Nieuws

Alles over doorwerkbonus

Met ingang van 2014 kunnen uw oudere werknemers de werkbonus ook krijgen via hun loonstrook. Dat is het gevolg... Lees meer >

Met ingang van 2014 kunnen uw oudere werknemers de werkbonus ook krijgen via hun loonstrook. Dat is het gevolg van het op 27 mei ingediende wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013. De ins en outs van de werkbonus voor u op een rij.

In het wetsvoorstel staat dat u als werkgever de werkbonus per 1 januari 2014 kunt toepassen bij de inhouding van loonheffing.

Voor wie is de werkbonus?
De werkbonus is sinds 1 januari 2013 onderdeel van de Wet inkomstenbelasting 2001. De werkbonus is een heffingskorting voor oudere belastingplichtigen die arbeidsinkomen ontvangen (loon, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden). Het gaat om mensen die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt maar nog niet de leeftijd van 64 jaar. Deze werknemers ontvangen de heffingskorting jaarlijks of maandelijks van de Belastingdienst via de voorlopige aanslag.

Wat is er precies veranderd?
In de Fiscale verzamelwet 2013 is de Wet op de loonbelasting aangepast. Daardoor kan u de heffingskorting als werkgever al vanaf 1 januari 2014 direct toepassen. Het voordeel voor uw oudere werknemers is dat zij de werkbonus automatisch maandelijks via hun loonstrookje ontvangen, in plaats van via een (jaarlijkse of maandelijkse) voorlopige aanslag van de Belastingdienst. De werkbonus is afhankelijk van het arbeidsinkomen.

Welke voorwaarden gelden er?
Voorheen was het de taak van de werknemer zelf om de extra heffingskorting jaarlijks of maandelijks bij de Belastingdienst te claimen. Uw salarisadministratie krijgt dus een extra verantwoordelijkheid. Bovendien zijn er – uiteraard – voorwaarden verbonden aan de toekenning van de werkbonus:

  • * Uw werknemer of zzp-er moet in de jaren 1949, 1950, 1951 of 1952 geboren zijn.
  • * Uw werknemer moet in 2013 een arbeidsinkomen tussen de 17.139 euro en 33.326 euro verdiend hebben.

Hoe hoog is de werkbonus?
De hoogte van de werkbonus hangt af van het arbeidsinkomen. Heeft uw werknemer een arbeidsinkomen tussen de € 17.139 euro en € 19.041 per jaar? Trek dan € 17.139 euro van het inkomen af en vermenigvuldig dit met 57,673% van het totaal. Heeft uw werknemer een arbeidsinkomen tussen de € 19.041 en € 22.852? Dan geldt een werkbonus van €  1.100. Heeft uw werknemer een arbeidsinkomen tussen de 22.852 euro en 33.326 euro? Dan bestaat de werkbonus uit € 1.100 minus 10,502% van het totaal.

Meer weten?
Dan staan onze collega’s u graag ter woord