Nieuws

Minimumloon bij vakantiewerk door scholieren

De zomervakantie komt er weer aan. Dit betekent mogelijk ook dat er vakantiewerkers aan de slag gaan in uw... Lees meer >

De zomervakantie komt er weer aan. Dit betekent mogelijk ook dat er vakantiewerkers aan de slag gaan in uw onderneming. De overheid heeft hierover onlangs een brochure gepubliceerd.

Als er in de vakantieperiode scholieren bij uw onderneming aan de slag gaan om de vaste werknemers tijdens hun vakantie te vervangen, moet u op een aantal zaken letten. Kinderen mogen vanaf 13 jaar al bijklussen in de vakantie, maar het werk dat ze mogen doen en welk minimumloon voor hen geldt, is afhankelijk van hun leeftijd.

Maximaal € 1.300 netto anders stopt de kinderbijslag

De regels voor het inhuren van vakantiewerkers staan overzichtelijk in de brochure Vakantiwerk  van de overheid. U vindt hier niet alleen de arboregels voor jonge werknemers, maar ook de minimumlonen en eventuele gevolgen voor de kinderbijslag. Kinderen jonger dan zestien jaar kunnen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag die hun ouders voor hen ontvangen. In de vakantie mogen 16- en 17-jarigen maximaal € 1.300 netto bijverdienen. Verdienen ze meer, dan kan dit gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Overigens mogen 16- en 17-jarigen de rest van het jaar maximaal € 1.266 netto per kwartaal verdienen, anders stopt de kinderbijslag.

Minimumloon en gevolgen kinderbijslag voor vakantiewerkers

Per 1 juli 2013 stijgt het wettelijk minimumloon

Iedere werknemer tot 65 jaar heeft recht op een minimuminkomen. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het... Lees meer >

Iedere werknemer tot 65 jaar heeft recht op een minimuminkomen. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon (WML). Bent u jonger dan 23 jaar, dan hebt u recht op het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken naar hoe oud iemand is. Dat betekent dat u tot uw 23ste na iedere verjaardag recht heeft op meer loon. Als u in deeltijd werkt, dan is het bruto minimumloon evenredig lager. Als u bijvoorbeeld drie volle dagen werkt, dan hebt u recht op 3/5 van het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor jongeren die gedeeltelijk leerplichtig zijn en nog enkele dagen per week onderwijs volgen. De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.

Onderstaand treft u een overzicht aan van het huidige wettelijk minimumloon Per 1 juli 2013 stijgt het wettelijk minimumloon met  0,57 procent.

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2013:

Leeftijd  

% van het Minimumloon 

 per maand

 per week

 per dag

 23 jaar en ouder

100 %

        1.477,80

341,05

68,21

 22 jaar

85 %

1.256,15

289,90 

57,98 

 21 jaar

 72,5 %

 1071,40

247,25 

49,25 

 20 jaar

 61,5 %

 908,85

209,75 

 41,95

 19 jaar

 52,5 %

  775,85 

179,05 

 35.81

 18 jaar

45,5 %

672,40

155,20

31,04

 17 jaar

39,5 %

583,75

134,70

26,94

 16 jaar

34,5 %

509,85

117,65

23,53

 15 jaar

30 %

443,35

102,30

20,46

Het bruto minimumloon per 1 juli 2013, per gewerkt uur bij een 36-, 38-, en 40 urige werkweek
(incl. 0,57 procent verhoging)

Leeftijd

 36 uur per week Min.loon per uur:

38 uur per week Min. Loon per uur: 

40 uur per week  Min. loon per uur:

 23 jaar en ouder

9,47 

8,98 

8,53 

22 jaar 

 8,05

7,63 

7,25 

 21  jaar

 6,87

 6,51

6,18 

20 jaar 

5,83 

5,52 

5,24 

19 jaar 

 4,97

4,71 

 4,48

18 jaar

4,31

4,08

3,88

17 jaar

3,74

3,54

3,37

16 jaar

3,27

3,10

2,94

15 jaar

2,84

2,69

2,56

Verlies uit aanmerkelijk belang

Jan heeft in 2005 een bv opgericht met een kapitaal van € 18.000. Hij had hiermee grootse plannen, maar... Lees meer >

Jan heeft in 2005 een bv opgericht met een kapitaal van € 18.000. Hij had hiermee grootse plannen, maar door de economische crisis is succes uitgebleven. Om verdere kosten te vermijden, heeft hij zijn accountant opgedragen de bv te liquideren. Bij de liquidatie zal er naar verwachting niets overblijven. Wat zijn hiervan de fiscale gevolgen voor Jan?

Iemand die grootaandeelhouder is, heeft een zogenoemd aanmerkelijk belang. Dit betekent dat de desbetreffende aandelen in box 2 vallen en niet in box 3 zoals de aandelen Philips en Shell. Jan is daarom over de waarde van deze aandelen niet de 1,2% verschuldigd. Een aanmerkelijk-belanghouder wordt tegen een tarief van 25% belast voor ontvangen dividenden en de behaalde verkoopwinst. Een verkoop- of liquidatieverlies is een verlies uit aanmerkelijk belang.

De ontwerper van de huidige Wet inkomstenbelasting, Willem Vermeend, heeft het zo bedacht dat een verlies uit de ene box niet moet kunnen worden verrekend met de positieve resultaten behaald in een andere box. Zo kan een verlies uit aanmerkelijk belang niet worden verrekend met loon, bijverdiensten, ondernemingswinst en uitkeringen (box 1). Er geldt echter één uitzondering. Als iemand zijn aanmerkelijk-belangpositie beëindigt, kan hij het verlies in box 1 verrekenen

Concreet betekent dit voor onze hoofdpersoon dat als de liquidatie van zijn bv in 2013 wordt voltooid, hij het verlies van € 18.000 kan verrekenen in 2015. Het in aanmerking kunnen nemen van het verlies is mogelijk als in het voorgaande jaar geen sprake meer is geweest van een aanmerkelijk-belangpositie. Het kunnen benutten van het verlies gaat dus met enige vertraging gepaard. De verrekening geschiedt in de vorm van een korting op de belasting in box 1 ter grootte van 25% van het aanmerkelijk-belangverlies (tax credit).

Erfbelasting betalen, Aan u de keuze

Voor gezinnen met kinderen valt er nogal wat te kiezen als het gaat om het betalen van erfbelasting. Over... Lees meer >

Voor gezinnen met kinderen valt er nogal wat te kiezen als het gaat om het betalen van erfbelasting.

Over het algemeen erven kinderen een erfdeel als één van de ouders komt te overlijden. De vrijstellingen voor de erfbelasting zijn als volgt:

Partnervrijstelling 616.880 euro;

Vrijstelling per kind 19.535 euro.

De kinderen erven hun erfdeel vaak in de vorm van een geldvordering, die opeisbaar is als de langstlevende komt te overlijden.

Rekenvoorbeeld: Man en vrouw hebben 2 kinderen en een vermogen van 300.000 euro. De helft hiervan is de nalatenschap ad 150.000 euro. De langstlevende en de kinderen erven ieder 50.000 euro.

Wat is hierbij van belang?

  1. De erfdelen van de kinderen worden door de belastingdienst gewaardeerd. Bij verouderde testamenten (vóór 2003) valt dit vaak fors ongunstiger uit dan in actuele testamenten. In bovenstaand voorbeeld zou dat kunnen betekenen dat de heffing 3000euro per kind zou bedragen, of totaal 6000 euro. Met een aanpassing van het testament zou deze heffing kunnen worden voorkomen.
  2. Er zijn veel verschillende soorten langstlevende testamenten (tweetrapsmaking, wettelijke verdeling, flex testamenten). Testamenten zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is mogelijk een testament te maken waarbij de partner zijn/haar erfdeel altijd kan vergroten tot het bedrag van de vrijstelling waardoor erfbelasting kan worden voorkomen tot een vermogen van circa 1,2 miljoen euro.

Elke situatie is anders

Elke situatie is verschillend. Een nabestaandenpensioen heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de partnervrijstelling. Verder kan het fiscale voordelen hebben om de kinderen alvast een gedeelte te laten erven als één van de ouders komt te overlijden. Laat eens een berekening maken voor uw specifieke situatie, dan kunt u zelf de keuze maken.