffing voor grootaandeelhouders zijn we er nog niet. In werkelijkheid is het nog wat ingewikkelder, omdat de directeur-grootaandeelhouder (dga) ook een salaris moet nemen. Het salaris verlaagt de winst van de bv en is direct belastbaar met loonbelasting. Stel een dga genereert met zijn bv een winst van € 250.000. Stel zijn salaris bedraagt € 100.000. Belastbaar voor de vennootschapsbelasting is dan €150.000. Hiervoor geldt het tarief van 20%: € 30.000. De resterende € 120.000 kan hij desgewenst als dividend uitkeren. Normaliter is dat belast tegen 25%, maar in 2014 tegen 22%. Dat scheelt netto € 3.600. De regering hoopt op deze manier de dga’s tot extra consumptie aan te zetten om zo de economie een impuls te geven.

De dga zou kunnen besluiten tot uitkering van een superdividend. Te denken valt aan winsten die de aflopen jaren in de bv zijn opgepot. De tijdelijk verlaagde box 2-heffing is beperkt tot € 250.000. Als de dga een partner heeft, is het maximum € 500.000. Bij dit maximum is de besparing €15.000. De dga zou het dividend kunnen gebruiken om zijn consumptieve schuld bij de bv weg te werken. Het verlaagde box 2-tarief bestond ook in 2007. Toen hebben veel dga’s hoge bedragen aan dividend uitgekeerd.

Als gevolg van de economische crisis zijn bij veel bv’s nu geen middelen aanwezig voor uitkering van dividend. Een probleem is verder dat veel dga’s in hun bv pensioen in eigen beheer opbouwen. Hiervoor gelden fiscale waarderingsregels die tot een lagere waarde van de verplichting leiden dan de werkelijke waarde. Maar om te beoordelen of de bv ruimte heeft voor de uitkering van dividend, moet de pensioenverplichting op werkelijke waarde worden gesteld. Hierdoor kan de situatie zich voordoen dat er weliswaar een aardig kapitaal in de bv aanwezig is, maar dat dit kapitaal niet voor dividend kan worden gebruikt.

Bron: Belastingdienst

Zwartspaarders biechten miljard op

Belastingplichtigen met zwart vermogen in het buitenland hebben dit jaar al voor circa 1 miljard opgebiecht. Een woordvoerder van... Lees meer >

Belastingplichtigen met zwart vermogen in het buitenland hebben dit jaar al voor circa 1 miljard opgebiecht. Een woordvoerder van de Belastingdienst heeft een bericht van Trouw onlangs bevestigd.

In totaal hebben circa 2000 ‘inkeerders’ zich gemeld, circa 10 maal zoveel als een jaar terug. Gemiddeld ging het om een half miljoen per geval. Dit levert de schatkist zo’n 150 miljoen op.

Inkeerregeling

Spaarders kunnen door de inkeerregeling hun zwart geld aangeven bij de fiscus. Ze hoeven dan geen boete te betalen. Als de Belastingdienst er zelf achter komt dat ze geld in het buitenland hebben staan, volgt er wel een boete. Mogelijk speelt het opheffen van het bankgeheim in Luxemburg een rol bij de toename in aangiftes.

Bron: Belastingdienst

Betaal BTW op tijd

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in onze nieuwsbrief, stuurt de Belastingdienst geen acceptgirokaarten meer voor de aangifte Omzetbelasting.... Lees meer >

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in onze nieuwsbrief van januari 2014,  stuurt de Belastingdienst geen acceptgirokaarten meer voor de aangifte Omzetbelasting.

Sinds maandag 14 april start de Belastingdienst een mediacampagne waarin tips en hulpmiddelen voor het op tijd doen van de btw-aangifte centraal staan. U ziet en hoort de Belastingdienst tot en met 30 april in radiospots, online advertenties en op YouTube. De campagne wijst ondernemers op herinneringsservices als e-mail, sms en Twitter. Deze kunt u gebruiken als alternatief voor de Aangiftebrief omzetbelasting, die sinds 1 januari 2014 niet meer wordt verstuurd.

Op de pagina Btw op tijd vindt u tips en hulpmiddelen om de btw-aangifte en -betaling op tijd te doen.

Check de uiterste inlever- en betaaldatums voor de btw-aangifte in 2014. Zo kunt u ze alvast in uw agenda zetten.

Mocht u vragen hebben dan staan onze collega’s u graag ter woord.

Bron: Belastingdienst

Werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2011 is het al mogelijk om de werkkostenregeling toe te passen. De meeste werkgevers hebben echter... Lees meer >

Sinds 1 januari 2011 is het al mogelijk om de werkkostenregeling toe te passen. De meeste werkgevers hebben echter in de jaren 2011 tot en met 2014 gekozen voor de overgangsregeling. Over iets meer dan 8 maanden vervalt echter de overgangsregeling. Er blijft dan nog maar 1 regeling over: de werkkostenregeling.

 Ons dringende advies aan werkgevers is niet langer te wachten met de verdieping in de werkkostenregeling.

Volgens onderzoek heeft ongeveer 80% van de werkgevers voldoende aan de vrije ruimte om hun belastingvrije uitkeringen en verstrekkingen in onder te brengen. Enkele aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden kunnen dan nog meer financieel voordeel opleveren. De eindheffingsmogelijkheid biedt daarnaast soms de mogelijkheid werknemers op een goedkopere wijze bonussen en dergelijke te doen toekomen. Ook kan soms de eindheffing over hoge lonen geheel of deels worden voorkomen.

Voor een aantal werkgevers, waaronder werkgevers die aan hun werknemers (veel) korting bieden op producten en diensten van hun eigen bedrijf, pakt de huidige werkkostenregeling echter vaak niet goed uit.

Werkgevers die al zijn overgestapt adviseren wij kritisch te (laten) bekijken welke uitkeringen en verstrekkingen in 2013 nog in het belastingvrije forfait kunnen worden ondergebracht, dan wel belast kunnen worden met de eindheffing. Wij adviseren u snel actie te ondernemen, omdat u mogelijk pas optimaal kunt profiteren van de voordelen nadat de arbeidsvoorwaarden zijn aangepast.

Werkgevers die nog niet zijn overgestapt en/of weinig kennis hebben van de werkkostenregeling adviseren wij die kennis snel eigen te maken. Niet alleen omdat overstappen in 2014 voordelig kan zijn, maar ook omdat zij die pas in 2015 willen overstappen de tijd soms hard nodig hebben voor een grondige voorbereiding op de overstap.

Inventariseer uw arbeidsvoorwaarden om de gevolgen van dit ingrijpende voorstel voor uw organisatie in beeld te krijgen. Maak een start met de vormgeving van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en reglementen. Deze procedures nemen namelijk doorgaans veel tijd in beslag.

Bron Rijksoverheid